191 mln euro – to kwota, jak w przyszłym roku ma zostać wydana na promocję produktów rolno-spożywczych - zarówno w UE, jak i na świecie. Za prawie 90 mln euro sfinansowane zostaną programy promocyjne w krajach o wysokim potencjale rozwoju jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i USA. W samej Unii promowane będą owoce i warzywa – wybrano je, aby zachęcać konsumentów do zdrowego odżywiania się.

UE wprowadza lepsze zabezpieczenia dowodów tożsamości, by zmniejszyć oszustwa związane z ich wykorzystaniem. 15 listopada br. ambasadorowie UE uzgodnili stanowisko Rady w sprawie proponowanego rozporządzenia, które ma poprawić zabezpieczenia dowodów tożsamości obywateli UE oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin spoza UE. Nowo proponowane przepisy zwiększą bezpieczeństwo obrotu tymi dokumentami, gdyż wprowadzą minimalne standardy zarówno informacji w nich zamieszczanych, jak i zabezpieczeń wspólnych dla wszystkich wydających je państw członkowskich.

Poniżej zamieszczamy treść wystąpienia Donalda Tuska w sprawie projektu umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Ambasadorowie państw UE udzielili 15 listopada br. prezydencji mandatu do negocjacji z Parlamentem w sprawie zmiany przepisów o ocenie organizacji inspekcyjnych. Nowelizacja ma zapewnić pewność prawa i ciągłość działań po tym, jak Wielka Brytania opuści UE.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Okręgową Radą Adwokacką serdecznie zaprasza na szkolenie „Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa Unii Europejskiej”.  Jest ono elementem projektu „Inside Police Custody – prawa procesowe na posterunkach Policji” realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

UE zacieśnia współpracę i koordynację między urzędnikami łącznikowymi oddelegowanymi przez państwa członkowskie lub przez UE do państw trzecich, gdzie zajmują się oni problemami związanymi z imigracją. Ambasadorowie państw UE uzgodnili 15 listopada br. stanowisko negocjacyjne Rady w sprawie wniosku dotyczącego poprawy funkcjonowania istniejącej europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji.

UE dostosowuje do postępu technicznego przepisy o homologacji typu różnych lekkich silnikowych pojazdów dwu-, trój- lub czterokołowych. Unijni ambasadorowie potwierdzili 15 listopada br. porozumienie z Parlamentem Europejskim. Nowe przepisy przewidują, że badanie do celów homologacji typu powinno być przeprowadzane po większym przebiegu niż poprzednio. W ten sposób można uzyskać wiarygodniejszą ocenę systemu kontroli emisji.

Znowelizowane prawa pasażerów kolei powinny obejmować wyższe stawki odszkodowań za opóźnienia i lepszą pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Posłowie poparli zmiany w przepisach z 2009 r., które mają na celu zapewnienie skuteczniejszej pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, łatwiejszego dostępu do wagonu rowerzystom oraz jaśniejszych procedur rozpatrywania skarg. Ponadto przedsiębiorstwa kolejowe powinny poprawić sposób informowania pasażerów o ich prawach i zwiększyć odszkodowania wypłacane w przypadku opóźnień osobom dojeżdżającym do pracy.

„Brexit, najsilniej dotknie ludzi. Najważniejsze są prawa naszych obywateli, zachowanie pokoju w Irlandii Północnej i zabezpieczenie miejsc pracy, zagrożonych przez wyjście Wielkiej Brytanii z UE” - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, odnosząc się do sprawozdania na temat porozumienia w sprawie brexitu, złożonego 15 listopada br., przez głównego negocjatora, Michela Barnier, podczas Konferencji Przewodniczących grup politycznych.

UE potrzebuje kompleksowego, stałego i obiektywnego mechanizmu ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych, stwierdził 14 listopada br. Parlament Europejski. Posłowie wyrażają w rezolucji ubolewanie, że Komisja Europejska do tej pory nie przedstawiła propozycji legislacyjnej w sprawie ustanowienia takiego mechanizmu, mimo, że Parlament wystąpił o to już w październiku 2016 r.

13 listopada br. posłowie do PE potwierdzili swoje stanowisko w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE. Obejmuje ono dokładny podział kwot przewidzianych dla każdego unijnego programu.

Posłowie PE przyjęli pakiet telekomunikacyjny ograniczający ceny połączeń w UE, wspomagający rozwój superszybkiej sieci 5G do 2020 oraz system połączeń alarmowych.

Film, „Kobieta idzie na wojnę” został laureatem 12. nagrody Lux, ogłosił przewodniczący PE Antonio Tajani w Strasburgu.

Przewodniczący PE Tajani odsłonił stronę internetową pokazującą działania UE ulepszające życie każdego obywatela.

Parlament Europejski przyjmuje do roku 2030 wiążące cele dla energii odnawialnej (32%) i orientacyjne cele dla efektywności energetycznej (32,5%), niezbędne dla osiągnięcia klimatycznych zamierzeń UE.

To ważne, aby Rumunia natychmiast podjęła na nowo walkę z korupcją, jak również zapewniła niezależność sądownictwa” – apeluje pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. KE przyjęła najnowsze sprawozdanie z postępów władz w Bukareszcie w zakresie wypełnienia zobowiązań określonych w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW).

Bułgaria poczyniła dalsze postępy we wdrażaniu naszych zaleceń” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, referując najnowsze sprawozdanie przygotowane w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Sofia jest nim objęta od 2007 r. Komisja oczekuje od bułgarskich władz realizacji zobowiązań m.in. w zakresie reformy sądownictwa, walki z korupcją i przestępczością.

Niespełna rok temu, 17 listopada 2017 r., podczas szczytu na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Göteborgu w Szwecji przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili powstanie europejskiego filara praw socjalnych. Od tego czasu Komisja Europejska podjęła konkretne inicjatywy w celu wprowadzenia w życie na poziomie wspólnotowym 20 praw i zasad.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej.
Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat i posiada nadany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego status punktowego wydawnictwa naukowego (decyzja MNiSW z 25 stycznia 2017 roku, poz. 1992 lista B – 3 punkty). Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Chcemy, aby czasopismo stało się autentycznym forum prawniczym, prezentując dorobek instytucji akademickich, naukowców i praktyków z zakresu nauk prawnych, rozwiązań legislacyjnych, funkcjonowania prawa krajowego i unijnego, krajowych i międzynarodowych instytucji wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich etc. etc.
Czekamy na Państwa publikacje do 25 listopada br. Materiały prosimy przesyłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wzrost gospodarczy w strefie euro zmniejszy się z najwyższego od 10 lat poziomu – 2,4 proc. w 2017 r. – do 2,1 proc. w 2018 r., a następnie odnotuje dalszy łagodny spadek do 1,9 proc. w 2019 r. i 1,7 proc. w 2020 r. Oczekuje się, że ta sama tendencja będzie dotyczyć UE-27, dla której prognoza wzrostu wynosi 2,2 proc. w 2018 r., 2,0 proc. w 2019 r. i 1,9 proc. w 2020 r. Wzrost PKB Polski w bieżącym roku ma sięgnąć 4,8 proc., by w kolejnych dwóch latach nieco spowolnić - do 3,3 proc.

W 2017 r. w Polsce zanotowano spadek liczby incydentów antysemickich. Doszło do 73 takich przypadków, podczas gdy w 2016 r. było ich 101, a w 2015 r. 167 - wynika z opublikowanego 9 listopada br. raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.