Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, system nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce wymaga zmian, bowiem jest nieskuteczny, nieefektywny, a liczba osób korzystających z darmowych porad w ramach obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. programu jest niewielka. Dlatego też Rzecznik zwrócił się do Prezydenta z prośbą o wskazanie kierunków i zakresu zmian w ustawie, planowanych w ramach zapowiadanych prac legislacyjnych.

Żądane przez przedsiębiorstwa lotnicze koszty odwołania rezerwacji mogą być badane w odniesieniu do ich nieuczciwego charakteru. Ponadto poszczególne elementy składające się na ostateczną cenę, którą należy zapłacić przedsiębiorstwom lotniczym, należy wskazać odrębnie – orzekł 6 lipca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Świadomość prawna powinna być zaszczepiona w społeczeństwie od najmłodszych lat, aby tkwiła w ludziach jak oczywista wiedza, że dwa plus dwa równa się cztery. Tymczasem ta świadomość jest w Polsce nadal bardzo niska” – mówi Magdalena Bartosiewicz z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podczas międzynarodowej konferencji The Modern Bar Association Conference przedstawiciele zawodów prawniczych ponownie podjęli dyskusję o potrzebie lepszego edukowania obywateli w zakresie prawa.

Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie wciąż jest na niewystarczającym poziomie – wskazuje KE w sprawozdaniu rocznym. Z kolei Tabela wyników rynku wewnętrznego pokazuje, że wciąż nie udało się wyeliminować barier dla swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału. Tymczasem jednolity rynek pozostaje najważniejszym atutem Europy.

Amnesty International przedstawiła 6 lipca opinię w przedmiocie przyjętych i planowanych zmian legislacyjnych, które są zdaniem organizacji zagrożeniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Opinia nie ma charakteru wyczerpującego, poruszono w niej jedynie przykładowe kwestie, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi w tym zakresie.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał 6 lipca zarządzenie zawierające wykaz 323 wolnych stanowisk asesorskich. Stanowska te są przeznaczone dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie zostali skreśleni z listy aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz referendarzy sądowych i asystentów sędziów, którzy w latach 2011-2016 zdali egzamin sędziowski.

Firmy windykacyjne wykorzystują nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. Bo w myśl obecnych przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd – rozpoznający sprawę – może to wziąć pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywą i podniesie taki zarzut. Jeśli tego nie zrobi – a wielu ludzi nie ma świadomości przysługujących im praw – powództwo zostanie uwzględnione. Ministerstwo Sprawiedliwości, stając więc w obronie konsumentów, przygotowało projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji międzyresortowych.

UE i Japonia porozumiały się co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym. Będzie to najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta dotychczas przez wspólnotę i pierwsza, która obejmie konkretne zobowiązanie do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża. Umowa oznacza również zniesienie większości ceł, które rocznie sięgają 1 mld euro.

Komisja Europejska opublikowała pierwsze wydanie Monitora miast kultury i kreatywności. Wynika z niego m.in., że dynamika życia kulturalnego jest silnie powiązana z innymi wymiarami życia w mieście, od różnorodności społecznej po sytuację gospodarczą. Monitor to wynik projektu badawczego obejmującego 168 miast w 30 krajach europejskich.

Jak spędzisz pierwsze lato bez opłat roamingowych w UE? Zamieść swoje zdjęcia na Instagramie! Najlepsze trafią na wystawę w Parlamentarium - jednym z najpopularniejszych muzeów w Brukseli.

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli ustanowienie, na 12 miesięcy, komisji specjalnej, badającej praktyczne i prawne przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem, w UE. Komisja specjalna ma zbadać i ocenić poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie Europy oraz przyjrzeć się potencjalnym błędom oraz nieprawidłowościom, w wyniku których mogło dojść do ataków terrorystycznych w państwach członkowskich

Europoseł PiS Ryszard Legutko będzie dzielił przewodnictwo w trzeciej pod względem wielkości frakcji w Parlamencie Europejskim z Brytyjczykiem Syedem Kamallem.

