Na unijnym szczycie w Sybinie 9 maja br. przywódcy przyjęli wspólną deklarację w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Ma być ona "zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń", a Europa ma być "odpowiedzialnym i globalnym liderem".

Poniżej treść deklaracji:
„My, przywódcy Unii Europejskiej, zebraliśmy się w Sybinie, by porozmawiać i pomyśleć o naszej wspólnej przyszłości.
Za kilka tygodni – czterdzieści lat po pierwszym skorzystaniu z tego podstawowego prawa – Europejczycy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Europa zjednoczona na nowo w pokoju i demokracji to tylko jedno z wielu osiągnięć. Od momentu powstania Unia Europejska, kierując się swoimi wartościami i wolnościami, zapewnia stabilność i dobrobyt w Europie – wewnątrz i na zewnątrz swoich granic. Z czasem stała się jednym z najważniejszych podmiotów na arenie międzynarodowej. Z około pół miliardem obywateli i konkurencyjnym jednolitym rynkiem należy do liderów światowego handlu i kształtuje globalną politykę.
Potwierdzamy, że – według nas – zjednoczeni mamy większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i pełnym wyzwań świecie. Jako przywódcy, uznajemy, że naszym zadaniem jest uczynić Unię silniejszą, a naszą przyszłość – jaśniejszą. Zarazem uznajemy europejską perspektywę innych państw europejskich. Dlatego dziś jednogłośnie podejmujemy 10 zobowiązań, które pomogą nam sprostać temu zadaniu:
• Będziemy bronić jednej Europy – od wschodu do zachodu, z północy na południe. Trzydzieści lat temu miliony ludzi, walcząc o wolność i jedność, obaliły żelazną kurtynę, która przez dziesiątki lat dzieliła Europę. Nie ma miejsca na podziały godzące w nasz wspólny interes.
• Pozostaniemy zjednoczeni, na dobre i na złe. Będziemy okazywać sobie solidarność w potrzebie i zawsze będziemy stać ramię w ramię. Możemy i będziemy mówić jednym głosem.
• Będziemy zawsze szukać wspólnych rozwiązań, słuchając siebie nawzajem ze zrozumieniem i z szacunkiem.
• Będziemy nadal chronić nasz sposób życia, demokrację i praworządność. Niezbywalne prawa i podstawowe wolności wszystkich Europejczyków wymagały wielkiego trudu. Będziemy stać na straży naszych wspólnych wartości i zasad zapisanych w traktatach.
• Będziemy skuteczni, tam gdzie najbardziej tego potrzeba. Europa nadal będzie wielka w wielkich sprawach. Będziemy wciąż wsłuchiwać się w obawy i nadzieje wszystkich Europejczyków, zbliżając Unię do obywateli, i będziemy działać w myśl tego, co usłyszymy – ambitnie i z determinacją.
• Zawsze będziemy przestrzegać zasady sprawiedliwości, czy to na rynku pracy, w ochronie społecznej, w gospodarce czy w transformacji cyfrowej. Będziemy dalej zmniejszać dysproporcje między nami i zawsze będziemy pomagać najbardziej potrzebującym w Europie, przedkładając ludzi nad politykę.
• Zapewnimy sobie środki na miarę naszych ambicji. Damy Unii zasoby, których potrzebuje, by realizować swoje cele i prowadzić swoje polityki.
• Zadbamy o przyszłość z myślą o kolejnych pokoleniach Europejczyków. Będziemy inwestować w młodych i budować Unię przygotowaną na przyszłość, zdolną radzić sobie z najpilniejszymi wyzwaniami XXI wieku.
• Będziemy chronić naszych obywateli i zapewniać im bezpieczeństwo, inwestując w siłę miękką i twardą i współpracując z partnerami międzynarodowymi.
• Europa będzie odpowiedzialnym globalnym liderem. Wyzwania, przed którymi dzisiaj stoimy, dotyczą nas wszystkich. Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami w świecie, po to by utrzymywać i rozwijać ład międzynarodowy oparty na prawie, w pełni wykorzystywać nowe możliwości handlowe i wspólnie podejmować globalne kwestie, takie jak ochrona środowiska i walka ze zmianą klimatu.
Decyzje, które podejmiemy, będą zgodne z duchem i literą tych 10 zobowiązań. Unia jest dziś silniejsza niż wczoraj, ale chcemy wciąż budować jej siłę z myślą o jutrze. To nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. To duch Sybina i nowej Unii dwudziestu siedmiu, gotowej w jedności wkroczyć w przyszłość”.
Za: Rada Europejska

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.