Bułgarski Płowdiw i włoska Matera będą w 2019 roku rok Europejskimi Stolicami Kultury. „Programy wydarzeń kulturalnych przedstawiają wizję przyszłości tych miast oraz przyszłości Europy, a jednocześnie są świadectwem ich unikalnego dziedzictwa historycznego” – powiedział europejski komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics.

   Płowdiw to pierwsze bułgarskie miasto wybrane na Europejską Stolicę Kultury. Hasłem programu kulturalnego jest „Razem”, a 2019 rok przyniesie miastu nowe możliwości i promocję na arenie międzynarodowej. W samym Płowdiwie oraz w całym regionie środkowej i południowej Bułgarii, jak również w miastach Warna, Sofia i Wielkie Tyrnowo, zorganizowano ponad 300 projektów. Są wśród nich festiwale i projekty społeczne o tematyce związanej z dziedzictwem, historią i kulturą Płowdiwu, a także z wyzwaniami, przed którymi stoi to miasto. Na licznych wystawach można będzie zapoznać się między innymi z cyrylicą. Odbędzie się wiele przedstawień teatralnych zrealizowanych we współpracy z przedstawicielami społeczności z Bałkanów Zachodnich, romskich i tureckich. Odwiedzający będą mieli w czym wybierać. Inauguracja obchodów nastąpi w dniach 11–13 stycznia, a liczne imprezy, między innymi koncerty, pokazy świateł i spektakle teatru tańca odbędą się 12 stycznia. Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel weźmie udział w oficjalnej ceremonii otwarcia, która odbędzie się 12 stycznia.
   Program miasta Matera został opracowany pod hasłem „Otwarta przyszłość”. Szczególny nacisk położono na integrację społeczną i kulturową oraz na innowacje oparte na współpracy. Wśród najważniejszych wydarzeń znajdą się wystawy: „Ars Excavandi” poświęcona historii i kulturze architektury podziemnej, „Re-reading Renaissance” stanowiąca podróż po renesansowym dziedzictwie regionów Basilicata i Apulia i „Poetry of primes”, której tematem jest kluczowe znaczenie matematyki w pracy artystów w każdej epoce. W Materze odbędzie się również pierwsze plenerowe wykonanie opery „Cavalleria Rusticana” we współpracy z Teatro San Carlo. Zrealizowanych zostanie również 27 projektów opracowanych we współpracy z miejscowymi artystami i partnerami z Europy. Ceremonia otwarcia odbędzie się w dniach 19–20 stycznia z udziałem 2 tys. muzyków ze wszystkich wsi regionu Basilicata i wielu innych regionów Europy. Komisarz Navracsics weźmie udział w oficjalnej ceremonii otwarcia, która odbędzie się 19 stycznia.
   Komisarz Tibor Navracsics ocenił: „Inicjatywa Europejska Stolica Kultury łączy ludzi i podkreśla rolę kultury w budowaniu tożsamości europejskiej. Obydwa miasta pomogą w zapewnieniu długoterminowego pozytywnego wpływu ubiegłorocznego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który pokazał, jak kultura może zmienić nasze miasta i regiony na lepsze. Życzę Płowdiwowi i Materze wielu sukcesów w nadchodzącym roku”.
Kontekst
   Ustanowiony w 1985 r. z inicjatywy ówczesnej greckiej minister kultury Meliny Mercouri program Europejskie Stolice Kultury jest jednym z najważniejszych programów kulturalnych w Europie. Stała się ona jednym z najważniejszych inicjatyw kulturalnych w Europie. Tytuł ten przyznaje się miastom na podstawie zaproponowanego przez nie programu kulturalnego, który musi się charakteryzować wyraźnym wymiarem europejskim, angażować szeroki krąg odbiorców i wpisywać się w długotrwały rozwój uczestniczących w programie miast oraz regionów.
   Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest również dla miast doskonałą szansą na zmianę wizerunku, promocję, zwiększenie atrakcyjności dla turystów i aktualizację strategii rozwoju miasta poprzez działalność kulturalną. Wybór na Europejską Stolicę Kultury ma długotrwały wpływ nie tylko na kulturę, lecz również na sytuację społeczną i gospodarczą zarówno samego miasta, jak i całego regionu.
   W 2018 r. Europejskimi Stolicami Kultury były Valletta na Malcie i Leeuwarden w Holandii. Kiedy zakończy się świętowanie w Płowdiwie i Materze, pałeczkę przejmą w 2020 r. Rijeka (Chorwacja) i Galway (Irlandia), w 2021 r. Timișoara (Rumunia), Eleusis (Grecja) i Nowy Sad (Serbia, kraj kandydujący), w 2022 r. Esch (Luksemburg) i Kowno (Litwa) oraz w 2023 r. Veszprém (Węgry, rekomendacja).
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.