181 mln euro na rzecz skuteczniejszego zwalczania nadużyć finansowych – to propozycja Komisji Europejskiej w odniesieniu do następnego długoterminowego budżetu na lata 2021–2027. Chodzi o wsparcie wysiłków państw członkowskich w zwalczaniu korupcji i innych nieprawidłowości mających wpływ na finanse Unii Europejskiej. Programem będzie zarządzać Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Pracownicy delegowania czasowo do pracy w innym państwie UE otrzymają takie same wynagrodzenia za tą samą pracę w tym samym miejscu, zgodnie z aktualizacją przepisów przyjętą we wtorek, 29 maja, przez Parlament Europejski.

1 i 2 czerwca, rok przed wyborami europejskimi, młodzi ludzie z UE oraz całej Europy przedstawią swoje najistotniejsze oczekiwania wobec przyszłości.

Parlament Europejski potępia utrzymywanie kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen - to główne przesłanie sprawozdania, które zostanie poddane pod głosowanie w środę, 30 maja.

Wskazania drogomierzy nawet w co drugim używanym aucie poruszającym się po unijnych drogach zostały sfałszowanie, oddziałując na bezpieczeństwo konsumentów i środowisko. Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą nowych rozwiązań prawnych w walce z fałszowaniem przebiegu pojazdów. Zyski z tego procederu są ogromne, ponieważ sztucznie zwiększona wartość ekonomiczna wynosi – w zależności od segmentu pojazdów – średnio od 2000 do 5000 euro.

Rząd przyjął 29 maja br. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która zawiera między innymi kolejne rozwiązania zwiększające skuteczność ściągania alimentów. Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru Zadłużonych – w całości jawnego i dostępnego przez internet.

64,4 mld euro – tyle w ramach nowego, wieloletniego budżetu UE 2021-20127 ma otrzymać Polska na rozwój regionalny i politykę spójności. Zgodnie z założeniem KE, większość środków ma być przeznaczana na innowacje, wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i modernizację przemysłu. „Proponujemy politykę spójności dla wszystkich regionów – politykę, która nie pozostawia nikogo w tyle” – mówi komisarz Corina Crețu.

Ogłaszana w ramach Planu Junckera umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a CVI Dom Maklerski pozwoli zapewnić dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska. Działalność CVI jest zgodna z misją i strategią EFI, którego celem jest ułatwienie dostępu do kapitału innowacyjnym przedsiębiorstwom.

Plastikowe patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów – to przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które będą stopniowo znikać z europejskiego rynku. KE proponuje wprowadzenie nowych przepisów obejmujących 10 produktów, które najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza. „Plastik daje ogromne możliwości, ale musimy z niego korzystać w sposób odpowiedzialny” – mówi wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

„Większa konkurencja poprawi dostęp pacjentów do szerszego asortymentu leków i odciąży budżety publiczne” – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezentując nowe przepisy dotyczące wykorzystania patentów na leki. KE proponuje dostosowanie przepisów dotyczących własności intelektualnej, aby ułatwić europejskim firmom farmaceutycznym uczestnictwo w szybko rozwijających się rynkach światowych.

Utrzymanie praworządności jest jednym z najważniejszych priorytetów UE” – podkreśla komisarz Věra Jourová, przedstawiając unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości 2018. To publikowany co roku dokument przedstawiający przegląd kwestii niezależności i jakości systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE. Ma on pomóc organom krajowym w poprawie skuteczność ich systemów.

W związku z coraz częstszymi niedoborami wody w rolnictwie Komisja Europejska proponuje nowe przepisy, które mają stymulować i ułatwiać bezpieczne wykorzystanie do nawadniania ścieków niezdatnych do picia. „Największym wygranym będzie środowisko, gdyż wniosek przyczynia się do lepszego zarządzania naszym najcenniejszym zasobem – wodą” – mówi komisarz Karmenu Vella.

"Uproszczenie rozliczeń podatku VAT w handlu transgranicznym może ograniczyć straty nawet o 80 proc." - przekonuje komisarz Pierre Moscovici, proponując zmiany unijnych przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej. Przyjęty pakiet środków powinien ułatwić życie przedsiębiorstwom w całej UE, kładąc kres obowiązującemu od 25 lat „przejściowemu” systemowi VAT w ramach jednolitego rynku.

Nowe przepisy regulujące podatek akcyzowy od alkoholu ułatwią rozwój małych firm branży i przyczynią do lepszej ochrony zdrowia konsumentów – zapewnia Komisja Europejska, proponując pakiet wniosków legislacyjnych. Obejmą one m.in. producentów cydru, którzy obecnie nie mają dostępu do obniżonych stawek akcyzy przyznawanych małym producentom piwa i napojów spirytusowych.

Od dzisiaj, czyli 25 maja, w całej UE w życie wchodzą przepisy o ochronie danych. Mają one lepiej chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby. „Ochrona danych jest prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom Europejczycy odzyskają kontrolę nad swoimi danymi” – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Pracownicy delegowani, antydumping, przyszłość Europy - to niektóre z tematów majowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą, by dyrektywa ws. ekoprojektu obejmowała nie tylko kryteria energooszczędności urządzeń takich jak lodówki czy kuchenki, ale także możliwości ich naprawy i recyklingu.

Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Komisja Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych umożliwia rozwój. Proponowane przez KE zmiany przepisów mają ułatwić mniejszym przedsiębiorcom dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich działalności.

Aby osiągnąć cele klimatyczne UE do 2030 r., potrzebujemy dodatkowych inwestycji – o wartości ok. 180 mld euro rocznie – w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii” – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Komisja Europejska przedstawia pierwsze konkretne działania umożliwiające unijnemu sektorowi finansowemu wytyczanie kierunku w stronę bardziej przyjaznej środowisku gospodarki.

Historia polis komunikacyjnych uznawana na terenie całej UE, gwarantowanie odszkodowania w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela, skuteczna eliminacja z ruchu pojazdów nieubezpieczonych – KE proponuje modernizację przepisów w sprawie ubezpieczeń pojazdów. „Dzięki przedstawionym wnioskom zapewniamy, by w przyszłości osoby poszkodowane w wypadkach drogowych były lepiej chronione” – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.

Polska powinna ograniczyć wzrost wydatków publicznych, nadal poszerzać dostęp do rynku pracy, m.in. dla kobiet z dziećmi, oraz zachęcać do bliższej współpracy biznesu z jednostkami badawczymi. Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla poszczególnych krajów na 2018 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.