Projekt rozporządzenia ministra środowiska, który na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie czy zbieranie odpadów wprowadza obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń, może być niebezpieczny dla przedsiębiorców ze względu na wysokie stawki - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

29 września 2018 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz trzynasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz jedenasty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezależności Sądu Najwyższego w Polsce. KE podjęła decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy przewidującej obniżenie wieku emerytalnego sędziów SN z 70 do 65 lat. Oznacza to, że 27 spośród 72 czynnych obecnie sędziów może zostać zmuszonych do przejścia w stan spoczynku.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprasza do udziału w konkursie naukowym z cennymi nagrodami. Tematem jest odpowiedzialność świadków za składanie fałszywych zeznań – w polskim systemie prawnym i za granicą. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych, a także dla aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych komorniczych oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Podstawowe zasady trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej są zgodne z prawem. W opublikowanym orzeczeniu Światowa Organizacja Handlu (WTO) odrzuciła większość zarzutów Rosji co do rzekomej niezgodności środków polityki energetycznej UE z zasadami handlu wielostronnego. Trzeci pakiet zawiera przepisy dotyczące rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych.

Prezydent odpowiedział na propozycje Rzecznika Praw Obywatelskich z 2017 r., jak usprawnić działania wymiaru sprawiedliwości i zmniejszyć uciążliwości dla obywateli. Prezydent odsyła RPO do Ministra Sprawiedliwości, bo to w jego, a nie Prezydenta gestii. Wyjaśnia też, że „narastające od wielu lat kłopoty sądownictwa, w szczególności długotrwałe rozpatrywanie przez sądy spraw, nie znikną w przeciągu kilku chwil”.

Cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska, migracja, mobilność i transport – to te obszary, w których Polska powinna dostosować swoje prawodawstwo do wymogów wspólnotowych. KE przyjęła comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dotyczą one różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i firm.

Projekt posłów PiS co do zmian systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego budzi poważne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich pod kątem zasady proporcjonalności wyborów. Wynikiem zmian może być duża nadreprezentacja posłów wybranych z komitetów wyborczych, które uzyskają większe poparcie - kosztem komitetów o poparciu mniejszym, w tym tzw. obywatelskich. Może to prowadzić do faktycznego pozbawienia reprezentacji relatywnie dużej części wyborców – przestrzega Adam Bodnar.

Kraje UE muszą być przygotowane na scenariusze związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii – przypomina Komisja Europejska. Brexit ma stać się faktem 30 marca 2019 r., jednak szczegóły wciąż są ustalane. Administracje krajów wspólnoty powinny być przygotowane na to, że Wielka Brytania stanie się kraje trzecim, co oznacza konsekwencje prawne, handlowe i gospodarcze.

"Uratujmy przed głodem" oraz „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej" – to nowe inicjatywy obywatelskie, które - decyzją kolegium komisarzy - zostaną zarejestrowane i będą podlegać dalszej procedurze. Pierwsza dotyczy m.in. ograniczenia marnotrawienia żywności, druga jest odpowiedzią na sytuację tych brytyjskich obywateli, którzy w wyniku brexitu stracą unijne obywatelstwo.

Plan inwestycyjny dla Europy przekroczył już zakładane 315 mld euro – wynika z najnowszych danych. Oznacza to szansę na stworzenie prawie półtora miliona nowych miejsc pracy oraz dodatkowy wzrost europejskiego PKB o ponad 1 proc. Inwestycje w ramach planu wsparły m.in. innowacyjne rozwiązania w opiece zdrowotnej w Hiszpanii, gospodarkę o obiegu zamkniętym w Republice Czeskiej czy produkcję żywności w Grecji.

25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi wyrok w sprawie pytania sądu irlandzkiego dotyczącego przekazania polskiego obywatela na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Irlandzki sąd pyta się o to, czy może odmówić takiego wydania w świetle zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości z ostatnich 2 lat oraz związanych z tym problemów z przestrzeganiem praworządności w Polsce. Tematem drugiej debaty Helsińskiej będzie dyskusja nad skutkami orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości – dla sądów w Polsce, dla współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, ale również dla zaufania do Polski na arenie międzynarodowej.

Projekt noweli kodeksu wyborczego dot. wyborów do PE po drugim czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w komisji. Podczas środowej debaty, 18 lipca br., posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-UED złożyli wnioski o odrzucenie projektu, argumentując to złamaniem zasady proporcjonalności.

Zgłoszony przez posłów PiS projekt nowelizacji Prawa o prokuraturze i innych ustaw, nad którymi w czwartek, 19 lipca br., ma zacząć prace Sejm, budzi poważne wątpliwości RPO z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Według Adama Bodnara projekt prowadzi m.in. do możliwości manipulacji przez prezydenta i premiera przy wyłanianiu kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego oraz do znaczącego ograniczenia samorządności w sądach powszechnych. Rzecznik uważa, że projekt nie jest odpowiedzią na problemy wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego,  lecz na aktualną sytuację. Swe krytyczne uwagi do projektu RPO przesłał marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu.

4,34 mld euro – to wysokość grzywny nałożonej przez KE na firmę Google za naruszenie unijnych przepisów ochrony konkurencji. Jak ustalono, od 2011 r. Google nakłada niezgodne z prawem ograniczenia na producentów urządzeń z systemem Android i operatorów sieci komórkowych, aby ugruntować swoją przewagę na rynku wyszukiwarek internetowych. Google ma teraz 90 dni na zaprzestanie tej praktyki, w przeciwnym razie grozi mu kara pieniężna sięgająca nawet 5 proc. średniego dziennego światowego obrotu jego spółki dominującej Alphabet.

Pomysł Komisji Europejskiej, by w przyszłym budżecie UE można było ciąć fundusze dla krajów wykazujących brak poszanowania dla praworządności, jest dobry, ale brak w nim jasnych kryteriów i zabezpieczeń dla beneficjentów programów UE - podał Europejski Trybunał Obrachunkowy.

UE i Japonia uzgodniły stworzenie największego na świecie obszaru bezpiecznego przepływu danych. We wtorek, 17 lipca br., zakończyły się w Tokio negocjacje w sprawie wzajemnego uznania systemów ochrony danych za "równoważne". Ma to pozwolić na bezpieczny przepływ danych między UE a Japonią.

Polscy sędziowie nie uczestnicząc w niekonstytucyjnej procedurze powołania nowych członków KRS od początku dali wyraz swojej obawie przed upolitycznieniem tego organu. Następnie na oczach wszystkich Polaków zrealizowały się najgorsze obawy, gdyż sędziowie wybrani do rady okazali się politycznymi nominatami  obozu rządzącego.

Sposób prezentowania cen przez popularnym portal rezerwacyjny Airbnb narusza dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych – uważa Komisja Europejska i domaga się dostosowania warunków do przepisów. „Konsumenci muszą z łatwością rozumieć za co i w jaki sposób płacą za usługi, a także uzyskać jasne wytyczne dotyczące np. anulowania rezerwacji” – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME została podpisana przez Bank Pekao SA i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł. „Dzięki wsparciu ze strony UE około 1500 polskich MŚP, które do tej miały problemy z dostępem do środków finansowych, uzyska nowe możliwości w tym zakresie” - powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Komisja Europejska przyjęła decyzję o przystąpieniu do stosowania ram wzmocnionego nadzoru w stosunku do Grecji. Ma to wesprzeć wdrażanie uzgodnionych reform po pomyślnym zakończeniu programu pomocy stabilizacyjnej w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). 20 sierpnia Grecja zakończy program pomocy stabilizacyjnej w ramach EMS, który zabezpiecza jej miejsce w strefie euro i UE.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.