Rezygnację z obowiązku szacowania wartości zamówienia w projektach unijnych, zmianę niejasnych przepisów związanych z wyznaczaniem właściwego trybu wyboru wykonawców, wprowadzenie zapisów, które pozwolą beneficjentom stosować zasadę konkurencyjności zawsze, kiedy według nich jest to uzasadnione, bez obawy o korekty finansowe związane z zastosowaniem niewłaściwego trybu wyboru wykonawców - proponują Konfederacja Lewiatan i Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich.

Debata na temat stanu UE odbędzie się w środę 12 września o godz. 9.00. Pozwoli ona przyjrzeć się temu, co udało się osiągnąć i co nadal pozostaje do zrobienia.

Na początku września (4-5 września) Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ zbada stan przestrzegania przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. HFPC przedstawiła Komitetowi raport, w którym wskazuje na problemy, które uniemożliwiają pełne wdrożenie Konwencji oraz przedstawia rekomendacje, których realizacja jest konieczna dla zapewniania poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami.

W odpowiedzi na trudności, z jakimi borykają się rolnicy zmagający się ze skutkami tegorocznej suszy, KE pracuje nad dalszymi środkami wsparcia dla sektora. Rolnikom zostanie zapewniona dodatkowa elastyczność, aby mogli zapewnić pasze zwierzętom hodowlanym. KE proponuje również przyspieszenie wypłaty i podwyższenie zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Komisja Europejska opublikowała wstępne wyniki publicznych konsultacji w sprawie czasu letniego w Europie. „Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję” – powiedziała komisarz Violeta Bulc.

Spośród 2 mln europejskich pojazdów wjeżdżających co roku do Wielkiej Brytanii ponad 450 tysięcy stanowią polskie ciężarówki. Dlatego już samo zmniejszenie wymiany towarowej i zerwanie dotychczasowych łańcuchów dostaw pomiędzy wyspą a kontynentem odbije się znacząco na liczbie przewozów, a tym samym na przychodach polskiej branży transportowej - ostrzegają Konfederacja Lewiatan oraz organizacja Transport i Logistyka Polska.

W wydaniu lipcowo-sierpniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” komentarz analityka prawnego FOR, prezesa Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju Patryka Wachowca na temat zasadności pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto przeczytacie Państwo o: ewolucji obowiązku notyfikacji projektów przepisów technicznych, jak wygląda przetwarzanie danych osobowych w kościele po 25 maja 2018 r. i jakie prawa przysługują wiernym, ustaleniu przez sąd prawa obcego w krajach niemieckojęzycznych oraz w Polsce, powiązaniach ekonomicznych zamawiającego i wykonawcy jako przesłance niekonkurencyjnego udzielenia zamówienia publicznego w prawie krajowym i unijnym oraz o kontrowersjach wokół definicji nanomateriału w sektorze żywnościowym. Będzie można również znaleźć teksty o niepozornych i pozornych korzyściach wynikających z mechanizmu podzielnej płatności, opodatkowaniu świadczeń kompleksowych podatkiem od wartości dodanej w świetle dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwa TSUE oraz dowiedzieć się o tym, jak prawo nie nadąża za praktyką. Ponadto oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Rada Ministrów na posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. zatwierdziła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej. To dostosowanie polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej.

Opłaty za dostawę przesyłek pocztowych z Chin do krajów UE, w tym Polski są niskie, co negatywnie odczuwają firmy działające na polskim rynku, w tym sprzedawcy oraz platformy internetowe, które umożliwiają i usprawniają handel elektroniczny. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu, aby tę kwestie poruszył na forum Międzynarodowej Unii Pocztowej.

27 sierpnia 2018 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Nowe rozwiązania mają sprawić, że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce, a tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać się na najmłodszych.

Na tym etapie nie ma żadnego przyspieszenia działań unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego. Decyzja o tym, czy i w jakim trybie TSUE będzie merytorycznie zajmował się sprawą, nie została podjęta - podały służby prasowe tej instytucji.

W najbliższych miesiącach posłowie do Parlamentu będą kontynuować debatę nad przyszłością Europy oraz poddadzą pod głosowanie nowe przepisy dotyczące energii, telekomunikacji i transportu.

W sobotę, 25 sierpnia br., zakończyła się trzydniowa podróż kanclerz Angeli Merkel po państwach kaukaskich, w tym po Gruzji. Jej wizyta tam przypominała balans na linie – jak utrzymać europejską perspektywę dla tej byłej republiki ZSRR, a jednocześnie nie drażnić Moskwy. Niestety niemiecka kanclerz rozwiała nadzieje Gruzji na rychłe przystąpienie do Unii Europejskiej.

Naszym wspólnym wartościom, takim jak ludzka godność, prawa podstawowe, praworządność i demokracja ponownie zagraża ekstremistyczna, nacjonalistyczna i tworząca podziały retoryka” – napisali w oświadczeniu komisarze europejscy: Frans Timmermans i Vĕra Jourová. 23 sierpnia w UE obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił 23 sierpnia białą księgę dotyczącą gwarancji praw obywatelskich w Polsce z perspektywy instytucji ombudsmana. Księga stanowi świadectwo zmiany ustroju państwa polskiego - nie mocą zmiany Konstytucji, lecz niekonstytucyjnych ustaw. Odnosi się do zaprezentowanej przez rząd 8 marca 2018 r. „Białej księgi” reform wymiaru sprawiedliwości. Licząca 1174 strony publikacja jest zbiorem dokumentów i wystąpień kierowanych przez Rzecznika oraz uzyskiwanych odpowiedzi. Interaktywny spis treści ułatwia przeglądanie tego zbioru.

Unia Europejska wymusza przejście z halogenów na żarówki LED. Tłumaczy, że te drugie są bardziej energooszczędne. Jednak decyzja spotkała się z falą krytyki. Zakaz wchodzi w życie 1 września, ale halogeny nie znikną od razu ze sklepów. Zgromadzone w magazynach zapasy będą mogły być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

Tbilisi złożyło pozew przeciwko Moskwie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), poinformowała agencja Sputnik Gruzja, powołując się na Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak wynika z najnowszego badania Grant Thornton już 74% średnich i dużych firm działających w Polsce chciałoby, żeby Polska przyjęła euro. To najwyższy odsetek od 2011 r., czyli od szczytu kryzysu w Eurolandzie. Co ciekawe, poparcie firm dla euro rośnie, mimo że złoty jest coraz bardziej stabilny. Obecnie wskaźnik zmienności kursu EUR/PLN jest najniższy przynajmniej od 2002 r.

Grecja pomyślnie zakończyła trzyletni program pomocy stabilizacyjnej w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), który zabezpiecza jej miejsce w samym sercu strefy euro i Unii Europejskiej. Udane zakończenie programu świadczy o wysiłkach podjętych przez greckie społeczeństwo, zaangażowaniu kraju w reformy oraz solidarności jej europejskich partnerów.

Projekt rozporządzenia ministra środowiska, który na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie czy zbieranie odpadów wprowadza obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń, może być niebezpieczny dla przedsiębiorców ze względu na wysokie stawki - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

29 września 2018 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz trzynasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz jedenasty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.