Rada UE zatwierdziła 22 maja br. roczne sprawozdanie z wykonania rozporządzenia 1049/2001 o publicznym dostępie do dokumentów. Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, że 31 grudnia 2018 r. publiczny rejestr liczył niemal 400 000 dokumentów. Ponad 70% z nich ma charakter publiczny i format umożliwiający pobranie.

  W ubiegłym roku do rejestru dodano 25 000 dokumentów w oryginalnej wersji językowej, z czego 71%, tj. 18 053 dokumenty, zostało upublicznionych. Publiczny rejestr Rady był odwiedzany około 477 500 razy.
   Każda zainteresowana osoba może złożyć wniosek o udostępnienie nieupublicznionych jeszcze dokumentów znajdujących się w tym rejestrze. Wniosek może zostać odrzucony wyłącznie na podstawie jednego z wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu 1049/2001. Chodzi m.in. o ochronę procesu decyzyjnego Rady oraz interesu publicznego w zakresie obronności i spraw wojskowych oraz stosunków międzynarodowych. Jeśli wniosek zostanie odrzucony w fazie wstępnej, można złożyć wniosek ponowny.
   W roku 2018 Rada otrzymała 2 474 wnioski wstępne o dostęp do dokumentów oraz 29 wniosków ponownych. Konieczne było w związku z tym przeanalizowanie 7 930 dokumentów. W fazie wstępnej udzielono pełnego dostępu do 5 728 dokumentów (72,2%), a częściowego – do 413 dokumentów (5,2%). Jeśli chodzi o wnioski ponowne, udzielono pełnego dostępu do 41 dokumentów (64%), a częściowego – do 9 dokumentów (14%).
   Połowa dokumentów, o które się zwrócono, dotyczyła wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, środowiska, stosunków zewnętrznych lub polityki gospodarczej i pieniężnej.
  Ok. 29% wniosków pochodziło od środowiska akademickiego, a 27% – od przedstawicieli różnorodnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i z sektora prywatnego.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.