Komisja opublikowała sprawozdania podsumowujące postępy w realizacji działań podjętych w odpowiedzi na kryzys związany z uchodźcami i migracją we Włoszech, Grecji i wzdłuż szlaku zachodniobałkańskiego. W przedstawionym w maju 2015 r. Europejskim programie w zakresie migracji zaproponowano szereg środków mających zaradzić kryzysowi migracyjnemu. We wrześniu Komisja określiła działania priorytetowe wymagające natychmiastowego wdrożenia. Teraz przedstawia ocenę postępów we wprowadzaniu systemu tzw. hotspotów (punktów szybkiej rejestracji migrantów) i programu relokacji we Włoszech i w Grecji, a także działań podjętych w celu realizacji zobowiązań podjętych w oświadczeniu przyjętym podczas szczytu przywódców państw położonych na szlaku zachodniobałkańskim w październiku 2015 r.
Postępy osiągnięte w Grecji i we Włoszech
W ciągu ostatnich miesięcy specjalne zespoły Komisji współpracowały w władzami Grecji i Włoch przy tworzeniu hotspotów oraz udoskonalaniu i przyspieszeniu procedury kontroli, identyfikacji i pobierania odcisków palców migrantów w celu ułatwienia ich relokacji. Zespoły te, wspierające zarządzanie migracjami, dysponują specjalnie przystosowaną infrastrukturą i pracują 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.