Granica wieku 65 lat przewidziana w prawie Unii w odniesieniu do pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym pasażerów, towarów lub poczty jest ważna. Jest ona uzasadniona celem zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie – stwierdził 5 lipca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Posłowie Parlamentu Europejskiego niepokoją się sytuacją praw człowieka w Turcji i zapowiadanymi przez Ankarę zmianami w konstytucji, które mają dać dodatkowe uprawnienia prezydentowi. W środę, 5 lipca, w Parlamencie odbyła się debata nad postępami Turcji na drodze do członkostwa do UE. Dzień później posłowie zagłosują nad rezolucją, w której apelują o zawieszenie rozmów o akcesji, jeśli zapowiadane zmiany konstytucyjne wejdą w życie. Szczegóły w rozmowie ze sprawozdawczynią Kati Piri (S&D, Holandia).

5 lipca br. posłowie Parlamentu Europejskiego wzywali Komisję do zwalczania HIV, gruźlicy oraz zapalenia wątroby typu C oraz opracowania długoterminowych programów leczenia. Konieczne jest stworzenie zharmonizowanego programu nadzorowania zakażeń, który pozwoli na terminowe wykrycie wybuchu epidemii, ocenę tendencji w ich występowaniu oraz oszacowanie kosztów zdrowotno-społecznych, a także na skuteczne śledzenie w czasie rzeczywistym, w jaki sposób przebiegają diagnozowanie, leczenie i opieka.

Dodatkowe 35 mln euro przekaże Komisja Europejska włoskiemu rządowy na działania związane z pogorszeniem się sytuacji migracyjnej na szlaku środkowo-śródziemnomorskim. Chodzi o ratowanie życia na morzu i zarządzanie rosnącą liczbą osób przybywających do Europy. „Pilność sytuacji wymaga znacznego przyspieszenia zbiorowych działań, by nie pozostawić Włoch samych z tym problemem” – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

Za poprzedniego rządu Polacy byli za tym, by Polska przyjęła uchodźców z Syrii. Dziś, po niemal dwóch latach anytuchodźczej retoryki, PiS może otwierać szampana. Regularne zrównywanie potrzebujących schronienia przed wojną z terrorystami przyniosło efekty. Polacy już nie tylko nie chcą widzieć u siebie uchodźców. Są gotowi odmówić Syryjczykom pomocy nawet za cenę wyjścia Polski z UE.

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Macieja Szpunara państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej w ramach usługi UberPop i ścigać tę działalność na drodze karnej bez konieczności uprzedniej notyfikacji Komisji projektu ustawy.

Globalne firmy międzynarodowe powinny upubliczniać informacje dotyczące wysokości podatków płaconych w poszczególnych krajach, zgodnie z wynikiem głosowania we wtorek, 4 lipca br., w Parlamencie Europejskim. Posłowie poparli projekt przepisów, zgodnie z którymi firmy byłyby zobowiązane do ujawnienia publicznie informacji, ile płacą podatków i gdzie, z możliwymi zwolnieniami z tego obowiązku w przypadku chronionych informacji handlowych.

Parlament Europejski poparł we wtorek, 4 lipca br., nowe koncesje handlowe, których celem jest wzrost gospodarczy na Ukrainie. UE oferuje Kijowowi dalsze koncesje handlowe, potwierdzając nieformalne porozumienia ministrów UE zawarte w czerwcu. Podczas rozmów posłowie poparli większość z zaproponowanych koncesji, ale zmniejszyli wielkość dodatkowych kwot przyznanych dla niektórych produktów rolnych.

Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu edukacyjnego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Kandydaci otrzymują szeroki wachlarz możliwości. Mogą starać się o udział nie tylko w Programie Głównym, będącym kontynuacją pierwszej edycji projektu, lecz również w Programie Student (dla studentów pierwszego i drugiego roku) oraz w Programie Praw Człowieka, przeprowadzanym z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.