4 czerwca 2019 r. Antti Hartikainen został mianowany nowym szefem misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine). Stanowisko obejmie on 1 lipca 2019 r., a jego kadencja potrwa do 30 czerwca 2020 r.

   Antti Hartikainen jest dyrektorem generalnym fińskich służb celnych. Wcześniej był szefem unijnej misji pomagającej w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM), zastępcą szefa unijnej misji granicznej dla Mołdawii i Ukrainy oraz szefem zespołu w unijnej grupie doradczej ds. Armenii. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w fińskiej służbie cywilnej, a konkretnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
   Funkcję przejmie od Kęstutisa Lančinskasa, który sprawował ją od 1 lutego 2016 r.
   Decyzję o mianowaniu nowego szefa misji podjął Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa.
   Ogólnym celem misji EUAM jest udzielanie pomocy Ukrainie w tworzeniu stabilnych, rozliczalnych i skutecznych służb bezpieczeństwa, umacniających praworządność. Nadrzędnym założeniem jest przywrócenie zaufania obywateli Ukrainy do cywilnych służb bezpieczeństwa. EUAM Ukraine wspiera reformę cywilnego sektora bezpieczeństwa w ścisłej współpracy z policją, innymi organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza prokuraturą.
   Misja zapewnia władzom ukraińskim doradztwo strategiczne i wspomaga je działalnością operacyjną, w tym szkoleniami. Jej 5 priorytetów to: 1) zarządzanie zasobami ludzkimi, 2) dochodzenia, 3) porządek publiczny, 4) współpraca policji ze społecznościami lokalnymi oraz 5) jasny podział kompetencji. Ponadto misja skupia się na 3 kwestiach przekrojowych: prawach człowieka i kwestii płci, walce z korupcją i dobrych rządach. Misja m.in. pomaga realizować nową koncepcję porządku publicznego: obecnie doradza, jak zreformować sektor bezpieczeństwa i prowadzić nadzór parlamentarny, co ma związek z ustawą o bezpieczeństwie narodowym uchwaloną w czerwcu 2018 r.
   Misja EUAM Ukraine jest nieuzbrojoną misją cywilną bez kompetencji wykonawczych. Jej główna siedziba znajduje się w Kijowie, a biura terenowe – we Lwowie, w Charkowie i w Odessie. Realizuje też projekty na terenie całego kraju. Misja powstała 22 lipca 2014 r. Rozpoczęła działanie 1 grudnia 2014 r. i liczy obecnie ponad 300 członków personelu.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.