Po raz pierwszy od wejścia do UE w 2007 r. Rumunia przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie w dniu 1 stycznia. Rumuńscy posłowie do PE powiedzieli nam, czego oczekują.

   Na ten sześciomiesięczny okres Rumunia wyznaczyła następujące priorytety:
• stymulować wzrost gospodarczy w UE;
• poprawić warunki konkurencyjności;
• zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne;
• propagować wspólne wartości europejskie: demokrację, wolność i poszanowanie godności ludzkiej w UE i poza jej granicami;
• skoncentrować się na walce z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją i populizmem.
W trakcie rumuńskiej prezydencji w Radzie UE będzie także musiała zająć się:
• negocjowaniem kolejnego unijnego wieloletniego budżetu
• brexitem.
  W dniu 9 maja w Rumunii odbędzie się nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej (w Sybinie), na którym liderzy będą omawiać plany dotyczące przyszłości UE. Będzie to ich pierwsze posiedzeniu po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE oraz ostatnie posiedzenie przed wyborami europejskimi w dniach 23–26 maja.
Oczekiwania posłów do PE
Marian-Jean Marinescu, wiceprzewodniczący grupy PPE: „Rumuńska prezydencja pokrywa się w czasie z bardzo ważnymi kwestiami europejskimi, takimi jak migracja, brexit, wieloletnie ramy finansowe i oczywiście ponowne określenie przyszłości Unii Europejskiej. Z mojego punktu widzenia negocjowanie wieloletniego budżetu UE (2021–2027) to będzie ważny test zarówno dla Rumunii, jak i UE, bo ponowne określenie przyszłości europejskiej wspólnoty wymaga konkretnego przełożenia na politykę i finansowanie. ”
Victor Boștinaru, wiceprzewodniczący grupy S&D: „Ja oczekuję porozumienia w sprawie wizji Europy, która wyklucza podejście oparte na dwóch czy wielu prędkościach oraz napięcia mogące zaszkodzić europejskiemu projektowi. Dlatego chciałbym wierzyć, że na posiedzeniu w Sybinie powstanie wizja, w której zwyciężą solidarność i jedność. Spodziewam się, że dojdzie na nim do porozumienia w sprawie budżetu. Możliwe, że potwierdzona zostanie umowa w sprawie brexitu, na posiedzeniu w Sybinie powinna także zostać podjęta ważna decyzja potwierdzająca politykę rozszerzenia na Bałkany Zachodnie i określająca Partnerstwo Wschodnie w sposób bardziej pragmatyczny. Myślę, że w trakcie rumuńskiej prezydencji powinno się ściśle wyznaczyć kierunek dla europejskiej polityki obronnej.”
Laurențiu Rebega, ECR: „Przede wszystkim chciałbym zobaczyć aktywne i inteligentne postępowanie w trzech ważnych kwestach: WRF, sprawach związanych z brexitem i wyborami europejskimi w maju. Ponadto dobrze byłoby, gdyby Rumunia wznowiła projekty z zakresu polityki spójności, które wzbudziłyby nadzieje i zaufanie wszystkich obywateli UE.”
Norica Nicolai, wiceprzewodnicząca grupy ALDE: „Pierwsza rotacyjna prezydencja przypada niestety w czasie trudnym i dla UE i dla mojego kraju. Brexit i WRF naznaczą przyszłość Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że w kontekście rosnącego w Unii populizmu i ekstremizmu Rumunia umocni proeuropejskie wartości. Wierzę, że Rumunia poradzi sobie z tą prezydencją i wesprze politycznie starania na rzecz ukończenia przyjmowania przepisów.”
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.