W numerze marcowo-kwietniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” wszystko o dyrektywie o prawach autorskich – czego dotyczy, co zmienia dla użytkownika, czy wpłynie na wolność internetu i spowoduje jego cenzurowanie, czy zniszczy przedsiębiorstwa typu start up, dlaczego wywołała taką falę krytyki. Ponadto przeczytacie Państwo o: najnowszym projekcie nowelizacji procedury cywilnej, walutach wirtualnych w prawie Unii Europejskiej, zmianach w przepisach dotyczących znaków towarowych obowiązujących od 16 marca br., mechanizmach stosowanych przez instytucje Wspólnoty w dialogu z zainteresowanymi podmiotami oraz efektywności podwójnego mechanizmu korzystania z uprawnień do transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie UE. Będzie można również znaleźć bardzo ciekawy materiał o nauce prawa jako nauce argumentowania. Ponadto jak zawsze orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.