Przywódcy UE zebrani 28 maja br w Brukseli omówli wyniki wyborów europejskich i rozpoczęli proces minowania nowych szefów unijnych instytucji. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podejmie teraz rozmowy z krajami UE i Parlamentem Europejskim z myślą o następnym szczycie zaplanowanym na 20-21 czerwca br.

   Przywódcy UE podsumowali wyniki wyborów europejskich i rozpoczęli proces mianowania nowych szefów unijnych instytucji.
   Zlecili przewodniczącemu Rady Europejskiej rozpoczęcie konsultacji z państwami członkowskimi UE i Parlamentem Europejskim. Pozwoli to przygotować grunt pod decyzje, które mogłyby zapaść na najbliższym szczycie UE zaplanowanym na 20–21 czerwca.
   „Zacznę teraz konsultacje z Parlamentem Europejskim, tak jak nakazuje traktat. Na początek zaproponowałem spotkanie parlamentarnej Konferencji Przewodniczących, gdy tylko będzie gotowa. W tym samym czasie będę kontynuował konsultacje z członkami Rady Europejskiej w sprawie nowych szefów unijnych instytucji. Obiecuję jak największą otwartość i przejrzystość” – powiedział Donald Tusk po nieformalnej kolacji Rady Europejskiej.
   W rozpoczętym procesie Rada Europejska wybierze swojego przewodniczącego, zaproponuje kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz mianuje prezesa Europejskiego Banku Centralnego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
   Przewodniczący Rady Europejskiej liczy, że będzie mieć jasność co do wszystkich stanowisk do czasu czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Wszelkie decyzje muszą odzwierciedlać różnorodność Unii pod względem geografii, wielkości kraju, płci oraz przynależności politycznej. To cel konsultacji.
   Jeśli chodzi o wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rada Europejska potwierdziła, że wypełni swoją rolę zgodnie z traktatami.
  „Traktat jest jasny: Rada Europejska proponuje, Parlament Europejski wybiera. Dlatego przyszły przewodniczący Komisji musi mieć poparcie zarówno większości kwalifikowanej w Radzie Europejskiej, jak i większości w Parlamencie Europejskim” – dodał Donald Tusk.
Za: Rada Europejska

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.