UE i USA wkrótce podpiszą umowę, która zrewiduje funkcjonowanie obecnej umowy handlowej zapewniającej autonomiczny kontyngent taryfowy na import wysokojakościowej wołowiny do UE. Nowa umowa przyniesie rozwiązanie długiego sporu toczącego się w tej sprawie przed Światową Organizacją Handlu (WTO). Rada UE przyjęła 15 lipca br. decyzję o podpisaniu umowy UE–USA w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez USA na niektóre unijne produkty. Protokół zawarto w 2009 r. i zmieniono już raz w 2014 r.

   Umowa zostanie podpisana w jak najszybszym terminie w Brukseli.
   W 2009 r. protokół ustaleń przyniósł tymczasowe rozwiązanie długiego sporu toczącego się przed WTO i dotyczącego importu amerykańskiej wołowiny ze zwierząt, którym podawano niektóre hormony wzrostu. Uzgodniono wtedy, że UE otworzy dla kwalifikujących się dostawców kontyngent wołowiny bez hormonów liczący 45 000 ton. Ale według przepisów WTO kontyngent ten musiał być też dostępny dla dostawców spoza USA.
   Obecna umowa nie zmienia wielkości samego kontyngentu, ale rezerwuje z niego 35 000 ton dla USA, który to przydział będzie stopniowo wprowadzany przez 7 lat. Kontyngent będzie nadal obejmować tylko produkty spełniające wysokie unijne standardy bezpieczeństwa żywności i standardy zdrowotne. Rozwiązanie to jest kluczowe dla zażegnania długiego sporu między UE a USA co do środków, które UE nałożyła w 1989 r. na import amerykańskiej wołowiny zawierającej sztuczne hormony wzrostu. Rozwiązanie to pokazuje też, że UE zależy na dobrych transatlantyckich relacjach handlowych.
   19 października 2018 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z USA na temat działania kontyngentu taryfowego, w tym na temat krajowych przydziałów.
Negocjacje zakończyły się 27 lutego 2019 r. Następnie, odpowiednio do odnośnych przepisów WTO, Komisja uzyskała zgodę na osiągnięte ustalenia pozostałych państw będących dużymi eksporterami.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.