Przypisanie każdemu okręgowi wyborczemu konkretnej liczby posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego - to główne założenie projektu noweli Kodeksu wyborczego, który klub PiS złożył w Sejmie. Według propozycji PiS, w okręgu wyborczym wybieranych ma być co najmniej trzech europosłów.

Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni zgodna z zasadami WTO” – powiedziała komisarz Cecilia Malmström, ogłaszając przyjęcie przez KE rozporządzenia wprowadzającego cła na amerykańskie towary. To reakcja na decyzję Waszyngtonu obejmującą cłami stal i aluminium. Europejskie środki dotyczą produktów o łącznej wartości 2,8 mld euro i wchodzą w życie 22 czerwca.

W Wellington oficjalnie rozpoczęły się rozmowy na temat kompleksowej i ambitnej umowy handlowej pomiędzy Nową Zelandią i Unią Europejską. Zainaugurowali je komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström oraz minister handlu David Parker. Negocjacje będą miały na celu zniesienie barier w handlu towarami i usługami, a także opracowanie zasad, które ułatwią handel i sprawią, że będzie on bardziej zrównoważony.

21 czerwca 2018 r.  przebywająca w Polsce delegacja Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) spotkała się m.in. z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatą Gersdorf, Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem oraz przedstawicielami KRS. Delegacji przewodniczył prezydent ENCJ Kees Sterk. ENCJ zrzesza 24 rady sądownictwa państw Unii Europejskiej. Wizyta w Polsce miała związek z wątpliwościami ENCJ wobec nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

KE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. „Regiony będą miały więcej możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału w zakresie badań. Inicjatywa „Schody do doskonałości” pomoże w łączeniu odpowiednich środków UE w celu sfinansowania innowacyjnych projektów” - mówi komisarz Carlos Moedas.

W wydaniu majowo-czerwcowym „Prawa Europejskiego w praktyce” swoimi refleksjami na temat Konstytucji RP wg PiS dzieli się dr Małgorzata Świeca. Ponadto przeczytacie Państwo o: „przedwczesnym” zaskarżaniu, sporach inwestycyjnych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, skutku upływu terminu zawiązania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, standardach ochrony małoletnich w audycjach telewizyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, polskich wiatrakach przed TSUE, oznakowaniu środków spożywczych zawierających wytworzone nanomateriały oraz o pojęciu trade dress w kontekście ochrony wizualnej warstwy produktów i usług. Będzie można również znaleźć materiał o odmowie dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka homoseksualnych rodziców a zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a także zapoznać się z glosą do wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie C-270/16. Ponadto oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Dziś, 18 czerwca br., odbyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem w sprawie praworządności w Polsce. Po rozmowie politycy wzięli udział w konferencji prasowej. „Dziękuję za gościnę. Odbyliśmy konstruktywną dyskusję. Uzyskałem kilka ważnych informacji, którymi teraz się zajmę” - powiedział Timmermans na wspólnej konferencji prasowej.

Parlament Europejski odrzucił 14 czerwca br. korzystne dla Polski stanowisko komisji transportu PE w sprawie przewoźników drogowych. Zakładało ono, że przewoźnicy drogowi w transporcie międzynarodowym nie byliby objęci dyrektywą o pracownikach delegowanych.

Nowa wspólna metodykę porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE ma pomóc w likwidacji tego problemu. Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania po skargach niektórych krajów członkowskich UE. „Jednolity rynek nie może być rynkiem podwójnych standardów. Konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd przez stosowanie podobnych opakowań” – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.

Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, zaufanie do UE rośnie, a poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest najwyższe w historii. Nie zmieniły się natomiast źródła poczucia zagrożenia - największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem.

18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). „Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy” – powiedział wiceprezes EFI Roger Havenith.

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu 13 czerwca br. odbyła się debata dotycząca reform sądownictwa w Polsce. Unijni posłowie i urzędnicy mówili o zarzutach wobec polskiego rządu. Doszło też do niewielkiej, ale zauważonej przez media wpadki wiceszefa KE Fransa Timmermansa.

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli przepisy dla całej UE, zapewniające bezpieczne używanie dronów oraz aktualizujące zasady bezpieczeństwa dla lotnictwa.

Parlament Europejski zmniejszy się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści UE, zostawiając miejsce na potencjalne przyszłe rozszerzenia. Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, z 751 do 705 posłów, proponowana redystrybucja miejsc, przyjęta przez Parlament Europejski w środę, 13 czerwca, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie.

13 czerwca br. Parlament Europejski zatwierdził miliard euro pożyczki makrofinansowej dla Ukrainy, która pozwoli pokryć część potrzeb tego kraju w zakresie finansowania zewnętrznego w latach 2018-2019.

W przyjętej 13 czerwca br. rezolucji na temat zagrożeń hybrydowych Parlament Europejski zaleca wzmocnienie unijnej obrony cybernetycznej, utworzenie zespołu szybkiego reagowania i współpracę z NATO.

Blisko trzykrotne zwiększenie nakładów na migrację i zarządzanie granicami proponuje KE w przyszłym długoterminowym budżecie 2021–2027. Finansowanie ma wzrosnąć z 13 mld w poprzednim okresie do 34,9 mld euro. „Wzmocnienie naszych wspólnych granic UE, zwłaszcza z pomocą Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, pozostanie ważnym priorytetem” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Unia Europejska jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem żywności pochodzenia morskiego na świecie” – przypomną komisarz Karmenu Vella. Dlatego w ramach budżetu 2021–2027 KE proponuje przeznaczyć środki w wysokości 6,14 mld euro na prostszy, bardziej elastyczny fundusz na rzecz europejskiego rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Do 26 czerwca młodzi ludzie mogą ubiegać się o bilety, które umożliwią im zwiedzanie Europy od lipca do końca października bieżącego roku. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 lipca 2018 r. i być obywatelami Unii. Dzięki inicjatywie DiscoverEU będą mogli lepiej poznać różnorodność Europy i jej bogactwo kulturowe, nawiązać nowe przyjaźnie i poczuć swoją europejską tożsamość.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze ochrony praw człowieka.

Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku ponosi z Facebookiem wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osób odwiedzających jego stronę. Organ ds. ochrony danych państwa członkowskiego, w którym ów administrator ma swą siedzibę, może podjąć działania, na podstawie dyrektywy 95/461, zarówno w stosunku do tego administratora, jak i w stosunku do spółki zależnej od Facebooka mającej siedzibę w tym samym państwie – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.