Zdaniem rzecznika generalnego Michala Bobeka określony w prawie krajowym wymóg uzależniający możliwość uzyskania emerytury z publicznego systemu zabezpieczenia społecznego przez osobę, która zmieniła swą płeć, od pozostawania przez nią w stanie wolnym, jest sprzeczny z prawem. Wymóg taki jest niezgodny z dyrektywą Unii w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn – stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 grudnia 2017 r. w sprawie C-451/16 MB/Secretary of State for Work and Pensions.

Po latach kryzysu nadszedł czas, abyśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce” – mówi przewodniczący Jean-Claude Juncker. Komisja Europejska przedstawiła cztery inicjatywy, które mają doprowadzić do pogłębienie unii gospodarczej i walutowej. To m.in. utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego i powołanie ministra gospodarki i finansów dla strefy euro. Kraje członkowskie, które będą chciały przyjąć wspólną walutę, będą mogły liczyć na finansowe wsparcie.

Francuski Lyon został zwycięzcą konkursu „Access City Award”. Miasto wyróżniono za działania, które zwiększają dostępność infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Obecnie wszystkie autobusy transportu publicznego w Lyonie mają już zainstalowane niezbędne udogodnienia. Dzięki wyposażeniu bibliotek w specjalistyczny sprzęt audio i wideo zapewniono osobom niepełnosprawnym powszechny dostęp do kultury.

Młodzież to jedna z grup najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu gospodarczego. Dowiedz się, jakie środki przyjęła UE, by walczyć z bezrobociem młodych i co proponuje Parlament Europejski.

Prawdopodobieństwo śmierci kobiet w wyniku klęsk naturalnych jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku mężczyzn" - przekonuje autorka sprawozdania Parlamentu Europejskiego dotyczącego płci i zmiany klimatu.

Komitet Ministrów Rady Europy na najbliższym posiedzeniu będzie zajmował się wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przewlekłości postępowań sądowych w Polsce. HFPC przedstawiła swoją analizę działań dotychczas podjętych przez polskie władze.

Wrogość wobec kobiet aktywnych w sieci jest doświadczeniem powszechnym. Choć cyberprzemocy może doświadczyć każdy, bez względu na płeć, najnowsze badanie HFPC pokazało, że cyberprzemoc wobec kobiet najczęściej skupia się na ich wyglądzie, płci, życiu prywatnym i intymnym lub ma charakter seksistowski. Ataki w sieci na kobiety podważają ich kompetencje i zdolności intelektualne oraz skutkują poczuciem zagrożenia bezpieczeństwa, bezsilności i frustracji.

Jeśli Senat przegłosuje ustawę dotyczącą zniesienia limitu składek na ZUS, nawet z wydłużonym vacatio legis do 1 stycznia 2019 r., to i tak NSZZ „Solidarność" i Konfederacja Lewiatan, będą apelowali do prezydenta o jej zawetowanie.

Przewóz gotówki, bezrobocie młodych, sytuacja rządów prawa na Węgrzech - to niektóre z tematów prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

W dniu 16 listopada 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce - Kordek przeciwko Polsce (skarga nr 54056/15) – decyzja uznająca oczywistą bezzasadność skargi, oraz Dudek przeciwko Polsce (skarga nr 20811/15) - decyzja zatwierdzająca jednostronną deklarację Rządu.

W budżecie na przyszły rok posłowie Parlamentu Europejskiego wywalczyli większe wsparcie dla młodych bezrobotnych oraz większe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw, na badania i na program Erasmus+.

Zdaniem rzecznika generalnego Nilsa Wahla wymóg, zgodnie z którym ubój rytualny bez ogłuszenia powinien odbywać się w zatwierdzonych rzeźniach, nie narusza prawa do wolności religii. Uregulowania Unii wyważają prawo do wolności religii i wymogi w dziedzinie ochrony zdrowia ludzkiego, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności – stwierdził 30 listopada rzecznik generalny w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen i in/Vlaams Gewest.

Moje bardzo poważne zastrzeżenia budzą propozycje radykalnych zmian dotyczących administracji wyborczej. Uważam je nie tylko za nieuzasadnione, ale groźne dla uczciwego i rzetelnego przeprowadzania wyborów i referendów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrony praw wyborczych obywateli” – pisze RPO Adam Bodnar w opinii dla marszałka Sejmu.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która rozszerza możliwość ubiegania się o tzw. ulgę rehabilitacyjną związaną z posiadaniem psa asystującego. Teraz każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła  odliczyć od podatku koszty utrzymania takiego psa.

Transgraniczne oszustwa związane z VAT są główną przyczyną uszczuplenia dochodów państw członkowskich i budżetu UE” – przypomina wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. Komisja zaproponowała nowe narzędzia do zwalczania przestępstw tego typu. Chodzi m.in. dostęp do danych rejestracyjnych aut, aby przeciwdziałać sprzedaży nowych samochodów osobowych jako używanych by nie płacić VAT od całej wartości pojazdu.

W roku akademickim 2015/2016 Erasmus+ umożliwił instytucjom szkolnictwa wyższego wysłanie i przyjęcie 330 tys. studentów i pracowników. Na koniec obchodów 30-lecia Erasmusa KE przedstawia sprawozdanie z osiągnięć programu. „Erasmus+ umożliwia rozwój umiejętności i kompetencji oraz umacnia europejską tożsamość, która uzupełnia i wzbogaca tożsamość narodową i regionalną” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Komisja Europejska proponuje inwestycje rzędu 1 miliarda euro w 39 projektów transportowych – dwa z nich realizowane w Polsce otrzymają wsparcie inwestycyjne w wysokości 80,5 mln euro. Wybrane projekty podniosą standard polskich linii kolejowych oraz zwiększą przepustowość Morskiego Portu Gdańsk. Inwestycje po raz pierwszy będą łączyć finansowanie unijne z krajowym i prywatnym.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik zabiegał w Brukseli o wprowadzenie jednolitych dla całej Unii Europejskiej zasad, które będą chronić prawa dzieci trafiających do rodzin zastępczych.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła nowe, ambitniejsze cele w dziedzinie zielonej energii do 2030 roku. Posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii.

Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają UE i jej państwa członkowskie do działania na rzecz włączenie osób niepełnosprawnych i ich pełnej partycypacji w życiu społecznym.

Pracownik powinien mieć możliwość przenoszenia i kumulowania niewykorzystanych praw do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w sytuacji, w której pracodawca nie pozwala temu pracownikowi na wykorzystanie tego urlopu. Prawo Unii stoi na przeszkodzie wymogowi, aby pracownik najpierw musiał skorzystać z urlopu, zanim będzie mógł ustalić, czy jest on uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 listopada br. w sprawie C-214/16 Conley King/The Sash Window Workshop Ltd i Richard Dollar.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.