Rada UE przyjęła 27 maja br.  mandat negocjacyjny, który pozwoli Komisji uczestniczyć w negocjacjach wielostronnych w sprawie handlu elektronicznego. W styczniu 2019 r., przy okazji Światowego Forum Gospodarczego w Davos, Unia Europejska wraz z 48 innymi członkami WTO postanowiła rozpocząć negocjacje nad światowymi zasadami handlu elektronicznego.

   „Cyfryzacja naszej gospodarki fundamentalnie zmieniła sposób prowadzenia handlu przez firmy i konsumentów. Najwyższy czas, aby zmianę tę odzwierciedlić w międzynarodowych przepisach. UE jest zdecydowana pracować ze swoimi partnerami z WTO, aby stworzyć ambitne, pragmatyczne ramy gwarantujące bezpieczne i przewidywalne środowisko dla handlu on-line” – powiedział Ștefan-Radu Oprea, rumuński minister otoczenia biznesowego, handlu i przedsiębiorczości.
   Aby Komisja mogła włączyć się w imieniu UE do negocjacji z partnerami z WTO, należało jej obecny mandat dotyczący dauhańskiej agendy rozwoju uzupełnić o stanowisko UE co do handlowych aspektów e-handlu.
   W wyniku negocjacji mają powstać międzynarodowe przepisy propagujące światowy e-handel, ułatwiające działalność biznesową (zwłaszcza dla MŚP), umacniające zaufanie konsumentów do elektronicznego środowiska oraz tworzące nowe możliwości promowania inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju.
   26 kwietnia UE przedstawiła w WTO wstępne propozycje negocjacyjne. Omówiono je wraz z propozycjami innych uczestniczących członków WTO podczas rundy formalnych dyskusji 13–15 maja 2019 r. w Genewie.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.