„Unijny rynek to rynek, z którego powinniśmy gospodarczo czerpać ogromne korzyści, a do końca tych możliwości nie wykorzystujemy” – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska podczas Forum Jednolitego Rynku w Warszawie, zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską. Podczas dyskusji panelowych omawiano wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE.

„Unia Europejska nie może być projektem tylko dla "starszych ludzi", którzy mają pamięć historyczną. Młodzi, którzy tej pamięci nie mają, muszą mieć wyobraźnię i świadomość, że sprawy mogą pójść także w złym kierunku. Projekt europejski musi być również atrakcyjny dla młodych” – mówił dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda otwierając konferencję naukową pt. "Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej".

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym przewidują, że w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu akcyzowego z Polski do innego kraju wspólnotowego, można się ubiegać o zwrot akcyzy zapłaconej od tego wyrobu w kraju. Regulacja ta stanowi realizację zasady konsumpcyjności akcyzy (podatek ten płacony powinien być w kraju konsumpcji) oraz zasady jednokrotności opodatkowania tym podatkiem.

W ramach obchodów sześćdziesiątej rocznicy zawarcia traktatów rzymskich w dniach 27 i 28 marca 2017 r. odbyło się w Luksemburgu Forum sędziów i prokuratorów państw członkowskich, którego organizatorem był Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w którym uczestniczyli prezesi trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych państw członkowskich.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.