Unia Europejska sfinansuje jedną trzecią inwestycji Baltic Pipe, czyli gazociągu, którym po dnie morza będzie można przesyłać surowiec z Norwegii do Danii i Polski. W uroczystości podpisania porozumienia grantowego ze spółkami GAZ SYSTEM i INEA w Brukseli uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete oraz polski premier Mateusz Morawiecki.

   Dzięki Baltic Pipe od 2022 roku norweski gaz ma trafiać do odbiorów w Polsce, Danii oraz krajów sąsiednich. Zdolność przesyłowa ma wynosić 10 mld metrów sześciennych rocznie. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku i częściowo zostanie sfinansowana z Instrumentu „Łącząc Europę”, który wyasygnuje na ten cel 214,9 milionów euro.
   „Gdy ruszaliśmy z projektem unii energetycznej ponad 4 lata temu, jednym z naszym priorytetów było zapewnienie wyższego bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. To, co osiągnęliśmy przez ostatnie 4 lata, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, również dzięki bliskiej współpracy z Polską, jest niezwykłe” - mówił wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.
   „Komisarz Cañete, komisarz Šefčovič podkreślają, że to oznacza zwiększenie bezpieczeństwa całej Europy Środkowej, a więc coś, co jest odwrotnością Nord Stream 2” - mówił premier Mateusz Morawiecki.
   „Połączenie gazowe między Polską a Danią ma wymiar strategiczny – jest ono potrzebne do dywersyfikacji dostaw. Jednak inwestycja jest korzystna również dla UE, której zależy na zwiększeniu wymiany handlowej i wzroście konkurencyjności europejskiego rynku gazu” – powiedział prezes GAZ SYSTEM Tomasz Stępień.
   Projekt Baltic Pipe składa się z pięciu elementów: połączenia systemów przesyłowych Norwegii i Danii na Morzu Północnym, rozbudowy trasy przesyłu gazu przez Danię, budowy tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, budowy podmorskiego gazociągu z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego. Sam gazociąg ma osiągnąć łączną długość 900 km.
   W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli również wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz dyrektor duńskiej spółki INEA Dirk Beckers.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.