Pomoc inwestycyjna w wysokości 36 mln euro, jaką Polska przyznała przedsiębiorstwu LG Chem na budowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w województwie dolnośląskim, jest zgodna z zasadami pomocy państwa UE – uznała Komisja Europejska. Wsparcie przyczyni się do rozwoju regionu i jednocześnie nie zaburzy równowagi konkurencyjnej.

75 państw – Unia Europejska i 47 innych członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) – postanowiło rozpocząć podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos negocjacje w celu wprowadzenia globalnych zasad dotyczących handlu elektronicznego. Chodzi o stworzenie ram prawnych, na których konsumenci i firmy będą mogli polegać oraz dzięki którym łatwiej i bezpieczniej będzie dokonywać e-transakcji.

Komisja Europejska wystosowała wobec Polski 12 upomnień w związku opóźnieniami we wdrażaniu unijnego prawa. 24 stycznia br.  podjęto 400 tego typu decyzji wobec wszystkich krajów członkowskich - informuje RMF FM.

Złote wizy i paszporty, czyli ułatwienia pobytowe dla inwestorów stosowane w niektórych państwach UE, mogą stwarzać zagrożenia dla wspólnoty, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa, prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i korupcji. W swoim sprawozdaniu KE stwierdza się, że brak przejrzystości w funkcjonowaniu tego rodzaju programów oraz brak współpracy między państwami Unii potęgują to ryzyko.

Unia Europejska i Japonia stworzą największy na świecie obszar bezpiecznego przepływu danych. „Nasze przedsiębiorstwa skorzystają z uprzywilejowanego dostępu do rynku obejmującego 127 mln konsumentów” – powiedziała komisarz Vĕra Jourová. KE przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych, zaś Japonia wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia zgodne ze standardami UE.

Od 4 marca sądy będą kontrolować decyzje konsulów w sprawach odmowy wydania, unieważnienia lub cofnięcia wiz Schengen. Nowe przepisy realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich wiele razy wskazywał, że cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej trzeba zapewnić prawo do sądu.

Rada Unii Europejskiej 21 stycznia br. przyjęła konkluzje o sytuacji w Nikaragui. Od kwietnia 2018 r. demonstracje w Nikaragui są brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa i prorządowe ugrupowania zbrojne, co doprowadziło do starć oraz do tego, że kilkuset obywateli poniosło śmierć lub zostało rannych, a setki zatrzymano. Obserwuje się też szeroko rozpowszechnione nadużycia oraz arbitralność zatrzymań i postępowań sądowych.

Komisja Europejska przyjęła wnioski dotyczące wytycznych do negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Jeden mandat dotyczy oceny zgodności, drugi – zniesienia ceł na produkty przemysłowe. Negocjacje opierają się na wspólnym oświadczeniu uzgodnionym przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera i prezydenta Donalda Trumpa w lipcu 2018.

UE aktualizuje przepisy, by europejska sieć elektroenergetyczna była niezawodna, ekologiczna i silniej połączona. Trwają prace nad uaktualnieniem przepisów unijnego rynku energii elektrycznej, by poprawić jego funkcjonowanie, wzmocnić pozycję odbiorców i ułatwić przechodzenie na czystą energię.

UE walczy z plastikowymi odpadami w morzach. Państwa członkowskie Wspólnoty potwierdziły nowe, surowe restrykcje co do niektórych produktów plastikowych jednorazowego użytku.

Rządy, ingerujące w system prawny lub nieskuteczne w zwalczaniu nadużyć finansowych czy korupcji, ryzykują zawieszeniem wypłat funduszy UE, zgodnie z projektem rozporządzenia przyjętym przez Parlament Europejski 17 stycznia br.

UE musi robić więcej na rzecz promocji demokracji, państwa prawa i praw podstawowych w UE. Służyć ma temu wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Parlament Europejski chce potrojenia budżetu programu "Prawa i wartości”. Ułatwiona ma zostać procedura na rzecz wspierania dialogu obywatelskiego tam, gdzie wartości UE są zagrożone.

Parlament Europejski jest przeciwny zarówno "Europie à la carte", jak i "członkostwu drugiej kategorii". 17 stycznia br. przyjęto rezolucję w tej sprawie. Państwo, które chce bliskich stosunków z UE bez pełnego przestrzegania traktatów, powinno otrzymać ofertę „pewnej formy partnerstwa”.

Parlament Europejski przyjął 16 stycznia br. stanowisko w sprawie nowego programu UE na rzecz wspierania inwestycji i dostępu do finansowania w latach 2021-2027. Inicjatywa “InvestEU” ma wspomagać projekty, które miałyby trudności w przyciąganiu inwestycji (np.: projekt długoterminowy lub oparty na nowatorskich rozwiązaniach). Zastąpi ona EFIS (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) stworzony w następstwie kryzysu finansowego.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wystosowali wspólne pismo do premier Zjednoczonego Królestwa Theresy May w spawie brexitu. Poniżej publikujemy jego treść.

Urzędnicy Komisji Europejskiej chcą zbadać decyzję środowiskową, która pozwala na przekop Mierzei Wiślanej. Chcą przeanalizować argumenty przemawiające za realizacją inwestycji. Do tego czasu prosi o wstrzymanie prac - informuje Radio ZET.

"Praworządność w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii będzie wyzwaniem dla Unii Europejskiej w 2019 roku" - oświadczył 9 stycznia br. na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.

Rząd przyjął 8 stycznia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe przepisy są zgodne z zaleceniami grupy G20  (najbogatszych państwa świata i Unii Europejskiej), a także Rady Europy. Umożliwią zdecydowaną walkę z nieuczciwymi firmami, które oszukują zwyczajnych Polaków, a także narażają na straty polskie państwo. Ofiarami bywają np. klienci, często starsi, wprowadzani w błąd co do właściwości produktów, które kupują. Dzięki zmianom w prawie państwo zyska poważny oręż w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

Parlament Europejski apeluje o ustanowienie nowego unijnego systemu wiz humanitarnych, które pozwolą osobom ubiegającym się o azyl na przedostanie się do Europy bez narażania życia.

Po raz pierwszy od wejścia do UE w 2007 r. Rumunia przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie w dniu 1 stycznia. Rumuńscy posłowie do PE powiedzieli nam, czego oczekują.

Bułgarski Płowdiw i włoska Matera będą w 2019 roku rok Europejskimi Stolicami Kultury. „Programy wydarzeń kulturalnych przedstawiają wizję przyszłości tych miast oraz przyszłości Europy, a jednocześnie są świadectwem ich unikalnego dziedzictwa historycznego” – powiedział europejski komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.