UE chce zagwarantować, że bieżący program PEACE, wspierający proces pokoju i pojednania, będzie kontynuowany pomiędzy granicznymi hrabstwami Irlandii i Irlandii Północnej niezależnie od tego, jak przebiegnie brexit. Ambasadorowie państw UE poparli 30 stycznia br. bez zgłaszania poprawek proponowane rozporządzenie określające, na jakich zasadach należy kontynuować – w razie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez wynegocjowanego porozumienia – ponadgraniczne programy współpracy realizowane z udziałem Irlandii i Irlandii Północnej.

   Rozporządzenie, obok programu PEACE IV, obejmuje także program INTERREG VA, promujący spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w Irlandii Północnej, granicznych hrabstwach Irlandii i w zachodniej Szkocji.
Nawet jeśli dojdzie do brexitu bez porozumienia, oba programy będą nadal finansowane z budżetu UE w ramach obecnych struktur zarządzania. Poziomy finansowania pozostaną niezmienione do końca 2020 r.
   W zeszłym tygodniu Parlament Europejski (na szczeblu komisji) wyraził zgodę na przyjęcie proponowanego rozporządzenia i również zatwierdził je bez zmian. W związku z tym Rada i Parlament nie planują żadnych negocjacji w tej sprawie. Parlament ma formalnie przyjąć stanowisko w pierwszym czytaniu na pierwszej sesji plenarnej w marcu. Rada przyjmie akt w połowie marca.
Współprawodawcy UE pracują szybko, aby rozporządzenie mogło wejść w życie najpóźniej 29 marca 2019 r.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.