13 maja 2019 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie stosunków UE z Ameryką Łacińską i Karaibami. Nawiązują one do wspólnego komunikatu Wysokiego Przedstawiciela i Komisji pt. „UE, Ameryka Łacińska i Karaiby: partnerska współpraca na rzecz wspólnej przyszłości” z 17 kwietnia 2019 r.

Rada przedłużyła 13 maja br. mandat unijnej misji doradczej EUAM na Ukrainie do 31 maja 2021 r. Zatwierdziła też większy o ponad 25% budżet na najbliższe 2 lata – w wysokości 54 mln EUR. Wzrost budżetu odzwierciedla intensyfikację działań misji, w tym utworzenie drugiej mobilnej jednostki, która zostanie rozmieszczona we wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainie.

Na unijnym szczycie w Sybinie 9 maja br. przywódcy przyjęli wspólną deklarację w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Ma być ona "zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń", a Europa ma być "odpowiedzialnym i globalnym liderem".

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad propozycjami zmian prawa wobec przestępstw propagowania faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływania do nienawiści. Tak MSWiA odpowiedziało na wystąpienie RPO do premiera z 20 rekomendacjami dotyczącymi skutecznej walki z tymi przestępstwami. Powołany przez premiera w 2018 r. międzyresortowy zespół zaproponował m.in. podwyższenie kar za te czyny do 3 lat oraz wprowadzenie karalności  także niepublicznego propagowania faszyzmu i ustrojów totalitarnych.

Wzrost PKB powyżej 4 proc., rosnące wynagrodzenia i rekordowo niskie bezrobocie – to najnowsza prognoza gospodarcza dla Polski opracowana przez KE. Według szacunków, rok 2019 ma być dla całej UE siódmym z rzędu rokiem wzrostu, a realny Produkt Krajowy Brutto ma się zwiększyć we wszystkich państwach członkowskich. W przyszłym roku poprawi się również koniunktura poza Europą.

15 maja, w sali plenarnej PE, w Brukseli, od 21.00 do 22.30 trwać będzie „Debata kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej - Wybory Europejskie 2019”.

Cztery państwa UE wystąpiły do Rady z ofertą przyjęcia Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Mógłby się on znaleźć w następujących miastach: Nikozja (Cypr), Sofia (Bułgaria), Ryga (Łotwa), Bratysława (Słowacja). Oferty zostaną opublikowane na portalu Rady 13 maja.

Jaki był Parlament Europejski w kadencji 2014-2019? Poniżej ciekawe fakty do przeczytania przed majowymi wyborami europejskimi, w których zadecydujemy o składzie następnego Parlamentu.

Kolejne cztery inicjatywy obywateli zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską. Dotyczą one polityki klimatycznej, spójności, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz etykietowania produktów spożywczych. Jednocześnie KE odrzuciła inicjatywę dotyczącą ewentualnego zaprzestanie handlu z izraelskimi osiedlami na terytoriach palestyńskich. Uznano, że jest ona prawnie niedopuszczalna.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”, które odbędzie się 21 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10-16.

Rada Europy, najstarsza organizacja międzyrządowa na kontynencie europejskim, powołana została do życia 5 maja 1949 roku. Jej członkowie, w tym Polska - od 1991 r. - zobowiązali się zagwarantować wszystkim znajdującym się pod ich jurysdykcją korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności. „Perłą w koronie” systemu konwencyjnego Rady Europy stała się Europejska Konwencja o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności. To dzięki Konwencji Europa stała się strefą wolną od kary śmierci. To Europejski Trybunał Praw Człowieka w tysiącach orzeczeń ukazał naruszenia prawa i dysfunkcje instytucji państwa. Rada Europy spełniła niezwykle istotne znaczenie w przygotowaniu państw do członkostwa w Unii Europejskiej. Przyjęła 223 konwencji, co świadczy o ważnej normatywnej roli organizacji.

Ogólna efektywność sądów jest w Polsce lepsza niż średnia w UE, ale pogarsza się ocena ich niezależności zarówno przez obywateli, jak i przedsiębiorstwa - wynika z zestawienia opublikowanego 26 kwietnia br. przez Komisję Europejską.

Jak wynika z najnowszego sondażu aż 91 proc. badanych akceptuje obecność naszego kraju w UE, 85 proc. jest zdania, że członkostwo ma dobry wpływ na naszą gospodarkę, 78 proc. ocenia, że ma także pozytywny wpływ na materialną sytuację Polaków. 56 proc. ankietowanych przyznało, że czuje się Europejczykami.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Marszałkowi Sejmu opinię prawną dotyczącą projektowanych zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.

W numerze marcowo-kwietniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” wszystko o dyrektywie o prawach autorskich – czego dotyczy, co zmienia dla użytkownika, czy wpłynie na wolność internetu i spowoduje jego cenzurowanie, czy zniszczy przedsiębiorstwa typu start up, dlaczego wywołała taką falę krytyki. Ponadto przeczytacie Państwo o: najnowszym projekcie nowelizacji procedury cywilnej, walutach wirtualnych w prawie Unii Europejskiej, zmianach w przepisach dotyczących znaków towarowych obowiązujących od 16 marca br., mechanizmach stosowanych przez instytucje Wspólnoty w dialogu z zainteresowanymi podmiotami oraz efektywności podwójnego mechanizmu korzystania z uprawnień do transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie UE. Będzie można również znaleźć bardzo ciekawy materiał o nauce prawa jako nauce argumentowania. Ponadto jak zawsze orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty

Systemy bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych pojazdach od maja 2022 roku - zadecydował 16 maja br. Parlament Europejski.

Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań. Przepisy przyjęte 16 kwietnia br., 591 głosami do 29, przy 33 wstrzymujących się od głosu, już nieformalnie uzgodnione pomiędzy parlamentarnymi negocjatorami oraz ministrami UE, wprowadzają nowe obowiązujące w całej Unii zasady chroniące sygnalistów, zgłaszających naruszenia prawa UE w wielu dziedzinach, takich jak zamówienia publiczne, usługi finansowe, pranie brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo produktów i transport, bezpieczeństwo jądrowe, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów i danych osobowych.

Posłowie PE zatwierdzili 16 kwietnia br. minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, typu Uber czy Deliveroo.

Unijne przepisy regulujące wewnętrzny rynek gazu będą mieć w przyszłości zastosowanie także do gazociągów łączących państwa członkowskie z państwami trzecimi. Rada UE przyjęła 15 kwietnia br. formalnie zmianę w tzw. dyrektywie gazowej. W ten sposób chce zlikwidować lukę prawną w unijnych uregulowaniach i pobudzić konkurencyjność na rynku gazu. To ostatni krok w procesie ustawodawczym.

UE chce zadbać o bardziej ekologiczny transport drogowy: ustala nowe, surowe normy emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych. Zbliży ją to do realizacji celów klimatycznych i zobowiąże producentów aut do udziału w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rozporządzenie przyjęte 15 kwietnia br. przez Radę UE ma sprawić, że od 2030 r. nowe samochody osobowe będą emitowały średnio o 37,5% mniej CO2 niż w 2021 r., a nowe samochody dostawcze – średnio o 31%.

Rada UE przyjęła 15 kwietnia br. dyrektywę, która unowocześnia obowiązujące prawo autorskie UE, by utorować drogę do autentycznego, jednolitego rynku cyfrowego. Nowe przepisy zapewniają odpowiednią ochronę autorom i artystom, a jednocześnie stwarzają nowe możliwości dostępu do treści chronionych prawem autorskim i dzielenia się tymi treściami online w całej Unii Europejskiej.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.