Cztery państwa UE wystąpiły do Rady z ofertą przyjęcia Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Mógłby się on znaleźć w następujących miastach: Nikozja (Cypr), Sofia (Bułgaria), Ryga (Łotwa), Bratysława (Słowacja). Oferty zostaną opublikowane na portalu Rady 13 maja.

Kryteria oceny:
   Przed 3 czerwca Komisja Europejska oceni oferty na podstawie następujących kryteriów:
• równowaga geograficzna
• data, od której urząd mógłby rozpocząć działalność po wejściu w życie rozporządzenia ustanawiającego
• dostępność miejsca
• odpowiednie placówki edukacyjne dla dzieci personelu
• odpowiedni dostęp do rynku pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki medycznej dla dzieci i małżonków.
Co dalej?
   5 czerwca na podstawie oceny Komisji przedstawiciele państw członkowskich zebrani w Coreperze przeprowadzą stosowną dyskusję. W wyniku głosowania, które odbędzie się przy okazji posiedzenia Rady EPSCO 13 czerwca w Luksemburgu, zapadnie ostateczna decyzja w sprawie siedziby urzędu – za wspólnym porozumieniem przedstawicieli państw członkowskich.
Europejski Urząd ds. Pracy – kontekst
   Urząd ma pomagać państwom członkowskim we wdrażaniu aktów prawnych UE z zakresu mobilności pracowników w Unii i koordynacji zabezpieczenia społecznego. Będzie też wspierać państwa członkowskie w transgranicznym egzekwowaniu stosownych przepisów UE, w tym ułatwiać uzgodnione, wspólne inspekcje. Wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego co do rozporządzenia ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy nastąpiło 14 lutego 2019 r. 16 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził porozumienie w głosowaniu. Rada ma przyjąć rozporządzenie w czerwcu.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.