Jaki był Parlament Europejski w kadencji 2014-2019? Poniżej ciekawe fakty do przeczytania przed majowymi wyborami europejskimi, w których zadecydujemy o składzie następnego Parlamentu.

   Spośród posłów, którzy rozpoczęli kadencję w lipcu 2014 r., mniej niż połowa zasiadała w Parlamencie Europejskim po raz pierwszy. Około 51,1% było już wcześniej posłami do PE. Grecja miała największy odsetek nowych posłów do PE, bo aż 90,5%. Polskę reprezentowało 48,5% nowych posłów.
   Na początku kadencji, kobiety stanowiły 36,9% parlamentarzystów; pod koniec marca 2019, liczba ta spadła nieznacznie, do 36,5%. Wśród polskich posłów do PE, odsetek kobiet wynosił 25,5%.
   Na koniec marca 2019 r., średnia wieku posłów w Parlamencie wynosiła 55 lat. Średnia wieku posłów z Polski była najwyższa spośród reprezentacji krajowych – posłowie z Polski mieli średnio 61 lat (najmłodszy poseł miał 42 lata, najstarszy 80).
Dłuższe posiedzenia plenarne
   Sesje plenarne są najważniejszymi momentami w działalności Parlamentu Europejskiego – to wtedy posłowie uchwalają prawo Unii Europejskiej oraz przedstawiają swoje poglądy na istotne kwestie.
   Podczas kadencji 2009-2014, posiedzenia plenarne trwały w sumie 260 dni, co przełożyło się na 2160 godzin. Od lipca 2014 do grudnia 2018, posłowie wzięli udział w 255 dniach posiedzeń plenarnych, które trwały 2187 godzin.
   Do końca 2018 r. odbyło się ponad 27 000 głosowań, w porównaniu do 23 553 głosowań w poprzedniej kadencji (2009-2014).
Ile trwa uchwalanie prawa
   Komisja Europejska przedstawia akty prawne, które muszą następnie zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej, aby wejść w życie. Posłowie PE negocjują z reprezentantami rządów krajów UE, by osiągnąć porozumienie w sprawie ostatecznego tekstu aktów prawnych. W zależności od trudności negocjacji, w Parlamencie i Radzie może odbyć się do trzech czytań.
   Większość aktów prawnych podczas tej kadencji została przyjęta w pierwszym czytaniu, co trwało średnio 18 miesięcy. Jeśli akt prawny musiał przejść do drugiego czytania, średnia długość procesu wzrastała do 39-40 miesięcy.
Partie polityczne na poziomie krajowym i europejskim
   Krajowe partie polityczne biorą udział w wyborach europejskich, ale wybrani do PE posłowie tworzą w nim wielonarodowe grupy parlamentarne. Liczba grup parlamentarnych utrzymuje się na stabilnym poziomie – w latach 2004-2014 w Parlamencie było siedem takich grup, a w tej kadencji liczba ta wzrosła do ośmiu.
   Natomiast liczba partii krajowych reprezentowanych w Parlamencie stale rośnie – w kadencji 2004-2009 posłowie z 168 partii krajowych zasiadali w PE. Na początku obecnej kadencji liczba ta wzrosła do 191, a na koniec marca 2019 r. w Parlamencie Europejskim zasiadali członkowie 232 partii krajowych.
Parlament w liczbach (lipiec 2014-grudzień 2018)
• 2134 teksty przyjęte na posiedzeniach plenarnych, w tym 708 aktów prawnych
• 552 wysłuchań publicznych przeprowadzonych przez komisje parlamentarne
• 6880 petycji otrzymanych od obywateli
• Prawie 1,6 mln odwiedzających sale posiedzeń plenarnych
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.