Systemy bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych pojazdach od maja 2022 roku - zadecydował 16 maja br. Parlament Europejski.

   „To prawo toruje drogę do uratowania tysięcy istnień ludzkich w nadchodzących latach. Zawsze koncentrowaliśmy się na bezpieczeństwie użytkowników dróg, szczególnie tych najsłabszych. Dodatkowe obowiązkowe wyposażenie samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów pomoże w ratowaniu ludzkiego życia" - powiedziała Róża Thun (PPE, PL), która kierowała pracami legislacyjnymi w Parlamencie. Nieoficjalne porozumienie z ministrami UE osiągnięto 26 marca.
Lepiej wyposażone pojazdy w celu zapobiegania wypadkom
   Zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które będą musiały być montowane we wszystkich nowych pojazdach to: inteligentne dostosowanie prędkości, ułatwienie instalacji blokady alkoholowej, ostrzeganie o spadku poziomu uwagi lub senności kierowcy, wykrywanie obiektów przy cofaniu, awaryjny sygnał stopu oraz rejestrator danych w momencie wypadku.
   System Inteligentnego Dostosowania Prędkości (Intelligent Speed Assistance (ISA)), zgodnie z szacunkami, może zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach UE o 20%. „ISA zapewni kierowcy informację zwrotną, opartą na mapach i obserwacji znaków drogowych, zawsze, momencie przekroczenia dozwolonej prędkości. Nie wprowadzamy urządzenia ograniczającego prędkość, ale inteligentny system, który w pełni uświadomi kierowcom, kiedy będą ją przekraczać. To nie tylko sprawi, że wszyscy będziemy bezpieczniejsi, ale również pomoże kierowcom uniknąć mandatów", powiedziała Róża Thun.
   Obowiązkowe będzie posiadanie systemu hamowania awaryjnego (już obowiązkowego dla samochodów ciężarowych i autobusów), w samochodach osobowych oraz w lekkich pojazdach użytkowych, jak również posiadanie awaryjnego systemu utrzymywania pojazdu w pasie ruchu.
   Większość tych technologii i systemów będzie obowiązkowa od maja 2022 roku w przypadku nowych modeli i od maja 2024 roku w przypadku istniejących modeli.
Ciężarówki i autobusy bezpieczniejsze dla pieszych i rowerzystów
   Ciężarówki i autobusy będą musiały być projektowane i konstruowane w taki sposób, aby szczególnie narażeni użytkownicy dróg, tacy jak rowerzyści i piesi, byli bardziej widoczni dla kierowcy (tzw. "bezpośrednie widzenie"). Pojazdy te będą musiały być wyposażone w zaawansowane funkcje, aby zmniejszyć "w największym możliwym stopniu martwe pola przed fotelem kierowcy i znacznie ograniczyć martwe pola z bocznych okien.
   Technologia bezpośredniego widzenia powinna być stosowana w przypadku nowych modeli od listopada 2025 roku, a w przypadku istniejących modeli od listopada 2028 roku.
Ulepszone testy zderzeniowe i szyby przednie
   Nowe przepisy poprawiają również wymogi w zakresie bezpieczeństwa biernego, w tym testy zderzeniowe (z przodu i z boku), a także szyby przednie w celu złagodzenia skutków obrażeń odniesionych przez pieszych i rowerzystów. Ulepszona zostanie również homologacja typu opon w celu testowania zużycia opon.
Kolejne kroki
   Parlament przyjął rozporządzenie 578 głosami do 30, przy 25 wstrzymujących się od głosu, zostanie ono teraz przedłożone do zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej.
   Według wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską w 2018 roku, na drogach UE zginęło około 25 100 osób, a 135 000 odniosło poważne obrażenia.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.