Rada Ministrów na posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. zatwierdziła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej. To dostosowanie polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej.

Opłaty za dostawę przesyłek pocztowych z Chin do krajów UE, w tym Polski są niskie, co negatywnie odczuwają firmy działające na polskim rynku, w tym sprzedawcy oraz platformy internetowe, które umożliwiają i usprawniają handel elektroniczny. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu, aby tę kwestie poruszył na forum Międzynarodowej Unii Pocztowej.

27 sierpnia 2018 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Nowe rozwiązania mają sprawić, że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce, a tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać się na najmłodszych.

Na tym etapie nie ma żadnego przyspieszenia działań unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego. Decyzja o tym, czy i w jakim trybie TSUE będzie merytorycznie zajmował się sprawą, nie została podjęta - podały służby prasowe tej instytucji.

W najbliższych miesiącach posłowie do Parlamentu będą kontynuować debatę nad przyszłością Europy oraz poddadzą pod głosowanie nowe przepisy dotyczące energii, telekomunikacji i transportu.

W sobotę, 25 sierpnia br., zakończyła się trzydniowa podróż kanclerz Angeli Merkel po państwach kaukaskich, w tym po Gruzji. Jej wizyta tam przypominała balans na linie – jak utrzymać europejską perspektywę dla tej byłej republiki ZSRR, a jednocześnie nie drażnić Moskwy. Niestety niemiecka kanclerz rozwiała nadzieje Gruzji na rychłe przystąpienie do Unii Europejskiej.

Naszym wspólnym wartościom, takim jak ludzka godność, prawa podstawowe, praworządność i demokracja ponownie zagraża ekstremistyczna, nacjonalistyczna i tworząca podziały retoryka” – napisali w oświadczeniu komisarze europejscy: Frans Timmermans i Vĕra Jourová. 23 sierpnia w UE obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił 23 sierpnia białą księgę dotyczącą gwarancji praw obywatelskich w Polsce z perspektywy instytucji ombudsmana. Księga stanowi świadectwo zmiany ustroju państwa polskiego - nie mocą zmiany Konstytucji, lecz niekonstytucyjnych ustaw. Odnosi się do zaprezentowanej przez rząd 8 marca 2018 r. „Białej księgi” reform wymiaru sprawiedliwości. Licząca 1174 strony publikacja jest zbiorem dokumentów i wystąpień kierowanych przez Rzecznika oraz uzyskiwanych odpowiedzi. Interaktywny spis treści ułatwia przeglądanie tego zbioru.

Unia Europejska wymusza przejście z halogenów na żarówki LED. Tłumaczy, że te drugie są bardziej energooszczędne. Jednak decyzja spotkała się z falą krytyki. Zakaz wchodzi w życie 1 września, ale halogeny nie znikną od razu ze sklepów. Zgromadzone w magazynach zapasy będą mogły być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

Tbilisi złożyło pozew przeciwko Moskwie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), poinformowała agencja Sputnik Gruzja, powołując się na Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak wynika z najnowszego badania Grant Thornton już 74% średnich i dużych firm działających w Polsce chciałoby, żeby Polska przyjęła euro. To najwyższy odsetek od 2011 r., czyli od szczytu kryzysu w Eurolandzie. Co ciekawe, poparcie firm dla euro rośnie, mimo że złoty jest coraz bardziej stabilny. Obecnie wskaźnik zmienności kursu EUR/PLN jest najniższy przynajmniej od 2002 r.

Grecja pomyślnie zakończyła trzyletni program pomocy stabilizacyjnej w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), który zabezpiecza jej miejsce w samym sercu strefy euro i Unii Europejskiej. Udane zakończenie programu świadczy o wysiłkach podjętych przez greckie społeczeństwo, zaangażowaniu kraju w reformy oraz solidarności jej europejskich partnerów.

Projekt rozporządzenia ministra środowiska, który na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie czy zbieranie odpadów wprowadza obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń, może być niebezpieczny dla przedsiębiorców ze względu na wysokie stawki - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

29 września 2018 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz trzynasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz jedenasty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezależności Sądu Najwyższego w Polsce. KE podjęła decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy przewidującej obniżenie wieku emerytalnego sędziów SN z 70 do 65 lat. Oznacza to, że 27 spośród 72 czynnych obecnie sędziów może zostać zmuszonych do przejścia w stan spoczynku.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprasza do udziału w konkursie naukowym z cennymi nagrodami. Tematem jest odpowiedzialność świadków za składanie fałszywych zeznań – w polskim systemie prawnym i za granicą. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych, a także dla aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych komorniczych oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Podstawowe zasady trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej są zgodne z prawem. W opublikowanym orzeczeniu Światowa Organizacja Handlu (WTO) odrzuciła większość zarzutów Rosji co do rzekomej niezgodności środków polityki energetycznej UE z zasadami handlu wielostronnego. Trzeci pakiet zawiera przepisy dotyczące rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych.

Prezydent odpowiedział na propozycje Rzecznika Praw Obywatelskich z 2017 r., jak usprawnić działania wymiaru sprawiedliwości i zmniejszyć uciążliwości dla obywateli. Prezydent odsyła RPO do Ministra Sprawiedliwości, bo to w jego, a nie Prezydenta gestii. Wyjaśnia też, że „narastające od wielu lat kłopoty sądownictwa, w szczególności długotrwałe rozpatrywanie przez sądy spraw, nie znikną w przeciągu kilku chwil”.

Cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska, migracja, mobilność i transport – to te obszary, w których Polska powinna dostosować swoje prawodawstwo do wymogów wspólnotowych. KE przyjęła comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dotyczą one różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i firm.

Projekt posłów PiS co do zmian systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego budzi poważne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich pod kątem zasady proporcjonalności wyborów. Wynikiem zmian może być duża nadreprezentacja posłów wybranych z komitetów wyborczych, które uzyskają większe poparcie - kosztem komitetów o poparciu mniejszym, w tym tzw. obywatelskich. Może to prowadzić do faktycznego pozbawienia reprezentacji relatywnie dużej części wyborców – przestrzega Adam Bodnar.

Kraje UE muszą być przygotowane na scenariusze związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii – przypomina Komisja Europejska. Brexit ma stać się faktem 30 marca 2019 r., jednak szczegóły wciąż są ustalane. Administracje krajów wspólnoty powinny być przygotowane na to, że Wielka Brytania stanie się kraje trzecim, co oznacza konsekwencje prawne, handlowe i gospodarcze.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.