W budżecie na przyszły rok posłowie Parlamentu Europejskiego wywalczyli większe wsparcie dla młodych bezrobotnych oraz większe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw, na badania i na program Erasmus+.

Zdaniem rzecznika generalnego Nilsa Wahla wymóg, zgodnie z którym ubój rytualny bez ogłuszenia powinien odbywać się w zatwierdzonych rzeźniach, nie narusza prawa do wolności religii. Uregulowania Unii wyważają prawo do wolności religii i wymogi w dziedzinie ochrony zdrowia ludzkiego, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności – stwierdził 30 listopada rzecznik generalny w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen i in/Vlaams Gewest.

Moje bardzo poważne zastrzeżenia budzą propozycje radykalnych zmian dotyczących administracji wyborczej. Uważam je nie tylko za nieuzasadnione, ale groźne dla uczciwego i rzetelnego przeprowadzania wyborów i referendów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrony praw wyborczych obywateli” – pisze RPO Adam Bodnar w opinii dla marszałka Sejmu.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która rozszerza możliwość ubiegania się o tzw. ulgę rehabilitacyjną związaną z posiadaniem psa asystującego. Teraz każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła  odliczyć od podatku koszty utrzymania takiego psa.

Transgraniczne oszustwa związane z VAT są główną przyczyną uszczuplenia dochodów państw członkowskich i budżetu UE” – przypomina wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. Komisja zaproponowała nowe narzędzia do zwalczania przestępstw tego typu. Chodzi m.in. dostęp do danych rejestracyjnych aut, aby przeciwdziałać sprzedaży nowych samochodów osobowych jako używanych by nie płacić VAT od całej wartości pojazdu.

W roku akademickim 2015/2016 Erasmus+ umożliwił instytucjom szkolnictwa wyższego wysłanie i przyjęcie 330 tys. studentów i pracowników. Na koniec obchodów 30-lecia Erasmusa KE przedstawia sprawozdanie z osiągnięć programu. „Erasmus+ umożliwia rozwój umiejętności i kompetencji oraz umacnia europejską tożsamość, która uzupełnia i wzbogaca tożsamość narodową i regionalną” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Komisja Europejska proponuje inwestycje rzędu 1 miliarda euro w 39 projektów transportowych – dwa z nich realizowane w Polsce otrzymają wsparcie inwestycyjne w wysokości 80,5 mln euro. Wybrane projekty podniosą standard polskich linii kolejowych oraz zwiększą przepustowość Morskiego Portu Gdańsk. Inwestycje po raz pierwszy będą łączyć finansowanie unijne z krajowym i prywatnym.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik zabiegał w Brukseli o wprowadzenie jednolitych dla całej Unii Europejskiej zasad, które będą chronić prawa dzieci trafiających do rodzin zastępczych.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła nowe, ambitniejsze cele w dziedzinie zielonej energii do 2030 roku. Posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii.

Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają UE i jej państwa członkowskie do działania na rzecz włączenie osób niepełnosprawnych i ich pełnej partycypacji w życiu społecznym.

Pracownik powinien mieć możliwość przenoszenia i kumulowania niewykorzystanych praw do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w sytuacji, w której pracodawca nie pozwala temu pracownikowi na wykorzystanie tego urlopu. Prawo Unii stoi na przeszkodzie wymogowi, aby pracownik najpierw musiał skorzystać z urlopu, zanim będzie mógł ustalić, czy jest on uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 listopada br. w sprawie C-214/16 Conley King/The Sash Window Workshop Ltd i Richard Dollar.

Szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, chyba że pojazdy te są używane głównie jako środki transportu. Fakt, że pojazd w chwili wypadku był nieruchomy lub że jego silnik był bądź nie był włączony, nie wyklucza sam w sobie, że używanie tego pojazdu w takiej chwili może być związane z jego wykorzystaniem w charakterze środka transportu – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 28 listopada br. w sprawie C-514/16 Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade i Fausto da Silva Rodrigues de Andrade/José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA i Jorge Oliveira Pinto.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie przez internet.

Transakcje elektroniczne dokonywane w sklepach i przez internet będą szybsze i bezpieczniejsze. KE przyjęła przepisy, które zapewnią konsumentom dostęp do wygodniejszych, tańszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez dostawców usług płatniczych. Przyjęte standardy techniczne zostały opracowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym.

Dzięki prostszym zasadom i bardziej elastycznemu podejściu wspólna polityka rolna (WPR) przynosi rzeczywiste rezultaty, wspierając rolników i zrównoważony rozwój rolnictwa w UE. Taka jest idea przewodnia przyjętego przez Komisję Europejską komunikatu „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Przedstawiono w nim, w jaki sposób zadbać o to, aby najstarsza wspólna polityka UE pozostała aktualna w przyszłości.

KE wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wprowadzają nową usługę doradczą, aby wesprzeć miasta w planowaniu inwestycji. URBIS (ang. Urban Investment Support) to narzędzie, które pomoże miastom w planowaniu w ramach ich własnych strategii rozwoju obszarów miejskich i ułatwi im dostęp do finansowania. „Za trzydzieści lat 8 na 10 Europejczyków będzie mieszkać w mieście" – przypomina wiceprezes EBI Vazil Hudák.

Musimy budować Unię w oparciu o sprawiedliwe zatrudnienie, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i równe szanse” – mówi przewodniczący KE Jean-Claude Juncker, podsumowując szczyt społeczny w Göteborgu. Kolejnym etapem w realizacji ogłoszonego w Szwecji Filara Praw Socjalnych będzie grudniowa Rada Europejska, zaś jego finalny wymiar mamy poznać w maju 2019 roku.

Komisja Europejska przygotowuje scenariusz cięć w polityce spójności w kolejnym wieloletnim budżecie UE, a niektórzy płatnicy netto do unijnej kasy mówią o uzależnieniu dostępu do środków od praworządności - wynika z nieoficjalnych informacji z Brukseli.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wezwała polskie władze do wstrzymania prac nad ustawami o KRS i SN, zarzucając, że są sprzeczne z Konstytucją Polski.

Budżet UE na 2018 rok, efektywność energetyczna, Panama Papers - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Trwa II tura konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego. Mimo że usunięto z niego niektóre najbardziej niepokojące przepisy, zaproponowane rozwiązania wciąż niosą ze sobą poważne zagrożenia. Jednocześnie projekt nie rozwiązuje obecnych problemów w regulowanych obszarach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła opinię prawną do nowej wersji dokumentu.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.