„UE i Kanada uważają, że kwestie globalne wymagają rozwiązań wielostronnych. Razem wysyłamy wyraźny sygnał, że współpraca międzynarodowa jest korzystna dla wszystkich” – powiedziała komisarz Cecilią Malmström podczas 17. szczytu Unia Europejska–Kanada w Montrealu. Trzy lata temu UE i Kanada podpisały kompleksową umowę gospodarczo-handlową (CETA) oraz umowę o partnerstwie strategicznym.

   Podczas szczytu potwierdzono zaangażowanie partnerów na rzecz wspólnego stawiania czoła globalnym wyzwaniom w sposób, który wzmacnia międzynarodowy porządek oparty na zasadach, przynosi korzyści obywatelom i chroni naszą planetę przez spełnienie zobowiązań dotyczących zmiany klimatu i zarządzania oceanami. Przywódcy wyrazili chęć podjęcia szybkich i skoordynowanych działań w celu sprostania wyzwaniom, przed którymi stoi wielostronny system handlu.
  „UE i Kanada uważają, że kwestie globalne wymagają rozwiązań wielostronnych. Razem wysyłamy wyraźny sygnał, że współpraca międzynarodowa jest korzystna dla wszystkich” – powiedziała europejska komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. „Najlepiej widać to w naszych stosunkach handlowych. Prawie dwa lata po wejściu w życie CETA dostarcza konkretnych dowodów wzajemnych korzyści płynących z otwartego handlu. Rośnie eksport po obu stronach, a nasze przedsiębiorstwa i obywatele już teraz postrzegają korzyści” - dodała.
   Unię Europejską reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wraz z komisarz ds. handlu Cecilią Malmström. Kanadę reprezentował premier Justin Trudeau.
   Unia Europejska i Kanada przyjęły wspólną deklarację na zakończenie szczytu.
   Trzy lata po podpisaniu kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) i umowy o partnerstwie strategicznym UE i Kanada podkreśliły poczynione przez nie postępy.
   Dzięki umowie handlowej między UE a Kanadą, która jest tymczasowo stosowana od września 2017 r., stosunki handlowe między UE a Kanadą są coraz silniejsze. W 2018 r. wywóz z UE do Kanady wzrósł o 15 proc. w porównaniu ze średnią z poprzednich 3 lat, co jeszcze bardziej przyczyniło się do poprawy dodatniego bilansu handlowego UE. Największy wzrost eksportu odnotowano zwłaszcza w odniesieniu do produktów przemysłowych, takich jak silniki spalinowe (ponad 100 proc.), lokomotywy i części tramwajowe (+87 proc.), meble (+21 proc.) oraz perfumy i kosmetyki (+14 proc.). Te same tendencje odnotowano w przypadku kilku produktów rolnych, w tym owoców cytrusowych (+78 proc.), sera (+33 proc.), makaronu (+16 proc.), wina (+10 proc.) i czekolady (+9 proc.).
   Umowa o partnerstwie strategicznym doprowadziła do dalszego wzmocnienia dialogu politycznego i zacieśnienia współpracy między Unią Europejską a Kanadą w wielu dziedzinach, od przeciwdziałania zmianie klimatu i innowacji po współpracę w dziedzinie rozwoju i ochrony konsularnej. UE i Kanada uzgodniły działanie na rzecz rozwoju polityki cyfrowej w zakresie współpracy dwustronnej, skupiając się na sztucznej inteligencji, kwantowych technologiach obliczeniowych i ochronie wartości demokratycznych w świecie cyfrowym.
   Podczas szczytu Unia Europejska i Kanada podpisały umowę o partnerstwie w sprawie oceanów. Międzynarodowe zarządzanie oceanami stanowi wspólne wyzwanie oraz odpowiedzialność i jedynie współpraca międzynarodowa może zapewnić ochronę i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, ich zasobów i ekosystemów. Umowa zawiera wyraźne zobowiązania do zwalczania negatywnych skutków nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów, zanieczyszczenia mórz i zmiany klimatu. Pomoże ona również we wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektorów morskich i w realizacji programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.
   Obie strony z zadowoleniem przyjęły również zakończenie negocjacji w sprawie nowej umowy między UE a Kanadą w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) , w oczekiwaniu na sfinalizowanie umowy. Uznały one kluczową rolę tej umowy w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności i ochrony danych osobowych.
    Przywódcy uzgodnili zwiększenie konsultacji i koordynacji w kwestiach polityki zagranicznej . Wspólna deklaracja pokazuje, że Unia Europejska i Kanada stale i zdecydowanie współpracują w kwestiach dotyczących m.in. Ukrainy, Iranu, Chin, Syrii i Wenezueli. UE i Kanada zwiększą zakres praktycznej współpracy w celu wspierania demokracji na podstawie nowego porozumienia, które ułatwi uczestnictwo Kanady w unijnych misjach obserwacji wyborów.
   Na szczycie podsumowano owocną współpracę między UE a Kanadą w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz przyjęto z zadowoleniem rozmieszczenie sił kanadyjskich w misjach cywilnych UE na Ukrainie (EUAM Ukraine), na Zachodnim Brzegu (EUPOL COPPS), w Mali (EUCAP Sahel Mali) i w Iraku (EUAM Iraq).
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.