Poziom obsługi klienta w Polsce wzrasta. Jak wynika z badania Daymakerindex Polska 2017 pod względem jakości obsługi i umiejętności sprzedażowych personelu wypadamy najlepiej spośród wszystkich badanych europejskich krajów. Pierwsze miejsce zdobyła sieć sklepów Douglas, ale wśród polskich marek bezkonkurencyjny okazał się sponsor reprezentacji Polski mężczyzn w tenisie – firma Recman.

Jesteśmy jednomyślni co do sposobu prowadzenia przyszłych rozmów. Najważniejsze to zagwarantowanie praw naszych obywateli” – powiedział w Brukseli Donald Tusk, odnosząc się do wytycznych w sprawie Brexitu, jednomyślnie przyjętych przez wszystkie 27 krajów UE.

Program Erasmus+ obchodzi w tym roku swoją 30-stkę, a w Polsce 18-stkę. Jaka była jego geneza? Ile osób uczestniczy w programie? Jak wpłynął on na kształtowanie się Europy? – na te i inne pytania odpowiedzi szukali zaproszeni do Domu Europy goście. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu debat „Z Widokiem na Europę” przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Coraz więcej Europejczyków uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej jest dobrą rzeczą. Według najnowszego badania Eurobarometru, poziom wsparcia dla UE wrócił do poziomu sprzed kryzysu w 2007 roku i sięgnął 57%, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w badaniu z września zeszłego roku. W 2007 roku poziom poparcie wynosił 58%. W badaniu widać też duże zróżnicowanie poziomu poparcia w zależności od kraju.

Zdaniem rzecznika generalnego N. Wahla postanowienie umowy kredytowej przewidujące spłatę pożyczonej kwoty w walucie zagranicznej, w której kredyt został udzielony, nie musi stanowić nieuczciwego warunku. Wymóg, zgodnie z którym klauzule umowne muszą być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem nie może nakazywać przedsiębiorcy, aby przewidział późniejsze nieprzewidywalne zmiany, takie jak wyjątkowe wahania kursów wymiany walut.

27 kwietnia br. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o konfiskacie rozszerzonej - nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która  umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów. Do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę prawo unijne.

28 kwietnia br. przegłosowano na forum Unii Europejskiej nowe, ostrzejsze normy emisji dla przemysłu, w tym elektrowni węglowych. Polska i kilka innych państw opowiedziało się przeciw. Ministerstwo Środowiska twierdzi, że może nas to kosztować 10 mld zł.

Jak obywatele i organizacje pozarządowe mogą wymóc na organach publicznych przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony środowiska? KE opublikowała wytyczne wyjaśniające, jak wnosić do sądów krajowych oskarżenia w związku z decyzjami, działaniami czy zaniechaniami odnoszącymi się do unijnego prawa ochrony środowiska. „To istotny krok wzmacniający pozycję obywateli” – powiedział komisarz Karmenu Vella.

Komisja Europejska ma zastrzeżenia do funkcjonowania rynku transportowego w Polsce. Chodzi o brak krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego i połączenia go z rejestrami innych państw członkowskich. Taki wymóg pojawił się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Podobne zastrzeżenia jak do Polski KE ma również do Luksemburga i Portugali. Te trzy kraje mają teraz 2 miesiące na przedstawienie wyjaśnień.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przedstawił projekt zmian, które rozszerzają prawo obywateli do skutecznej obrony przed zuchwałymi napastnikami wdzierającymi się do ich domu, mieszkania, posesji.

Za komentarze i wypowiedzi umieszczane na facebookowym fanpage’u nie odpowiada administrator tej strony - brzmi wyrok Sądu Najwyższego. Jeśli założyciel strony jest dostawcą hostingowym, podlega rygorom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Senat poszerzył katalog dodatkowych usług świadczonych przez audytorów na rzecz badanych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), np. banków czy spółek giełdowych. O zmianę przepisów, z sukcesem, apelowała Konfederacja Lewiatan.

Równe szanse i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i włączenie społeczne – to podstawy europejskiego filaru praw socjalnych, zaprezentowanego właśnie przez KE. Obejmuje on 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Koncepcja filaru powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.

Rusza debata na temat społecznego wymiaru Europy do 2025 roku. Wraz z ogłoszeniem filaru praw socjalnych Komisja Europejska przedstawiła trzy scenariusze, według których mógłby postępować dalszy rozwój rynków pracy i zabezpieczeń społecznych. „To podstawa do dyskusji (…) jakie działania można podjąć na szczeblu europejskim, aby sprostać wyzwaniom” – mówił wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Urlopy opiekuńcze dla obojga małżonków, modernizacja przepisów dotyczących umów o pracę, dostęp do ochrony socjalnej – to kluczowe obszary, których przegląd i unowocześnienie pozwoli na wprowadzenie europejskiego filaru praw socjalnych w życie. KE przedstawiła inicjatywy ustawodawcze i nieustawodawcze, które ułatwią uzyskanie Europejczykom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Europa nie zamyka drzwi przed Turcją, ale ostatnie wydarzenia domagają się szukania alternatywy dla tureckiej akcesji do UE, stwierdzili posłowie 26 kwietnia br. podczas debaty z Komisarzem Johannesem Hahnem, odpowiedzialnym za rozszerzenie.

Liderzy grup politycznych oraz posłowie przedstawili swoje poglądy na nowe węgierskie prawo dotyczące edukacji, które uważa się za skierowane przeciwko Uniwersytetowi Środkowoeuropejskiemu, na surowsze przepisy uderzające w organizacje pozarządowe i osoby poszukujące azylu oraz na zlecone przez rząd badania zatytułowane „Narodowe konsultacje - zatrzymajmy Brukselę!”.

Komisja Europejska poinformowała o przejściu do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej.

16 maja, na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich, ma być przedstawiona informacja o sytuacji w Polsce. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. O ten punkt w programie spotkania unijnych ministrów wnioskował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans w związku z prowadzoną przeciwko Polsce tak zwaną procedurą kontroli praworządności.

Ubezpieczenia zdrowotne stają się coraz popularniejsze. Choć wciąż wydajemy na nie znacznie mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej, to dynamika wzrostu rynku jest imponująca. Wynika to z dużej dostępności oraz niskiej ceny takiego ubezpieczenia, a także niesłabnącego wzrostu gospodarczego i rekordowo niskiego poziomu bezrobocia, co powoduje, że pracodawcy muszą zabiegać o względy pracowników.

25 kwietnia br. Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego przyjęła zmiany w dyrektywie dotyczącej usług audiowizualnych, które mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.