Rada UE przyjęła 27 maja br.  konkluzje o konkurencyjności sektora turystyki jako czynnika trwałego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej w UE w kolejnym dziesięcioleciu. W konkluzjach wskazuje państwom członkowskim i Komisji, jak podejmować wyzwania stojące dziś przed unijną branżą turystyczną, takie jak cyfryzacja, zrównoważony rozwój, specyficzne umiejętności, oraz sugeruje sposoby korzystania z nowych możliwości.

   Zwraca się też do państw członkowskich, by uwzględniły te wyzwania przy opracowywaniu krajowych, regionalnych i lokalnych strategii turystycznych oraz by promowały odpowiedzialne polityki i praktyki w turystyce. Komisja natomiast powinna realizować najbardziej odpowiednią politykę w tej dziedzinie z wizją sięgającą roku 2030, tak by utrzymać pozycję UE jako światowego lidera w sektorze.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.