Ochrona dzieci i pszczół jest ważniejsza niż krótkowzroczne cele gospodarcze" - mówi J. Guteland, autor sprawozdania wzywającego do kontroli pestycydów pod kątem wpływu na układ hormonalny. 4 października Parlament Europejski zablokował propozycję Komisji Europejskiej wyłączającą niektóre substancje chemiczne występujące w pestycydach z listy substancji zaburzających działanie układu hormonalnego, chociaż niektóre z nich zostały stworzone właśnie po to, by zaburzać działanie układu endokrynnego (np. pestycydy).

Niemcy, Francja i Dania zwróciły się do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie kontroli na granicach strefy Schengen – poinformował rzecznik KE Alexander Winterstein.

11 października w Brukseli odbyła się uroczystość wręczenia przyznawanej przez PE Europejskiej Nagrody Obywatelskiej za działalność prospołeczną i proeuropejską.

W Europie energetyka węglowa odpowiada za ok. 23 tys. przedwczesnych zgonów rocznie i generuje koszty zdrowotne sięgające 63 mld euro – wynika z raportu „Europe’s Dark Cloud”. W Polsce koszty te wynoszą do 16 mld euro. Mimo to produkcja, wydobycie i spalanie węgla wciąż są dotowane ze środków publicznych. Pieniądze te mogłyby zostać przesunięte na przyjazne dla zdrowia, odnawialne źródła energii lub na nowe szpitale i kształcenie lekarzy – podkreślają przedstawiciele HEAL.

Kryzys wprawdzie się już zakończył, jednak w wielu regionach pozostawił ślady. Polityka spójności jest im potrzebna, aby sprostać wyzwaniom dziś i w przyszłości” – mówi komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska opublikowała siódme sprawozdanie w sprawie spójności, w którym bada sytuację w regionach UE, czerpie z doświadczeń z wydatkowania środków na spójność w latach kryzysu oraz przygotowuje podstawy polityki spójności po 2020 r.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział dziennikarzom w Brukseli, że dla Polski korzystniejszy jest siedmioletni budżet unijny, gdyż pozwala na realizację ambitnych projektów, szczególnie infrastrukturalnych.

UE kolejny raz zaostrzyła 10 października br. sankcje wobec Korei Północnej, dostosowując je do wrześniowej decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. To reakcja na rozwijanie przez Koreę Północną broni jądrowej i pocisków balistycznych.

Dla przestępców życie nigdy nie było tak łatwe. Rok temu komputery mieszkańców Europy zaatakowano 2 mld razy” – mówił w Krakowie komisarz ds. unii bezpieczeństwa. 9 października Julian King był gościem III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec. Podczas dwudniowej wizyty w Polsce komisarz odwiedził również siedzibę agencji Frontex, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz policyjne centrum szkoleniowe w Legionowie.

Relokacja osób ubiegających się o azyl, efektywność energetyczna budynków, jakość żywności, Nagroda Sacharowa  - tym zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Rekordowo wysokie wskaźniki zatrudnienia i poprawa sytuacji młodzieży – kwartalne sprawozdanie KE na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE przynosi wiele optymistycznych danych. „W porównaniu z ubiegłym rokiem 2,2 mln pracowników więcej jest zatrudnionych na czas nieokreślony” – podkreśla komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen.

Ponad pół miliarda euro – tyle Unia Europejska zamierza przeznaczyć na 36 inicjatyw związanych z czystością i bezpieczeństwem mórz. Podczas konferencji na Malcie „Nasz ocean", po raz pierwszy organizowanej przez UE, omawiano wyzwania związane z akwenami morskimi – chodzi m.in. o zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ochronę ekosystemów, zmiany klimatu czy działalność przestępczą.

Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała tabelę odkłamującą czarny PR z kampanii billboardowej. Zdaniem KRS autorzy kampanii zebrali doniesienia prasy (często brukowców) wydawane na przestrzeni wielu lat i wymieszali je z fragmentami komunikatów prasowych Ministerstwa Sprawiedliwości z 2017 r. i innymi hasłami propagandowymi. Tym samym chcą wzbudzić w obywatelach niechęć do sądów i sędziów, sugerując, że w sądach obecnie jest tak źle, że tylko propozycje Ministra mogą to naprawić. Jednak hasła tej kampanii już na pierwszy rzut oka obnażają prawdę: w tej „reformie" nie chodzi o poprawę pozycji obywatela w sądach, ale o wzmocnienie pozycji Ministra Sprawiedliwości. Te zmiany nie uzdrowią sądownictwa, bo nie poprzedza ich trafna diagnoza problemów sądownictwa.

