UE walczy z plastikowymi odpadami w morzach. Państwa członkowskie Wspólnoty potwierdziły nowe, surowe restrykcje co do niektórych produktów plastikowych jednorazowego użytku.

   Unijni ambasadorzy zebrani w Coreperze zatwierdzili wstępne porozumienie prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim wypracowane 19 grudnia nad ranem po ponad 12 godzinach negocjacji.
Dostępny jest już pełny tekst porozumienia.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.