Jak spędzisz pierwsze lato bez opłat roamingowych w UE? Zamieść swoje zdjęcia na Instagramie! Najlepsze trafią na wystawę w Parlamentarium - jednym z najpopularniejszych muzeów w Brukseli.

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli ustanowienie, na 12 miesięcy, komisji specjalnej, badającej praktyczne i prawne przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem, w UE. Komisja specjalna ma zbadać i ocenić poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie Europy oraz przyjrzeć się potencjalnym błędom oraz nieprawidłowościom, w wyniku których mogło dojść do ataków terrorystycznych w państwach członkowskich

Europoseł PiS Ryszard Legutko będzie dzielił przewodnictwo w trzeciej pod względem wielkości frakcji w Parlamencie Europejskim z Brytyjczykiem Syedem Kamallem.

Granica wieku 65 lat przewidziana w prawie Unii w odniesieniu do pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym pasażerów, towarów lub poczty jest ważna. Jest ona uzasadniona celem zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie – stwierdził 5 lipca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Posłowie Parlamentu Europejskiego niepokoją się sytuacją praw człowieka w Turcji i zapowiadanymi przez Ankarę zmianami w konstytucji, które mają dać dodatkowe uprawnienia prezydentowi. W środę, 5 lipca, w Parlamencie odbyła się debata nad postępami Turcji na drodze do członkostwa do UE. Dzień później posłowie zagłosują nad rezolucją, w której apelują o zawieszenie rozmów o akcesji, jeśli zapowiadane zmiany konstytucyjne wejdą w życie. Szczegóły w rozmowie ze sprawozdawczynią Kati Piri (S&D, Holandia).

5 lipca br. posłowie Parlamentu Europejskiego wzywali Komisję do zwalczania HIV, gruźlicy oraz zapalenia wątroby typu C oraz opracowania długoterminowych programów leczenia. Konieczne jest stworzenie zharmonizowanego programu nadzorowania zakażeń, który pozwoli na terminowe wykrycie wybuchu epidemii, ocenę tendencji w ich występowaniu oraz oszacowanie kosztów zdrowotno-społecznych, a także na skuteczne śledzenie w czasie rzeczywistym, w jaki sposób przebiegają diagnozowanie, leczenie i opieka.

Dodatkowe 35 mln euro przekaże Komisja Europejska włoskiemu rządowy na działania związane z pogorszeniem się sytuacji migracyjnej na szlaku środkowo-śródziemnomorskim. Chodzi o ratowanie życia na morzu i zarządzanie rosnącą liczbą osób przybywających do Europy. „Pilność sytuacji wymaga znacznego przyspieszenia zbiorowych działań, by nie pozostawić Włoch samych z tym problemem” – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

Za poprzedniego rządu Polacy byli za tym, by Polska przyjęła uchodźców z Syrii. Dziś, po niemal dwóch latach anytuchodźczej retoryki, PiS może otwierać szampana. Regularne zrównywanie potrzebujących schronienia przed wojną z terrorystami przyniosło efekty. Polacy już nie tylko nie chcą widzieć u siebie uchodźców. Są gotowi odmówić Syryjczykom pomocy nawet za cenę wyjścia Polski z UE.

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Macieja Szpunara państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej w ramach usługi UberPop i ścigać tę działalność na drodze karnej bez konieczności uprzedniej notyfikacji Komisji projektu ustawy.

Globalne firmy międzynarodowe powinny upubliczniać informacje dotyczące wysokości podatków płaconych w poszczególnych krajach, zgodnie z wynikiem głosowania we wtorek, 4 lipca br., w Parlamencie Europejskim. Posłowie poparli projekt przepisów, zgodnie z którymi firmy byłyby zobowiązane do ujawnienia publicznie informacji, ile płacą podatków i gdzie, z możliwymi zwolnieniami z tego obowiązku w przypadku chronionych informacji handlowych.

Parlament Europejski poparł we wtorek, 4 lipca br., nowe koncesje handlowe, których celem jest wzrost gospodarczy na Ukrainie. UE oferuje Kijowowi dalsze koncesje handlowe, potwierdzając nieformalne porozumienia ministrów UE zawarte w czerwcu. Podczas rozmów posłowie poparli większość z zaproponowanych koncesji, ale zmniejszyli wielkość dodatkowych kwot przyznanych dla niektórych produktów rolnych.

Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu edukacyjnego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Kandydaci otrzymują szeroki wachlarz możliwości. Mogą starać się o udział nie tylko w Programie Głównym, będącym kontynuacją pierwszej edycji projektu, lecz również w Programie Student (dla studentów pierwszego i drugiego roku) oraz w Programie Praw Człowieka, przeprowadzanym z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego opublikował 3 lipca br. stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ustroju sądów powszechnych, w którym stwierdził, że projekt ustawy zmierza do podporządkowania sądów powszechnych władzy wykonawczej oraz osiągnięcia efektu mrożącego w odniesieniu do osób pełniących służbę sędziowską.

W dniu 20 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w sprawie Jan Załuska, Marianna Rogalska i inni p. Polsce (skargi nr 53491/10 i 72286/10). Wraz z wydaniem tego orzeczenia Trybunał skreślił 400 skarg skierowanych przeciwko Polsce z listy prowadzonych spraw.

W dniu 30 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w sprawie Jacek Bilewicz p. Polsce, w której stwierdził niedopuszczalność złożonej skargi.

HFPC skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu, w której przedstawiła analizę systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem instytucji odszkodowania od Skarbu Państwa za wadliwą decyzję podatkową.

Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Stwierdzono, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Ponieważ jednak polskie władze nie wprowadziły podatku w życie, nie ma potrzeby odzyskiwania środków.

Zmarła Simone Veil, feministka i była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Parlament oddał hołd jej wkładowi w integrację europejską.

Parlament chce ustanowić standardy trwałości produktów, zachęcić do naprawiania oraz zapewnić konsumentom więcej informacji o tym, ilu lat sprawnego działania urządzeń mogą oczekiwać.

Co czwarty Europejczyk uważa ochronę konsumentów za kluczową dziedzinę działalności Unii Europejskiej. Dowiedz się, co robi Parlament Europejski na rzecz praw konsumentów.

Zdaję sobie sprawę, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform. Ale projekt, nad którym pracuje teraz Sejm, tej sytuacji nie poprawi. Jego przyjęcie będzie skutkować podporządkowaniem sądów władzy politycznej, a tym samym doprowadzi do ograniczenia prawa każdego człowieka do sądu i rzetelnego procesu. Efekty dotkną zwykłych ludzi (wypadek drogowy z udziałem samochodu polityka, roszczenia do Skarbu Państwa, zwolnienie z pracy w instytucji, która zależy od polityków, decyzja o wypuszczeniu na wolność wbrew stanowisku prokuratury itd.) - takie stanowisko Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawia w opinii dla Marszałka Sejmu (VII.510.27.2017). "Jestem przekonany, że projekt nie powinien zostać uchwalony w tym kształcie" – pisze. Wskazuje też konkretnie, co należy poprawić w polskim sądownictwie, a czego w projekcie nie ma.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.