UE planuje przyspieszyć wprowadzenie dłuższych, aerodynamicznych kabin zmniejszających opór powietrza, by zredukować zużycie paliwa, dać kierowcom lepszą widoczność, bezpieczeństwo i komfort, a innym użytkownikom dróg – większe bezpieczeństwo. Komitet Stałych Przedstawicieli zatwierdził 30 stycznia br. mandat, który pozwala prezydencji rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie zmiany dyrektywy o maksymalnej długości ciężarówek. Dzięki zmianie odstępstwo dla zaokrąglonych z przodu kabin zacznie obowiązywać wcześniej, niż planowano to przy ostatniej zmianie dyrektywy w 2015 r.

   Bardziej opływowy kształt kabin pozwoli zaoszczędzić paliwo, zredukować emisje i pomoże chronić życie. Przyspieszenie zmian to bardzo konkretna i oczekiwana rewizja obecnych przepisów.
Obecnie jeśli przewoźnicy chcą stosować aerodynamiczne kabiny, muszą robić to kosztem ładowności, co jest nie bez znaczenia dla działalności gospodarczej. Zarówno Rada, jak i Parlament muszą wspólnie ustalić ostateczny tekst dyrektywy. Porozumienie musi nastąpić w lutym, tak by prace nad proponowanym aktem mogły się zakończyć jeszcze w tej kadencji Parlamentu” – powiedziała Rovana Plumb, p.o. ministra transportu Rumunii, przewodnicząca Rady.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.