Polski rząd przesłał Komisji Europejskiej kolejną odpowiedź na jej zarzuty do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Warszawa powtarza swoje argumenty, twierdząc, że zmiany nie oddziałują na niezawisłość sędziów i ich orzecznictwo.

Rejestracja na #EYE2018 już otwarta! Zgłoś swój udział i spotkaj się z rówieśnikami, by dyskutować o przyszłości Europy! 1 i 2 czerwca 2018 roku Parlament Europejski w Strasburgu po raz kolejny otworzy swoje drzwi dla tysięcy młodych Europejczyków. Młodzi ludzie będą dyskutować z posłami, ekspertami i decydentami o swoich pomysłach na Europę.

Zakwalifikowanie Polski przez FTSE Russel do grupy rynków rozwiniętych, to niewątpliwie ogromny sukces. Przyczyniła się do niego polityka kolejnych rządów, ale również wysiłki naszych przedsiębiorców i menedżerów - ocenia Janusz Dedo, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 5 – 7 września 2017 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 468 osób. Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 161 osób, co stanowi 34,4 % ogółu zdających. Jest to wynik wyższy od zeszłorocznego, kiedy egzamin zdało 20 % przystępujących do egzaminu.

W dniu 11 października 2017 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, w Rezolucji 2188 (2017), zwróciło się do Komisji Weneckiej o wydanie opinii w sprawie zgodności ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz dwóch projektów ustaw przesłanych do Sejmu przez Prezydenta RP: o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym ze standardami Rady Europy dotyczącymi praworządności. Opinia ta zostanie przedłożona na posiedzeniu plenarnym Komisji w grudniu 2017 r.

HFPC przygotowała krótki poradnik wyjaśniający podstawowe zasady regulujące kontakty osób pracujących w organizacjach społecznych z funkcjonariuszami służb, takich jak np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja czy Straż Graniczna.

Mniej mięsa w mięsie, mniej kakao w czekoladzie, mniej pomarańczy w soku pomarańczowym, sztuczne słodziki zamiast cukru... Badania pokazują, że chociaż żywność sprzedawana w państwach UE leżących w Europie Środkowej i Wschodniej jest bezpieczna, to ma niższą jakość niż produkty sprzedawane w tym samym opakowaniu (a niekiedy i w tej samej cenie) w Europie Zachodniej. Posłowie Parlamentu Europejskiego rozmawiali o tym, jak walczyć z tym zjawiskiem.

Ochrona dzieci i pszczół jest ważniejsza niż krótkowzroczne cele gospodarcze" - mówi J. Guteland, autor sprawozdania wzywającego do kontroli pestycydów pod kątem wpływu na układ hormonalny. 4 października Parlament Europejski zablokował propozycję Komisji Europejskiej wyłączającą niektóre substancje chemiczne występujące w pestycydach z listy substancji zaburzających działanie układu hormonalnego, chociaż niektóre z nich zostały stworzone właśnie po to, by zaburzać działanie układu endokrynnego (np. pestycydy).

Niemcy, Francja i Dania zwróciły się do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie kontroli na granicach strefy Schengen – poinformował rzecznik KE Alexander Winterstein.

11 października w Brukseli odbyła się uroczystość wręczenia przyznawanej przez PE Europejskiej Nagrody Obywatelskiej za działalność prospołeczną i proeuropejską.

W Europie energetyka węglowa odpowiada za ok. 23 tys. przedwczesnych zgonów rocznie i generuje koszty zdrowotne sięgające 63 mld euro – wynika z raportu „Europe’s Dark Cloud”. W Polsce koszty te wynoszą do 16 mld euro. Mimo to produkcja, wydobycie i spalanie węgla wciąż są dotowane ze środków publicznych. Pieniądze te mogłyby zostać przesunięte na przyjazne dla zdrowia, odnawialne źródła energii lub na nowe szpitale i kształcenie lekarzy – podkreślają przedstawiciele HEAL.

