Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. „To kolejny element zmian, które mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem. Przewlekłość postępowania jest bowiem dzisiaj jedną z głównych bolączek polskiego wymiaru sprawiedliwości” - powiedział na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

KE zainaugurowała jesienny pakiet europejskiego semestru, co oznacza, że określono priorytety gospodarcze i społeczne UE na nadchodzący rok. Tym razem zaakcentowano dążenie do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu. Komisja wydała również zalecenia dotyczące polityki dla strefy euro i kończy ocenę projektów planów budżetowych państw eurostrefy.

Zaplecze ratownicze jak samoloty gaśnicze, szpitale polowe i zespoły poszukiwawcze – to elementy nowej inicjatywy rescEU, dotyczącej reagowania na coraz częstsze klęski żywiołowe w Europie. „Chciałbym, aby Unia Europejska oferowała więcej niż tylko wyrazy współczucia” – mówił szef KE Jean-Claude Juncker. Tylko w tym roku w wyniku klęsk żywiołowych w Europie zginęło ponad 200 osób, a ponad milion hektarów lasu strawiły pożary.

Potrzebujemy lepszego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, aby ostry dyżur nie był punktem pierwszego kontaktu” – mówił komisarz Vytenis Andriukaitis prezentując sprawozdanie "Stan zdrowia w UE". Jest to przegląd profili zdrowotnych 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Analiza dotycząca Polski wykazuje m.in., że średnia życia Polaków wciąż znajduje się poniżej średniej UE.

Transformacja w społeczeństwo niskoemisyjne staje się nową rzeczywistością na terenie UE – wynika z trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej. „Do 2019 r. ten projekt z politycznej koncepcji musi przeobrazić się w codzienną rzeczywistość każdego obywatela naszej wspólnoty” – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič.

Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi” – mówił przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Polskę w Brukseli reprezentowali premier Beata Szydło oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Partnerstwo to projekt zainicjowany w 2009 r. przez rządy Polski i Szwecji, skierowany do krajów postsowieckich zainteresowanych bliższymi relacjami z UE.

Posłowie będą głosowali na listę piętnastu kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, przygotowaną wcześniej przez prezydium Sejmu, a nie na poszczególnych kandydatów. To jedna z poprawek uzgodnionych pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością, do których dotarło RMF FM.

Koalicja 28 organizacji społecznych wyraża stanowczy protest przeciwko projektowanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Organizacje wzywają do natychmiastowego wstrzymania prac parlamentarnych nad tymi projektami i przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie.

W zeszłym tygodniu Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego zmieniającą m.in. regulację autoryzacji wypowiedzi prasowej. Nowela ma na celu dostosowanie prawa do wytycznych ETPC z wyroku Wizerkaniuk przeciwko Polsce, w którym stwierdzono naruszenie przez Polskę wolności słowa. HFPC apelowała o zmianę przepisów o autoryzacji od 2011 r.

Presja na zewnętrzne granice UE pozostaje wysoka - wynika z rocznego sprawozdania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

20 listopada przypada ustanowiony przez ONZ Powszechny Dzień Dziecka. Z tej okazji w Parlamencie Europejskim dzieci dyskutowały z ekspertami w dziedzinie praw dziecka o przyszłości Europy.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, polska premier Beata Szydło oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wzięli udział w uroczystości związanej z inauguracją budowy nowej siedziby agencji Frontex. Porozumienie dotyczące siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej weszło w życie 1 listopada 2017 r., po ratyfikowaniu go przez parlament.

Trwa drugi Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych inicjatywy (20–24 listopada 2017 r.). Komisja Europejska zachęca w ten sposób do odkrywania, wykorzystywania oraz doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). „Przekonanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe to „gorsza opcja” niż szkolnictwo wyższe jest błędne” – mówi komisarz Marianne Thyssen.

Oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. W razie stwierdzenia naruszenia tego nakazu Trybunał zasądzi zapłatę przez Polskę na rzecz Komisji kary pieniężnej w wysokości co najmniej 100 000 EUR dziennie – orzekł 20 listopada br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-441/17 R Komisja/Polska.

Przedstawiciele państw członkowskich UE spotkali się w Brukseli, aby wybrać nowe siedziby dwóch unijnych agencji. Konieczność wybory nowych lokalizacji dla Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) została wymuszona przez Brexit.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym przedstawiony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf.

We wtorek, 21 listopada, Komisja Prawna zagłosuje nad rozporządzeniem, które uprości dystrybucję internetowych programów telewizyjnych i radiowych w całej UE.

Glifosat, telewizja online, ochrona kupujących online, konferencja o Afryce - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Polska poczyniła postępy w zwalczaniu handlu ludźmi, ale jej działania na rzecz ograniczenia pracy przymusowej są niewystarczające – wynika z opublikowanego raportu ekspertów Rady Europy. Raport badał postępy Polski w wypełnieniu zaleceń RE z 2013 r.

Dwa lata rządu Prawa i Sprawiedliwości to bezprecedensowy atak na polskie instytucje państwa prawa. W sferze gospodarczej natomiast rząd postępuje tak, aby rosło to, co powinno spadać – dług publiczny, a spadało to, co powinno rosnąć – siła sektora prywatnego. Wszystko to sprawia, że Polska znalazła się na niebezpiecznym zakręcie swojej historii, a perspektywy gospodarcze naszego kraju zaczynają rysować się w ciemnych barwach, zwłaszcza w przypadku pogorszenia światowej koniunktury. W wyniku realizowanego na wszystkich frontach psucia – w tym instytucji państwa prawa i sektora prywatnego – słabną perspektywy gospodarcze naszego kraju, a w konsekwencji też jego autorytet na Zachodzie i na Wschodzie.

Wychodzimy z negocjacji w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2 osłabieni, z wynikiem dużo słabszym niż mógł być. Straciliśmy pieniądze z funduszu modernizacyjnego, bo jesteśmy zbyt bogaci.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.