Nie możemy zrezygnować z osiągnięć integracji europejskiej, co nie znaczy, że nie powinniśmy zmieniać Unii Europejskiej. Tego oczekują społeczeństwa - przekonywali uczestnicy sesji plenarnej „Przyszłość Europy. Debata prezydentów i premierów" podczas międzynarodowego kongresu Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI).

Praworządność obowiązuje w równym stopniu w internecie, jak i w świecie realnym” – mówi komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourová. Komisja Europejska przedstawia wytyczne i zasady, które mają pomóc skuteczniej walczyć z nielegalnymi treściami w sieci nawołującymi do nienawiści, przemocy i terroryzmu. Kodeks postępowania został uzgodniony z przedstawicielami Facebooka, Twittera, Google'a i Microsoftu.

Trzy projekty z Polski – w tym jeden obejmujący ochroną siedliska ptaków wodnych w Dolinie Górnej Wisły – otrzymają w sumie ponad 7 mln euro dofinansowania. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości 222 mln euro z budżetu UE, którego celem jest wspieranie Europy na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu – LIFE.

Według nowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską szacuje się, że kraje UE straciły w 2015 r. łącznie około 152 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT). „Zaproponujemy modernizację przepisów VAT od sprzedaży transgranicznej. Ta reforma pomoże zredukować oszustwa o 80 proc.” – zapowiada komisarz Pierre Moscovici.

Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziesiąty z kolei wydał pozytywną opinię na temat rocznego sprawozdania finansowego UE. Uznano, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. Trybunał wykrył mniej błędów we wszystkich obszarach wydatków niż w przeszłości, a ostateczny ogólny poziom błędu za 2016 r. jest znacznie niższy niż w roku poprzednim.

 Pomoc sąsiednich państw w razie kryzysu, ochrona wrażliwych odbiorców, przejrzystość umów - to najważniejsze zapisy rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu, przyjętego przez PE.

Postęp dotyczący priorytetów UE nie był wystarczający, podczas dotychczasowych czterech rund negocjacji z Wielką Brytanią, stwierdzono w projekcie parlamentarnej rezolucji. Rada Europejska powinna uznać, że nie nastąpił „znaczący postęp” w negocjacjach, biorąc pod uwagę trzy zagadnienia najistotniejsze dla UE: ochronę praw obywateli UE oraz Wielkiej Brytanii, wyjaśnienie zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii w stosunku do UE oraz sprawę granicy pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną, chyba że piąta runda negocjacji przyniesie znaczący przełom, stwierdza projekt rezolucji zatwierdzony 28 września, przez Parlamentarną Konferencję Przewodniczących (Przewodniczący EP oraz liderzy grup politycznych).

W sobotę 30 września 2017 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos zaproponował nowy system przesiedleń i możliwość przedłużenia okresów wewnętrznych kontroli w strefie Schengen. W ramach zaproponowanych zmian w ciągu najbliższych dwóch lat do Europy miałoby być przeniesionych co najmniej 50 tys. osób wymagających ochrony międzynarodowej - poinformował.

Nie zaakceptuję, że w niektórych częściach Europy sprzedaje się żywność niższej jakości niż w innych krajach mimo identycznego opakowania i marki” – mówił niedawno przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Dlatego Komisja opublikowała właśnie zbiór wytycznych w sprawie stosowania unijnego prawa żywnościowego i ochrony konsumentów do produktów o podwójnej jakości. Problem zgłaszały m.in. rządy Polski i Słowacji.

Europejscy użytkownicy telefonów komórkowych spędzili pierwsze wakacje bez dodatkowych opłat roamingowych. Oznacza to, że mogli korzystać z komórki za granicą w taki sam sposób jak w swoim kraju. Według badania Eurobarometr Flash, o zniesieniu roamingu wie zdecydowana większość użytkowników, co wpływa na częstsze korzystanie z telefonu podczas pobytu zagranicznego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zaakceptował jednostronną decyzję polskiego rządu w kolejnej sprawie dotyczącej procedury umieszczania i pobytu w domach pomocy społecznej. Rząd przyznał się do naruszenia konwencji w sprawie pana Adama*, który cierpi na schizofrenię i od 19 lat przebywa wbrew swojej woli w domu pomocy społecznej.

Unia Europejska rezygnuje z obowiązkowego rozdziału uchodźców. Dzisiaj (26 września ) wygasa decyzja z września 2015 roku, zakładająca relokację w ciągu dwóch lat 120 tysięcy migrantów w ramach obowiązkowego rozdzielnika przegłosowanego przez unijne kraje. Sprzeciw zgłosiły wówczas Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry. Rząd PO-PSL zgodził się na przyjęcie przez Polskę około 7 tysięcy uchodźców. Rząd PiS, które w październiku 2015 wygrało wybory parlamentarne, tego zobowiązania nie zrealizował.

Ochrona klimatu, energetyka, wykorzystanie węgla i energii odnawialnej oraz wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej - to tematy trzydniowej wizyty w Polsce posłów z Komisji ENVI.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej sporządził review systemu zarządzania sprawami sądowymi w Trybunale Sprawiedliwości i w Sądzie Unii Europejskiej. Zalecenia Trybunału Obrachunkowego zostaną objęte refleksją obu sądów na temat ich organizacji i metod pracy.

Tylko połowa polskich firm jest gotowa na nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Od maja 2018 roku, czyli od wejścia w życie nowych unijnych przepisów, kary dla przedsiębiorców za naruszenie ochrony danych osobowych będą znacznie bardziej dotkliwe niż obecnie. Choć na przygotowanie firmy mają coraz mniej czasu, 23 proc. z nich nie ma świadomości wprowadzenia koniecznych zmian – wynika z badań Fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo. 42 proc. badanych twierdzi, że w ich firmach nigdy nie doszło do incydentu naruszenia danych.

Prezydent Andrzej Duda przedstawił długo oczekiwane projekty ustaw swojego autorstwa ws. Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Zaproponował także zmiany w konstytucji.

Budżet UE na 2018, Brexit, futbol i podatki – tym zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku UE i ONZ ogłosiły inicjatywę na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Na programy edukacyjne i pomocowe ma zostać przekazane 500 mln euro. Szacuje się, że 35 proc. kobiet doświadczyło przemocy na którymś etapie swojego życia. Jednak w niektórych rejonach świata odsetek ten wynosi aż 70 proc.

Na zlecenie Komisji Europejskiej firma doradcza PwC we współpracy z Oxentia realizuje projekt Smart Factories, którego głównym celem jest stworzenie sieci tzw. Cyfrowych Ośrodków Innowacji i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. To część unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu, tym bardziej istotnej, bo dzięki wykorzystaniu nowych technologii europejski sektor przemysłowy może wygenerować dodatkowe 110 mld euro przychodu rocznie.

W ramach zakończonego Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ polski rząd przyjął ponad 140 rekomendacji z zakresu ochrony praworządności, przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.