Kryzys wprawdzie się już zakończył, jednak w wielu regionach pozostawił ślady. Polityka spójności jest im potrzebna, aby sprostać wyzwaniom dziś i w przyszłości” – mówi komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska opublikowała siódme sprawozdanie w sprawie spójności, w którym bada sytuację w regionach UE, czerpie z doświadczeń z wydatkowania środków na spójność w latach kryzysu oraz przygotowuje podstawy polityki spójności po 2020 r.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział dziennikarzom w Brukseli, że dla Polski korzystniejszy jest siedmioletni budżet unijny, gdyż pozwala na realizację ambitnych projektów, szczególnie infrastrukturalnych.

UE kolejny raz zaostrzyła 10 października br. sankcje wobec Korei Północnej, dostosowując je do wrześniowej decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. To reakcja na rozwijanie przez Koreę Północną broni jądrowej i pocisków balistycznych.

Dla przestępców życie nigdy nie było tak łatwe. Rok temu komputery mieszkańców Europy zaatakowano 2 mld razy” – mówił w Krakowie komisarz ds. unii bezpieczeństwa. 9 października Julian King był gościem III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec. Podczas dwudniowej wizyty w Polsce komisarz odwiedził również siedzibę agencji Frontex, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz policyjne centrum szkoleniowe w Legionowie.

Relokacja osób ubiegających się o azyl, efektywność energetyczna budynków, jakość żywności, Nagroda Sacharowa  - tym zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Rekordowo wysokie wskaźniki zatrudnienia i poprawa sytuacji młodzieży – kwartalne sprawozdanie KE na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE przynosi wiele optymistycznych danych. „W porównaniu z ubiegłym rokiem 2,2 mln pracowników więcej jest zatrudnionych na czas nieokreślony” – podkreśla komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen.

Ponad pół miliarda euro – tyle Unia Europejska zamierza przeznaczyć na 36 inicjatyw związanych z czystością i bezpieczeństwem mórz. Podczas konferencji na Malcie „Nasz ocean", po raz pierwszy organizowanej przez UE, omawiano wyzwania związane z akwenami morskimi – chodzi m.in. o zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ochronę ekosystemów, zmiany klimatu czy działalność przestępczą.

Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała tabelę odkłamującą czarny PR z kampanii billboardowej. Zdaniem KRS autorzy kampanii zebrali doniesienia prasy (często brukowców) wydawane na przestrzeni wielu lat i wymieszali je z fragmentami komunikatów prasowych Ministerstwa Sprawiedliwości z 2017 r. i innymi hasłami propagandowymi. Tym samym chcą wzbudzić w obywatelach niechęć do sądów i sędziów, sugerując, że w sądach obecnie jest tak źle, że tylko propozycje Ministra mogą to naprawić. Jednak hasła tej kampanii już na pierwszy rzut oka obnażają prawdę: w tej „reformie" nie chodzi o poprawę pozycji obywatela w sądach, ale o wzmocnienie pozycji Ministra Sprawiedliwości. Te zmiany nie uzdrowią sądownictwa, bo nie poprzedza ich trafna diagnoza problemów sądownictwa.

System wyborczy to zbyt ważna sprawa, by działać w pośpiechu. Zmiany należy wprowadzać odpowiedzialnie, warto korzystać  z doświadczeń innych krajów. Wzorcowo nad nową ordynacją pracowano w Nowej Zelandii. Powołano tam specjalną komisję złożoną z ekspertów i praktyków oraz  zorganizowano 3 ogólnokrajowe referenda. Prace trwały ponad 10 lat, lecz ordynacja jest skrojona na miarę obywateli, a nie pod partyjne rozgrywki.  Jak pracować nad zmianą prawa wyborczego tak, aby zyskało społeczne poparcie? - w ekspertyzie przygotowanej dla Fundacji im. Stefana Batorego problem analizuje dr hab. Bartłomiej Michalak.

Przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, pragniemy ułatwić integrację młodych ludzi na rynku pracy” – deklaruje komisarz Valdis Dombrovskis, prezentując wniosek dotyczący wspólnych ram kształcenia zawodowego. Chodzi o bezpośrednie powiązanie teorii z praktyką, co ma przynieść wzrost zatrudnienia oraz podnieść kwalifikacje pracowników.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.