Jak wynika z najnowszego sondażu aż 91 proc. badanych akceptuje obecność naszego kraju w UE, 85 proc. jest zdania, że członkostwo ma dobry wpływ na naszą gospodarkę, 78 proc. ocenia, że ma także pozytywny wpływ na materialną sytuację Polaków. 56 proc. ankietowanych przyznało, że czuje się Europejczykami.

   Z najnowszego badania CBOS wynika, że przeciwnych członkostwu Polski w UE jest obecnie tylko 5 proc. badanych, 4 proc. jest niezdecydowanych co do tego, czy lepiej, by Polska należała do UE, czy nie. Tak wysokiego poparcia dla naszej obecności w UE nie było od 2004 roku - czyli od momentu wstąpienia Polski do Unii.
78 proc. badanych jest zdania, że obecność Polski w UE przynosi naszemu krajowi więcej zysków niż strat. 10 proc. jest zdania, że pozytywne i negatywne efekty członkostwa się równoważą, a tylko 7 proc. sądzi, że przeważają straty. 5 proc. nie ma zdania.
    Także w wymiarze osobistym większość Polaków (57 proc.) uważa, że członkostwo w UE przynosi im zysk. 24 proc. skłania się do opinii, że osobiście tyle samo zyskują, co tracą na obecności w UE. Zaledwie 5 proc. jest zdania, że dzięki naszej obecności w UE mają więcej strat niż zysków. 14 proc. nie ma zdania na ten temat. Zdecydowana większość ankietowanych (85 proc.) jest zdania, że przystąpienie naszego kraju do Unii miało pozytywny wpływ na naszą gospodarkę Przeciwnego zdania jest zaledwie 5 proc. Polaków. 2 proc. uważa, że nasza obecność w UE nie ma wpływu na gospodarkę Polski, 8 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".
   Co ciekawe, 77 proc. ankietowanych (o 4 punkty procentowe więcej niż w 2014 roku) - dostrzega w integracji z UE korzyści dla funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rolnych. 9 proc. jest przeciwnego zdania (spadek o 4 punkty procentowe), 3 proc. uważa, że wpływ ten nie był ani pozytywny, ani negatywny (spadek o 1 punkt procentowy), a 11 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat (wzrost o 1 punkt procentowy).
   CBOS zauważa, że opinie o dobrym wpływie naszej obecności w UE przeważają także wśród samych rolników (71 proc.). Zaledwie 16 proc. z nich jest przeciwnego zdania.
   Aż 93 proc. badanych zauważa, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasi rodacy częściej niż poprzednio podejmują pracę za granicą. Tylko 2 proc. uważa, że członkostwo nie miało wpływu na poziom emigracji; tyle samo uważa, że ją zmniejszyło. 3 proc. nie ma zdania na ten temat.
   Ilu z nas czuje się Europejczykami? Jak zauważa CBOS po raz pierwszy taką deklarację złożyła ponad połowa badanych - 56 proc. Poczucie związku z Europą nie doprowadziło do osłabienia tożsamości narodowej. Niemal wszyscy czują się Polakami, a europejska tożsamość jest na ogół wtórna wobec tożsamości narodowej.
Za: TVP Info, CBOS

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.