Komisja Europejska wystosowała wobec Polski 12 upomnień w związku opóźnieniami we wdrażaniu unijnego prawa. 24 stycznia br.  podjęto 400 tego typu decyzji wobec wszystkich krajów członkowskich - informuje RMF FM.

   Bruksela rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa np. w związku z dyrektywą chroniącą przed inwazyjnymi roślinami czy zwierzętami, które wypierając gatunki rodzime, jak np. biedronki azjatyckie, które są groźne dla rodzimej 7-kropki. W tej sprawie Polska została wezwana do usunięcia uchybienia w gronie 9 państw ( Cypr, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Polskę, Portugalię i Słowację). Po wejściu w życie rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2015 r. państwa członkowskie miały wprowadzić sankcje odstraszające, a państwa członkowskie posiadające regiony najbardziej oddalone zostały zobowiązane do przyjęcia szczegółowych wykazów inwazyjnych gatunków obcych dotyczących tych terytoriów i poinformowania o tym Komisji. Wymienione kraje tych obowiązków nie dopełniły.
   Komisja upomniała Polskę również za nieprzekazanie informacji o przestępstwach drogowych oraz za opóźnienia we wdrożeniu przepisów w sprawie bardziej efektywnego korzystania z energii. Dwie sprawy mogą grozić pozwem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości UE, jeżeli polskie odpowiedzi nie zadowolą Brukseli. Chodzi o przesłanie planów ochrony obywateli przed hałasem oraz o walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
   W sprawie walki z hałasem Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2017 r.  Mimo pewnych postępów władze polskie nadal muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
   Bruksela zamknęła natomiast 5 postępowań, bo w wyniku upomnień Polska się dostosowała.
Za: RMF FM, interia.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.