We wtorek, 26 marca br.,  Parlament Europejski przyjął szczegółowy plan działania na rzecz sprawiedliwszego i skuteczniejszego opodatkowania oraz zwalczania przestępstw finansowych. Rekomendacje Parlamentu, przyjęte 505 głosami za, przy 63 przeciw i 87 wstrzymujących się, zostały przygotowane przez komisję specjalną ds. przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych (TAX3). Komisja przeanalizowała system prawny pod kątem zdolności do zwalczania przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych. Zaleca w szczególności poprawę współpracy między właściwymi organami oraz powołanie nowych organów unijnych i globalnych.

Oto niektóre z licznych ustaleń i zaleceń:
- Komisja Europejska powinna niezwłocznie rozpocząć prace nad projektem przepisów dotyczącym europejskiej policji finansowej i jednostki analityki finansowej;
- Konieczne jest powołanie unijnego organu nadzorczego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy;
- Należy powołać w ramach ONZ organu podatkowego o zasięgu światowym;
- W państwach członkowskich brak jest woli politycznej do walki z uchylaniem się od płacenia podatków, unikaniem zobowiązań podatkowych i przestępstwami finansowymi;
- Siedem krajów UE (Belgia, Cypr, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta, Holandia i Węgry) wykazuje cechy rajów podatkowych i ułatwia agresywne planowanie podatkowe;
- Tzw. złote wizy i złote paszporty powinny być stopniowo wycofywane, w pierwszej kolejności wizy i paszporty oferowane przez Maltę i Cypr ze względu na niedochowanie należnego poziomu zabezpieczenia przed ryzykiem;
- Danii, Finlandii, Irlandii i Szwecji zasługują na krytykę za utrzymanie sprzeciwu wobec podatku od usług cyfrowych;
- Kilka europejskich banków uczestniczyło w rosyjskim procederze prania brudnych pieniędzy "Troika Laundromat", w tym Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. oraz holenderska filia Turkiye Garanti Bankasi A.S.
- Holandia, ułatwiając agresywne planowanie podatkowe, pozbawia inne państwa członkowskie Unii 11,2 mld euro dochodu z podatków;
- Oszustwa podatkowe dokonywane poprzez transakcje cum-ex są jasnym dowodem na to, że konieczne są w przyszłości wielostronne, a nie dwustronne traktaty podatkowe;
- Sygnaliści i dziennikarze śledczy muszą być lepiej chronieni, a dziennikarze śledczy powinni móc uzyskiwać wsparcie ze specjalnego unijnego funduszu.
   Przewodniczący komisji specjalnej Petr Ježek (ALDE, Czechy), powiedział: „Państwa członkowskie nie robią wystarczająco dużo, a oczywiście najsłabszym ogniwem w UE jest Rada. Bez woli politycznej nie może być postępu. Europejczycy zasługują na więcej".
   Współsprawozdawca Luděk Niedermayer (PPE, CZ), dodał: „Rosnące wzajemne powiązania naszych gospodarek oraz cyfryzacja gospodarki wymagają bardziej systematycznych działań z powodu wpływu, jaki mają podatki. Jednak wiele dziedzin podlegających opodatkowaniu musi pozostać w gestii państw członkowskich, a ci, którzy płacą podatki, nie mogą natrafiać na jeszcze większą biurokrację".
   Współsprawozdawca Jeppe Kofod (S&D, DK), stwierdził: „Sprawozdanie to jest wynikiem najbardziej kompleksowej pracy w dziedzinie przeciwdziałania uchylaniu się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych, jaką kiedykolwiek wykonał Parlament Europejski. W UE potrzebujemy minimalnej stawki podatku od osób prawnych, musimy położyć kres konkurencji podatkowej i utrudnić inwestowanie brudnych pieniędzy".
Kontekst
   Kolejne skandale ujawniane w ciągu ostatnich pięciu lat (Luxleaks, Panama Papers, Football Leaks i Paradise Papers) skłoniły Parlament Europejski do powołania 1 marca 2018 r. specjalnej komisji ds. przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (TAX3).
   Przyjęte sprawozdanie zamyka roczny mandat komisji, w ramach którego odbyło się 18 wysłuchani publicznych poświęconych konkretnym zagadnieniom, 10 dyskusji z ministrami finansów i komisarzami europejskimi oraz cztery misje dochodzeniowe - w USA, na wyspie Man, w Danii i Estonii oraz na Łotwie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.