Finlandia przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca. Jej priorytety to: wzmocnienie wspólnych wartości i praworządności, uczynienie UE bardziej konkurencyjną i sprzyjającą integracji społecznej, wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu oraz kompleksowa ochrona obywateli. Zapytaliśmy fińskich posłów, czego po niej oczekują.

   Fiński premier Antti Rinne przedstawi eurodeputowanym priorytety swojego kraju 17 lipca.
   Hasłem przewodnim fińskiej prezydencji w Radzie UE jest „zrównoważona Europa - zrównoważona przyszłość”. Podczas swojej sześciomiesięcznej prezydencji, Finlandia planuje skupić się na zrównoważonym rozwoju. Zamiast upominków tradycyjnie dawanych na początku prezydencji, Finlandia postanowiła spożytkować ten budżet na kompensację emisji gazów cieplarnianych z lotów na spotkania prezydencji w Helsinkach i Brukseli, a podczas spotkań zamiast wody butelkowanej będzie serwowana znana ze swej jakości fińska woda kranowa.
   Sirpa Pietikäinen (EPL) apeluje o opieranie się na nauce i faktach przy przygotowywaniu strategii rozwiązywania ważnych wyzwań i proponuje, aby przy ocenianiu skutków przeprowadzać również naukową ocenę wystarczalności proponowanych rozwiązań. Jej zdaniem, kluczowe w walce ze zmianą klimatu będą gospodarka o obiegu zamkniętym i efektywne gospodarowanie zasobami: „Potrzebujemy mapy drogowej dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmującej strategie dotyczące tekstyliów i budownictwa, politykę dla zrównoważonych systemów żywnościowych i jednolitą skalę do mierzenia postępów”. Pietikäinen chce też, aby podawano więcej informacji na temat wpływu na klimat wywieranego przez inwestycje zawarte w prawodawstwie finansowym.
   Eero Heinäluoma (S&D): „Należy poważnie traktować wspólne wartości europejskie. Mam nadzieję, że podczas fińskiej prezydencji zbudujemy bardziej humanitarną Europę i wzmocnimy prawa konsumentów i pracowników... Spodziewam się, że Finlandia będzie naciskać na bardziej ambitne środki w sprawie klimatu i lepszą współpracę w regionie Arktyki. Niezbędne jest dojście do porozumienia w sprawie polityki klimatycznej, energetycznej i leśnej, aby zwiększyć inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. UE musi pozostać liderem w zakresie polityki klimatycznej”.
   Elsi Katainen (Renew Europe) uważa, że Finlandia będzie „skupiona i uważna” jeśli chodzi o postępy w kluczowych kwestiach takich jak brexit, negocjacje budżetowe czy cele klimatyczne. „Mam nadzieję i oczekuję, że podczas negocjacji na temat kolejnych ram finansowych, Finlandia pomoże krajom członkowskim dojść do sprawiedliwego kompromisu, który zapewni wystarczający poziom finansowania dla rolnictwa i spójności.”
   Ville Niinistö (Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie) zwraca uwagę, że fińska prezydencja przypada na ważny moment w kształtowaniu przyszłości Europy. „Oczekujemy, że Finlandia będzie naciskać na UE, żeby podjęła niezbędne decyzje w sprawie polityki klimatycznej w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Najpierw musimy sprawić, że państwa członkowskie zobowiążą się do dążenia do Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., a następnie podjąć kroki w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki... Finlandia powinna też podkreślać znaczenie odpowiedzialności społecznej, praw człowieka i praworządności w UE".
   Laura Huhtasaari (ID) mówi: „Mam nadzieję, że wysokość wpłaty netto Finlandii do budżetu UE będzie niższa w nadchodzącym długofalowym budżecie UE. Nadszedł czas, aby zatrzymać redystrybucję dochodów w Europie w formie np. wydatków na spójność. Finlandia powinna podjąć próbę powstrzymania UE przed wywieraniem presji na wschodnie państwa członkowskie i Włochy aby wprowadziły politykę migracyjną, która szkodzi ich obywatelom. Powinniśmy także chronić europejskie miejsca pracy w przemyśle, zwłaszcza przed Chinami, które nie przestrzegają zasad handlu międzynarodowego”.
   Silvia Modig (GUE/NGL) zwraca uwagę, że Europa jest podzielona w sprawie wielu poważnych wyzwań: zmiany klimatu, ksenofobii, populizmu, Brexitu, traktowania migrantów przybywających do Europy... „Finlandia musi być odważna i aktywna oraz wyraźnie przypominać wszystkim o celach klimatycznych. Musimy porozumieć się w sprawie zaostrzenia celów dotyczących ograniczenia emisji i ustanowić neutralność węglową jako cel. Nie należy lekceważyć klimatu z powodu innych wyzwań”.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.