Pięć rakotwórczych substancji chemicznych ma zostać dopisanych do listy związków, których stosowanie ma zostać objęte limitami. Celem KE jest skuteczniejsza walka z chorobami zawodowymi. Obecnie dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów określa limity stosowania 21 substancji. Określają one maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych związków chemicznych w powietrzu w miejscu pracy.

Romowie cierpią nie tylko z powodu uprzedzeń, dyskryminacji i marginalizacji, ale często nie mają nawet dostępu do podstawowych zasobów” – wskazują członkowie KE w związku z Międzynarodowym Dniem Romów, który miał miejsce 8 kwietnia. To największa europejska mniejszość – 6 mln Romów żyje w krajach UE, kolejne 4 mln w regionie objętym procesem rozszerzenia, głownie na Bałkanach.

Na całym świecie, a także w Unii Europejskiej, utrzymują się różnice pod względem oczekiwanej długości życia i narażenia na ryzyka dla zdrowia. Dlatego też dążenie do sprawiedliwej i społecznie równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z podstawowych priorytetów” – pisze przy okazji obchodów 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia komisarz Vytenis Andriukaitis.

Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę turystyczną Małopolski, Podkarpacia i Śląska. W ramach unijnych programów na lata 2007-2013 zrealizowano tam łącznie niemal tysiąc projektów. Wyremontowano obiekty zabytkowe i muzealne. Powstały nowe szlaki i trasy turystyczne. Inwestycje hotelarskie poprawiły dostępność bazy noclegowej, a nowe hale, baseny i boiska ofertę sportowo-rekreacyjną. Na projekty wydano ponad trzy i pół miliarda złotych. Połowa tej kwoty pochodziła z dofinansowania środkami unijnymi. I choć niektóre projekty służyły bardziej społecznościom lokalnym niż turystom, jednak także takie wsparcie, niekoniecznie przysparzające korzyści turystyce, mieściło się w założeniach dofinansowanych programów.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) ma wątpliwości, czy polska Krajowa Rada Sądownictwa nadal przestrzega statutowych celów swojego działania. Szefowa organizacji zrzeszającej niezależne rady sądownictwa w Europie poprosiła przedstawicieli Rady o jak najszybsze spotkanie, by wyjaśnić, czy nowa KRS nadal może pozostać członkiem ENCJ - poinformowało radio RMF FM.

Antykorupcyjny organ Rady Europy krytykuje reformę sądownictwa w Polsce. Ustawy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i ustroju sądów powszechnych, nie są zgodne ze standardami Rady Europy z zakresu walki z korupcją - oceniono. Rada Europy przekazała 15-stronicowy raport przyjęty na sesji plenarnej Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) i wyjaśniła, że takie stanowisko opracowano w związku z "nadzwyczajnymi okolicznościami", za jakie uznano otrzymanie informacji o "poważnych naruszeniach" standardów antykorupcyjnych w polskich ustawach.

W dniach 22 – 24 marca 2018 r. w Pradze, w siedzibie CEELI Institute odbyło się spotkanie sędziów z krajów centralnej i wschodniej Europy, poświęcone wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przypadkom korupcji w sądownictwie. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z 17 europejskich krajów i USA, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych inicjatyw, związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Już 9 mln Europejczyków ze wszystkich 28 państw członkowskich poparło europejską inicjatywę obywatelską od czasu jej wejścia w życie w 2012 roku. Cztery zakończone sukcesem inicjatywy zebrały dotychczas ponad milion podpisów, a Komisja Europejska zobowiązała się do podjęcia działań następczych w ramach trzech z nich. KE właśnie przyjęła swoje sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Już od 1 kwietnia Europejczycy podróżujący po UE będą mieli dostęp do ulubionych filmów, seriali telewizyjnych, transmisji sportowych, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju. To kolejny udany krok w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli - po skutecznym zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 roku.

Przelewy w euro w takiej samej cenie w całej Unii. Komisja Europejska proponuje obniżenie stawek za dokonywanie płatności transgranicznych. Obecnie mieszkańcy i przedsiębiorstwa z krajów strefy euro ponoszą takie same koszty transferów pieniężnych - niezależnie czy robią w obrębie własnego kraju czy innego, w którym obowiązuje wspólna waluta. Teraz KE proponuje, aby taką samą możliwość mieli mieszkańcy i firmy spoza strefy euro.

Ułatwiając mobilność wojskową możemy skuteczniej zapobiegać kryzysom” – zapowiada wysoka przedstawiciel Federica Mogherini. Komisja Europejska, w ramach budowania unii obronnej, proponuje krajom członkowskim bliższą współpracę w zakresie infrastruktury wojskowej związanej z mobilnością, dostosowanie sieci transportowej oraz uproszczenie przepisów.

26 marca prezydencja bułgarska osiągnęła nieformalne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do rozporządzenia o monitorowaniu i raportowaniu emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie. Rozporządzenie wpisuje się w ogólne wysiłki UE na rzecz redukcji emisji CO2 i stanowi kolejny krok w kierunku konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej.

Okulista naruszył dobra osobiste pacjentki, której nie przyjął ze względu na obecność psa asystującego – tak orzekł Sąd Okręgowy w Krakowie i nakazał lekarzowi wpłatę sumy na cel społeczny.

Ponad 70 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości przeprowadziło od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.

Każdego roku POLITICO publikuje ranking ważnych członków Parlamentu Europejskiego. Tym razem lista wygląda nieco inaczej, bo znaleźli się na niej europosłowie najbardziej znani z tego, że nie powinni być dumni z tego, z czego są znani. Ranking wita Janusza Korwina-Mikke i Ryszarda Czarneckiego – obydwu w pierwszej dziesiątce.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na tzw. Konstytucję dla Biznesu. Pięć ustaw wprowadzi m.in. ulgi dla początkujących przedsiębiorców, powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasadę: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

W Polsce od kliku lat widoczny jest wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią, między innymi na podstawie danych gromadzonych przez Prokuraturę Krajową. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rasistowskie akty agresji są odnotowywane przez organy ścigania – wiele z nich nie jest nigdy zgłaszanych na policję, a część z nich kwalifikuje się jako przestępstwa pospolite.

Parlament Europejski pracuje nad środkami, które mają zapobiegać nowym atakom terrorystycznym w Europie. Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów Europejczyków, a zdecydowana większość (80%) chce, by UE robiła więcej w walce z terroryzmem. Decydenci polityczni w Europie zdają sobie sprawę, że terroryzm nie ma granic. Działania Unii Europejskiej mające na celu zapobieganie nowym atakom obejmują m.in.: dokładniejsze kontrole na granicach UE, lepszą współpracę policyjną i sądową, walkę z finansowaniem terroryzmu, walkę z przestępczością zorganizowaną, przeciwdziałanie radykalizacji.

Posłowie Parlamentu Europejskiego są zaniepokojeni spadkiem liczby szczepień w UE. Wzywają m. in. do walki z nieprawdziwymi informacjami w internecie.

1300 pracowników sądów odeszło z pracy w 2017 roku, a w ciągu ostatnich trzech lat zwolniło się nawet 80 proc. z nich. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że duża rotacja pracowników nie powoduje obniżenia jakości pracy sądów, które już  lepiej radzą sobie z opanowaniem napływających spraw.

Środki, które mają sprawić, że dostawcy gazu spoza UE będą przestrzegać unijnych przepisów, prawa ofiar terroryzmu, spadek ilości szczepień w UE - to tematy prac posłów PE w tym tygodniu.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.