W numerze majowo-czerwcowym „Prawa Europejskiego w praktyce” prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak komentuje ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, mówi m.in. o tym,  co ich wyniki oznaczają dla Polski, dla Europy, dla miejsca Polski w Europie; w jakim kierunku podąży teraz Unia Europejska i czy się zmieni.  Ponadto przeczytacie Państwo o: idei multi-level governance (MLG) w sferze unijnych stosunków prawnych, zasadzie praworządności jako fundamencie Unii Europejskiej, rozszerzeniu treści prawa do publicznego udostępniania utworów w świetle wyroków C-527/15 (Filmspeler) i C-610/15 (The Pirate Bay) oraz wieloletnim wpływie Ramowej Dyrektywy Wodnej na ustrój wodny w Polsce. Będzie można również znaleźć ciekawe materiały  o europejskim przewodniku etycznym dla sztucznej inteligencji, korzyściach z funduszy pozaunijnych oraz nowym spojrzeniu na delegowanie bezrobotnych – glosa do wyroku TSUE z 25 października 2018 r. w sprawie C-451/17 Walltopia. Ponadto jak zawsze orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.