W ramach obchodów sześćdziesiątej rocznicy zawarcia traktatów rzymskich w dniach 27 i 28 marca 2017 r. odbyło się w Luksemburgu Forum sędziów i prokuratorów państw członkowskich, którego organizatorem był Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w którym uczestniczyli prezesi trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych państw członkowskich.

Z okazji tej rocznicy Trybunał Sprawiedliwości przyjął następującą deklarację:

„Unia Europejska stanowi unię prawa, która uległa nie tylko istotnemu rozszerzeniu, ale także znacznemu pogłębieniu od momentu podpisania traktatów rzymskich.

Sześćdziesiąta rocznica podpisania traktatów rzymskich stwarza okazję do podkreślenia znaczenia dialogu, stale odnawianego, między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądami krajowymi w poszanowaniu właściwych dla nich kultur i systemów prawnych oraz ich języków.

W tym duchu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjął w Luksemburgu prezesów trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych państw członkowskich w celu zacieśnienia sieci współpracy sądowej, będącej gwarancją tworzenia prawdziwej europejskiej przestrzeni sądowej.

Pragnie on podkreślić istotną rolę sieci sądowej Unii Europejskiej, którą tworzą sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości, w rozwijaniu i przestrzeganiu praw podstawowych, jak również wartości demokratycznych i założeń państwa prawa, stanowiących podstawę Unii.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ścisłej współpracy z sądami krajowymi, będzie nadal wypełniać powierzone mu w traktatach zadanie zapewnienia poszanowania prawa przez wszystkich i dla wszystkich, i tym samym zagwarantowania wartości wspólnych obywatelom Unii i państwom członkowskim”.

Za: curia.eu

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.