15 maja, w sali plenarnej PE, w Brukseli, od 21.00 do 22.30 trwać będzie „Debata kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej - Wybory Europejskie 2019”.

   Debata ta będzie jedyną, która zgromadzi wszystkich głównych kandydatów na stanowisko kolejnego Przewodniczącego Komisji Europejskiej (wymienionych poniżej w kolejności wystąpień inauguracyjnych określonych w wyniku losowania 4 kwietnia):
1. Nico CUÉ, Lewica Europejska (EL)
2. Ska KELLER, Europejska Partia Zielonych (EGP)
3. Jan ZAHRADIL, Porozumienie Konserwatystów i Reformatorów w Europie (ACRE)
4. Margrethe VESTAGER, Porozumienie Liberałów i Demokratów w Europie (ALDE)
5. Manfred WEBER, Europejska Partia Ludowa (EPP)
6. Frans TIMMERMANS, Partia Europejskich Socjalistów (PES)
   Odpowiedzialność redakcyjna za debatę spoczywa na Eurowizji. Debata ma koncentrować się na trzech tematach "Moja Europa: co mi daje?", "Środowisko" i "Nasze wartości i świat".
  Debatę moderować będzie troje dziennikarzy, wybranych przez Eurowizję: Emilie Tran Nguyen z France Télévisions oraz Markus Preiss z ARD Germany, będą na scenie, podczas gdy fińska dziennikarka Annastiina Heikkilä z YLE będzie uzupełniać dyskusję o opinie uzyskane z mediów społecznościowych.
Plan wieczoru
18: 00 Przybycie kandydatów
19: 20 Zdjęcia z kandydatami na scenie
20: 00 Otwarcie drzwi do sali plenarnej
21: 00 Rozpoczęcie debaty
22: 30 Zakończenie debaty; możliwe oświadczenia kandydatów
   Sala plenarna zostanie przekształcona w studio telewizyjne, a debata będzie transmitowana na żywo przez EBU (Eurowizja) oraz EbS (Europe by Satelite), tłumaczona na 23 języki (oraz język migowy dostępny poprzez web streaming) i udostępniona nieodpłatnie nadawcom i internetowym platformom dystrybucyjnym.
   Debata będzie transmitowana na żywo przez EP Live oraz EbS
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.