System wyborczy to zbyt ważna sprawa, by działać w pośpiechu. Zmiany należy wprowadzać odpowiedzialnie, warto korzystać  z doświadczeń innych krajów. Wzorcowo nad nową ordynacją pracowano w Nowej Zelandii. Powołano tam specjalną komisję złożoną z ekspertów i praktyków oraz  zorganizowano 3 ogólnokrajowe referenda. Prace trwały ponad 10 lat, lecz ordynacja jest skrojona na miarę obywateli, a nie pod partyjne rozgrywki.  Jak pracować nad zmianą prawa wyborczego tak, aby zyskało społeczne poparcie? - w ekspertyzie przygotowanej dla Fundacji im. Stefana Batorego problem analizuje dr hab. Bartłomiej Michalak.

Przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, pragniemy ułatwić integrację młodych ludzi na rynku pracy” – deklaruje komisarz Valdis Dombrovskis, prezentując wniosek dotyczący wspólnych ram kształcenia zawodowego. Chodzi o bezpośrednie powiązanie teorii z praktyką, co ma przynieść wzrost zatrudnienia oraz podnieść kwalifikacje pracowników.

Brak analizy rynków telekomunikacyjnych oraz niepełna transpozycja przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy tankowania gazu ziemnego i wodoru) – to zastrzeżenia dotyczące Polski, jakie znalazły się w październikowym pakiecie postępowań KE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Posłowie Parlamentu Europejskiego obawiają się, że przepełnione więzienia w UE sprzyjają radykalizacji. Wzywają oni władze narodowe do wybierania, kiedy to możliwe, rozwiązań innych niż więzienie.

Luksemburg przyznał spółce Amazon nienależne korzyści podatkowe na kwotę ok. 250 mln euro, co jest niezgodne z zasadami pomocy państwa. Według Komisji Europejskiej, pozwoliło to Amazonowi płacić znacznie niższe podatki niż inne przedsiębiorstwa. Zgodnie z zaleceniem KE, Luksemburg musi teraz odzyskać niezgodną z prawem pomoc.

Sejm pracuje nad nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która od 2018 roku dostosuje krajowe przepisy do unijnej dyrektywy IDD. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo klientów. Przepisy nakazują dystrybutorom m.in. zbadanie potrzeb klienta i dopasowanie do nich produktu, przekazanie szczegółowych informacji o danej polisie czy o charakterze wynagrodzenia pobieranym przez pośrednika. W sytuacji sprzedaży klientowi produktu, który nie jest mu potrzebny, dystrybutorzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Ponad 50 organizacji z krajów Rady Europy apeluje do deputowanych Zgromadzenia Parlamentarnego RE o poparcie wniosku o odwołanie kontrowersyjnego przewodniczącego Pedro Agramunta. „PACE zbyt długo tolerowało działania niektórych rządów, w tym Azerbejdżanu, które podważały wiarygodność Zgromadzenia w jego zaangażowaniach i pracy na rzecz praw człowieka” – czytamy w liście organizacji pozarządowych.

RPO przystąpił do skargi konstytucyjnej na przepisy ograniczające prawa wnioskujących o pieniądze z UE w sytuacji, gdy w trakcie procedury kwota przeznaczona na projekt się wyczerpie. W ocenie Rzecznika obowiązujące przepisy w niedostateczny sposób gwarantują prawa osób wnioskujących o przyznanie środków unijnych w sytuacji, gdy nastąpi wyczerpanie kwoty przeznaczonej na to dofinansowanie. W takiej sytuacji odwołanie od negatywnej oceny wniosku zostaje pozostawione bez rozpoznania, co zamyka wnioskodawcy drogę do uzyskania środków na planowane działania.

5 października br. Parlament Europejski zagłosuje w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej, która ma prowadzić dochodzenia w sprawie przestępstw godzących w unijny budżet.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.