Szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, chyba że pojazdy te są używane głównie jako środki transportu. Fakt, że pojazd w chwili wypadku był nieruchomy lub że jego silnik był bądź nie był włączony, nie wyklucza sam w sobie, że używanie tego pojazdu w takiej chwili może być związane z jego wykorzystaniem w charakterze środka transportu – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 28 listopada br. w sprawie C-514/16 Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade i Fausto da Silva Rodrigues de Andrade/José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA i Jorge Oliveira Pinto.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie przez internet.

Transakcje elektroniczne dokonywane w sklepach i przez internet będą szybsze i bezpieczniejsze. KE przyjęła przepisy, które zapewnią konsumentom dostęp do wygodniejszych, tańszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez dostawców usług płatniczych. Przyjęte standardy techniczne zostały opracowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym.

Dzięki prostszym zasadom i bardziej elastycznemu podejściu wspólna polityka rolna (WPR) przynosi rzeczywiste rezultaty, wspierając rolników i zrównoważony rozwój rolnictwa w UE. Taka jest idea przewodnia przyjętego przez Komisję Europejską komunikatu „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Przedstawiono w nim, w jaki sposób zadbać o to, aby najstarsza wspólna polityka UE pozostała aktualna w przyszłości.

KE wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wprowadzają nową usługę doradczą, aby wesprzeć miasta w planowaniu inwestycji. URBIS (ang. Urban Investment Support) to narzędzie, które pomoże miastom w planowaniu w ramach ich własnych strategii rozwoju obszarów miejskich i ułatwi im dostęp do finansowania. „Za trzydzieści lat 8 na 10 Europejczyków będzie mieszkać w mieście" – przypomina wiceprezes EBI Vazil Hudák.

Musimy budować Unię w oparciu o sprawiedliwe zatrudnienie, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i równe szanse” – mówi przewodniczący KE Jean-Claude Juncker, podsumowując szczyt społeczny w Göteborgu. Kolejnym etapem w realizacji ogłoszonego w Szwecji Filara Praw Socjalnych będzie grudniowa Rada Europejska, zaś jego finalny wymiar mamy poznać w maju 2019 roku.

Komisja Europejska przygotowuje scenariusz cięć w polityce spójności w kolejnym wieloletnim budżecie UE, a niektórzy płatnicy netto do unijnej kasy mówią o uzależnieniu dostępu do środków od praworządności - wynika z nieoficjalnych informacji z Brukseli.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wezwała polskie władze do wstrzymania prac nad ustawami o KRS i SN, zarzucając, że są sprzeczne z Konstytucją Polski.

Budżet UE na 2018 rok, efektywność energetyczna, Panama Papers - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Trwa II tura konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego. Mimo że usunięto z niego niektóre najbardziej niepokojące przepisy, zaproponowane rozwiązania wciąż niosą ze sobą poważne zagrożenia. Jednocześnie projekt nie rozwiązuje obecnych problemów w regulowanych obszarach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła opinię prawną do nowej wersji dokumentu.

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. „To kolejny element zmian, które mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem. Przewlekłość postępowania jest bowiem dzisiaj jedną z głównych bolączek polskiego wymiaru sprawiedliwości” - powiedział na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

KE zainaugurowała jesienny pakiet europejskiego semestru, co oznacza, że określono priorytety gospodarcze i społeczne UE na nadchodzący rok. Tym razem zaakcentowano dążenie do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu. Komisja wydała również zalecenia dotyczące polityki dla strefy euro i kończy ocenę projektów planów budżetowych państw eurostrefy.

Zaplecze ratownicze jak samoloty gaśnicze, szpitale polowe i zespoły poszukiwawcze – to elementy nowej inicjatywy rescEU, dotyczącej reagowania na coraz częstsze klęski żywiołowe w Europie. „Chciałbym, aby Unia Europejska oferowała więcej niż tylko wyrazy współczucia” – mówił szef KE Jean-Claude Juncker. Tylko w tym roku w wyniku klęsk żywiołowych w Europie zginęło ponad 200 osób, a ponad milion hektarów lasu strawiły pożary.

Potrzebujemy lepszego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, aby ostry dyżur nie był punktem pierwszego kontaktu” – mówił komisarz Vytenis Andriukaitis prezentując sprawozdanie "Stan zdrowia w UE". Jest to przegląd profili zdrowotnych 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Analiza dotycząca Polski wykazuje m.in., że średnia życia Polaków wciąż znajduje się poniżej średniej UE.

Transformacja w społeczeństwo niskoemisyjne staje się nową rzeczywistością na terenie UE – wynika z trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej. „Do 2019 r. ten projekt z politycznej koncepcji musi przeobrazić się w codzienną rzeczywistość każdego obywatela naszej wspólnoty” – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič.

Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi” – mówił przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Polskę w Brukseli reprezentowali premier Beata Szydło oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Partnerstwo to projekt zainicjowany w 2009 r. przez rządy Polski i Szwecji, skierowany do krajów postsowieckich zainteresowanych bliższymi relacjami z UE.

Posłowie będą głosowali na listę piętnastu kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, przygotowaną wcześniej przez prezydium Sejmu, a nie na poszczególnych kandydatów. To jedna z poprawek uzgodnionych pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością, do których dotarło RMF FM.

Koalicja 28 organizacji społecznych wyraża stanowczy protest przeciwko projektowanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Organizacje wzywają do natychmiastowego wstrzymania prac parlamentarnych nad tymi projektami i przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie.

W zeszłym tygodniu Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego zmieniającą m.in. regulację autoryzacji wypowiedzi prasowej. Nowela ma na celu dostosowanie prawa do wytycznych ETPC z wyroku Wizerkaniuk przeciwko Polsce, w którym stwierdzono naruszenie przez Polskę wolności słowa. HFPC apelowała o zmianę przepisów o autoryzacji od 2011 r.

Presja na zewnętrzne granice UE pozostaje wysoka - wynika z rocznego sprawozdania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

20 listopada przypada ustanowiony przez ONZ Powszechny Dzień Dziecka. Z tej okazji w Parlamencie Europejskim dzieci dyskutowały z ekspertami w dziedzinie praw dziecka o przyszłości Europy.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.