Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”, które odbędzie się 21 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10-16.

   Stworzenie wspólnych minimalnych gwarancji procesowych dla oskarżonych i podejrzanych w postępowaniu karnym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości i praw podstawowych.
   W tym celu od 2009 r. Unia przyjęła szereg instrumentów dotyczących praw podejrzanych i oskarżonych. Jednocześnie badania wskazują, że zapewnienie odpowiednich gwarancji proceduralnych od pierwszych godzin zatrzymania stanowi najskuteczniejszy sposób zapobiegania torturom i innym formom niehumanitarnego traktowania.
   Rzeczywiste stworzenie równego poziomu gwarancji procesowych w całej Unii i skuteczne zapobieganie torturom zależy jednak od tego, w jaki sposób instrumenty te będą implementowane i stosowane w praktyce. Ważną rolę w tym obszarze mogą odegrać krajowe instytucje ochrony praw człowieka, czyli organy niezależne od władz, a jednocześnie posiadające szeroki, ustawowy (a często także konstytucyjny) mandat w zakresie ochrony praw człowieka. W Polsce taką instytucją jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
   Dlatego Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Biurem RPO organizuje seminarium dotyczące roli Rzecznika Praw Obywatelskich we wzmacnianiu praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych. Jednym z celów seminarium jest dyskusja na temat współpracy RPO z innymi podmiotami zainteresowanymi ochroną praw podejrzanych i oskarżonych, takimi jak samorządy prawnicze, organizacje społeczne czy akademicy.
   Seminarium będzie się składało z trzech paneli: (I) prawo dostępu do adwokata, pomocy prawnej z urzędu oraz domniemanie niewinności; (II) prawo do informacji oraz prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego w postępowaniu karnym; (III) prawa osób podejrzanych i oskarżonych będących osobami wymagającymi szczególnego traktowania. Ważnym elementem seminarium będzie wspólna dyskusja nad możliwościami wzmocnienia praw podejrzanych i oskarżonych w Polsce. Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany w najbliższych dniach.
   Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez Instytut Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu, Węgierski Komitet Helsiński, Słoweński Instytut Pokoju oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Sprawiedliwość”.
Prosimy o potwierdzenie przybycia mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.