Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, polska premier Beata Szydło oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wzięli udział w uroczystości związanej z inauguracją budowy nowej siedziby agencji Frontex. Porozumienie dotyczące siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej weszło w życie 1 listopada 2017 r., po ratyfikowaniu go przez parlament.

Trwa drugi Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych inicjatywy (20–24 listopada 2017 r.). Komisja Europejska zachęca w ten sposób do odkrywania, wykorzystywania oraz doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). „Przekonanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe to „gorsza opcja” niż szkolnictwo wyższe jest błędne” – mówi komisarz Marianne Thyssen.

Oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. W razie stwierdzenia naruszenia tego nakazu Trybunał zasądzi zapłatę przez Polskę na rzecz Komisji kary pieniężnej w wysokości co najmniej 100 000 EUR dziennie – orzekł 20 listopada br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-441/17 R Komisja/Polska.

Przedstawiciele państw członkowskich UE spotkali się w Brukseli, aby wybrać nowe siedziby dwóch unijnych agencji. Konieczność wybory nowych lokalizacji dla Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) została wymuszona przez Brexit.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym przedstawiony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf.

We wtorek, 21 listopada, Komisja Prawna zagłosuje nad rozporządzeniem, które uprości dystrybucję internetowych programów telewizyjnych i radiowych w całej UE.

Glifosat, telewizja online, ochrona kupujących online, konferencja o Afryce - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Polska poczyniła postępy w zwalczaniu handlu ludźmi, ale jej działania na rzecz ograniczenia pracy przymusowej są niewystarczające – wynika z opublikowanego raportu ekspertów Rady Europy. Raport badał postępy Polski w wypełnieniu zaleceń RE z 2013 r.

Dwa lata rządu Prawa i Sprawiedliwości to bezprecedensowy atak na polskie instytucje państwa prawa. W sferze gospodarczej natomiast rząd postępuje tak, aby rosło to, co powinno spadać – dług publiczny, a spadało to, co powinno rosnąć – siła sektora prywatnego. Wszystko to sprawia, że Polska znalazła się na niebezpiecznym zakręcie swojej historii, a perspektywy gospodarcze naszego kraju zaczynają rysować się w ciemnych barwach, zwłaszcza w przypadku pogorszenia światowej koniunktury. W wyniku realizowanego na wszystkich frontach psucia – w tym instytucji państwa prawa i sektora prywatnego – słabną perspektywy gospodarcze naszego kraju, a w konsekwencji też jego autorytet na Zachodzie i na Wschodzie.

Wychodzimy z negocjacji w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2 osłabieni, z wynikiem dużo słabszym niż mógł być. Straciliśmy pieniądze z funduszu modernizacyjnego, bo jesteśmy zbyt bogaci.

Stopniowo wychodzimy z kryzysu – obecnie zarządzamy migracją w duchu partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności” – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos, oceniając program w zakresie migracji. Coraz wyraźniej widać konkretne rezultaty – łączna liczba osób nielegalnie przekraczających granicę na głównych szlakach migracyjnych spadła w 2017 r. o 63 proc.

To przełomowy moment dla Europy. (…) Unia to nie tylko jednolity rynek, nie tylko pieniądze, nie tylko euro. Chodzi w niej o nasze wartości i nasz styl życia” – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker z okazji proklamowania europejskiego filara praw socjalnych. Inauguracji dokonano na nadzwyczajnym szczycie przywódców krajów UE, który odbywa się szwedzkim Göteborgu.

W Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach Komisja Europejska kolejny raz alarmuje o rosnącej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego jeszcze w tym roku rozpisany zostanie konkurs na projekty badawcze dotyczące tzw. leków innowacyjnych. Kontynuowana będzie też współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi dotycząca wiedzy o skutkach stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. Samochodowi kanciarze, a także ich pomocnicy, są dziś praktycznie bezkarni. Ofiarą oszustów padają nieświadomi nabywcy, którzy na zakup wymarzonych czterech kółek wydają często ostatnie oszczędności.

PE przyjął 15 listopada rezolucję, wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski.

Lepsza ochrona konsumentów przed oszustwami oraz szybsze wykrywanie nieuczciwych firm powinno stać się możliwe dzięki nowymi unijnym przepisom przyjętym przez Parlament 14 listopada br. Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększą się uprawniania krajowych organów odpowiedzialnych za wykrywanie przypadków naruszeń praw konsumenckich w internecie i za eliminowanie takich praktyk. Poprawi się też koordynacja działań tych organów w całej UE.

Musimy zapewnić obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, ogłaszając konsultacje społeczne na temat dezinformacji w internecie. Powstanie również grupa ekspertów, która ma m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, pokazać jego międzynarodowy wymiar oraz przedstawić zalecenia.

Mobilność, wzajemne uznawanie dyplomów, poprawa nauczania języków obcych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, wzmocnienie paneuropejskiego kanału informacyjnego Euronews. Komisja Europejska przedstawia swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. To część trwającej debaty na temat przyszłości Europy.

Przewodniczący Komisji Europejskiej powołał „Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności Robić mniej, ale efektywniej”. „W krytyczny sposób przyjrzymy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie UE faktycznie wnosi wartość dodaną” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” krytycznie oceniło zarówno projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), jak i  projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (SN) zaproponowane przez Prezydenta RP.

Projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest wynikiem analizy jakie zmiany są oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby budować zaufanie do tej instytucji, a także rozszerzyć w sposób zgodny z Konstytucją system społecznej kontroli i udziału obywateli. Jest to wersja uzupełniona o instytucję Rady Społecznej, której pomysł zgłoszono w toku dyskusji nad projektem Stowarzyszenia.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.