Helsińska Fundacja Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza prawników (adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych) do wzięcia udziału w szkoleniu. Będzie ono dotyczyło kwestii z zakresu prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Wydarzenie jest organizowane w ramach Tygodnia Równości, poprzedzającego Paradę Równości.

Tematyka szkolenia:
– prawo antydyskryminacyjne UE;
– unijne mechanizmy ochrony zasady równego traktowania (pytania prejudycjalne);
– krajowe mechanizmy ochrony zasady równego traktowania;
– swoboda przemieszczania się rodzin LGBT (transkrypcja zagranicznych aktów urodzenia i  małżeństwa; potwierdzanie posiadania obywatelstwa polskiego; uzyskiwanie dokumentów potwierdzających stan cywilny w polskich USC).
   Szkolenie zostanie przeprowadzane z wykorzystaniem aktywnych metod, zakładających dyskusję z uczestnikami, dzielenie się doświadczeniami, pracę nad casusami.
Termin szkolenia: 3 czerwca 2019 r. godz. 9.00-17.00
   W trakcie szkolenia przewidziano przerwy, w tym przerwę lunchową.
Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa, ul. Jasna 14/16A.
Szkolenie przeprowadzą eksperci HFPC: Jarosław Jagura i dr Marcin Szwed
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o rejestrację pod linkiem: http://bit.ly/szkolenie_KE_HFPC
   Organizatorem Szkolenia jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.