21 marca 2019 r. Rada Europejska (art. 50) przyjęła konkluzje w sprawie brexitu.

1. Rada Europejska przyjmuje do wiadomości pismo premier Theresy May z 20 marca 2019 r.
2. W odpowiedzi Rada Europejska zatwierdza instrument dotyczący umowy o wystąpieniu i wspólne oświadczenie uzupełniające deklarację polityczną uzgodnione przez Komisję Europejską i rząd Zjednoczonego Królestwa w Strasburgu 11 marca 2019 r.
3. Rada Europejska uzgadnia przedłużenie terminu do 22 maja 2019 r., pod warunkiem że umowa o wystąpieniu zostanie zatwierdzona przez Izbę Gmin w przyszłym tygodniu. Jeżeli umowa o wystąpieniu nie zostanie zatwierdzona przez Izbę Gmin w przyszłym tygodniu, Rada Europejska uzgadnia przedłużenie terminu do 12 kwietnia 2019 r. i oczekuje, że przed tą datą Zjednoczone Królestwo określi dalsze działania do rozważenia przez Radę Europejską.
4. Rada Europejska ponownie potwierdza, że nie ma możliwości renegocjowania umowy o wystąpieniu uzgodnionej przez Unię i Zjednoczone Królestwo w listopadzie 2018 r. Wszelkie jednostronne zobowiązania, oświadczenia lub inne akty powinny być zgodne z brzmieniem i duchem umowy o wystąpieniu.
5. Rada Europejska wzywa do kontynuacji prac nad przygotowaniami i na wypadek sytuacji awaryjnych – na wszystkich szczeblach – w obliczu konsekwencji wyjścia Zjednoczonego Królestwa, z uwzględnieniem wszelkich możliwych scenariuszy.
6. Rada Europejska będzie nadal zajmować się tą kwestią.
Za: Rada Europejska

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.