Parlament Europejski apeluje o ustanowienie nowego unijnego systemu wiz humanitarnych, które pozwolą osobom ubiegającym się o azyl na przedostanie się do Europy bez narażania życia.

   We wniosku przyjętym przez posłów do PE 11 grudnia wzywa się Komisję do opracowania projektu wniosku, który pozwalałby ubiegającym się o ochronę międzynarodową na złożenie podania o wizę w ambasadzie lub konsulacie UE. Więcej o tej inicjatywie ustawodawczej w wywiadzie z autorem sprawozdania Juanem Fernandem Lópezem Aguilarem (S&D, Hiszpania).
Czy może Pan przedstawić swoje wnioski w sprawie ustanowienia europejskiej wizy humanitarnej?
   Ponad 90% osób ubiegających się o azyl w Europie dotarło do niej w sposób nielegalny i musimy sobie zadać pytanie dlaczego. Dzieje się tak dlatego, że nie umożliwiono im żadnej legalnej drogi, aby dostać się do Unii. Wnioskujemy o to, aby każda osoba ubiegająca się o azyl miała prawo do bycia wysłuchaną, bez narażania swojej rodziny oraz samej siebie na ryzyko związane z nielegalnym handlem ludźmi.
Osoba ubiegająca się o azyl dostałaby czasowe pozwolenie na pobyt o ograniczonej ważności terytorialnej w jednym z państw członkowskich w celu złożenia podania o azyl. Mogłaby to zrobić w ambasadzie lub konsulacie UE lub jakiejkolwiek delegaturze UE za granicą. Byłoby to rozwiązanie dla tych, którzy obecnie nie mają innego wyboru i narażają się na ryzyko związane z nielegalnym przemytem. Należy pamiętać, że w ostatnich latach na Morzu Śródziemnym życie straciło co najmniej 30 000 ludzi.
Kto będzie mógł otrzymać wizę humanitarną?
   Istnieje cały szereg przypadków – na przykład rodziny należące do danej społeczności religijnej będące przedmiotem prześladowań lub systemowej przemocy. Dotyczy to chrześcijan w Syrii, niemuzułmanów w Afganistanie, ale też osób LGBT w większości państw muzułmańskich czy zagrożonych społeczności etnicznych.
Jaki będzie kolejny krok w przypadku przyjęcia tego wniosku przez Parlament?
   Jako że jest to sprawozdanie z własnej inicjatywy, nie mamy tutaj od razu do czynienia z prawem wiążącym. Jest to apel do Komisji, aby przedstawiła wnioski legislacyjne.
Ostatnie sondaże wskazują, że imigracja wciąż jest dla Europejczyków problemem. Jakie inne wnioski rozważa Parlament?
   Po pierwsze, należy oddzielić fakty od opinii. O migracji mówi się często, że wymknęła się spod kontroli, że jest atakiem agresji na Unię czy też koniem trojańskim. Nie istnieje żaden empiryczny dowód, który uzasadniałby takie poglądy. Jest prawdą, że liczba przybywających migrantów drastycznie się zmniejszyła.
   Naszym obowiązkiem jest działać solidarnie i wspólnie ponosić odpowiedzialność z wykorzystaniem wspólnego europejskiego systemu azylowego. Pomimo to Rada pozostaje brakującym ogniwem w procesie decyzyjnym UE. Ten Parlament zrobił wszystko co w jego mocy, aby opracować przepisy, w tym dokonać przeglądu tak zwanego rozporządzenia dublińskiego, którego skutkiem jest bardzo niesprawiedliwy podział obowiązków. Potrzebujemy wspólnego europejskiego systemu azylowego, który pozwoli na rozpatrywanie wniosków o azyl i odciąży kraje śródziemnomorskie.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.