Czy warto było zatem tworzyć Krajową Szkołę?

Sama idea utworzenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) jest bardzo dobra. Pozwala na zapewnienie jednolitego kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów, dostęp do najlepszych wykładowców, a co najważniejsze – pozwala na wymianę myśli i poglądów, przyczyniając się do jednolitości orzecznictwa. Oczywiste jednak jest, że – jako nowa instytucja – musiała borykać się z wieloma problemami, wzbudzała nieufność, a czasem nawet wrogość. Spotkałam się nawet z opiniami porównującymi Krajową Szkołę do niechlubnej „Duraczówki”, co uważam za skandaliczne i krzywdzące. Dziś, gdy pierwsze roczniki aplikacji „poszły w świat”, nawet najwięksi oponenci muszą przyznać, że poziom wykształcenia aplikantów i ich umiejętności praktyczne są niezwykle wysokie. Z mojego doświadczenia zawodowego wiem, że aplikantów sędziowskich sędziowie bardzo chętnie obejmują patronatem, czego nie można powiedzieć o innych aplikacjach.

Więcej nr 02 PEwP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.