UE walczy z plastikowymi odpadami w morzach. Państwa członkowskie Wspólnoty potwierdziły nowe, surowe restrykcje co do niektórych produktów plastikowych jednorazowego użytku.

Rządy, ingerujące w system prawny lub nieskuteczne w zwalczaniu nadużyć finansowych czy korupcji, ryzykują zawieszeniem wypłat funduszy UE, zgodnie z projektem rozporządzenia przyjętym przez Parlament Europejski 17 stycznia br.

UE musi robić więcej na rzecz promocji demokracji, państwa prawa i praw podstawowych w UE. Służyć ma temu wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Parlament Europejski chce potrojenia budżetu programu "Prawa i wartości”. Ułatwiona ma zostać procedura na rzecz wspierania dialogu obywatelskiego tam, gdzie wartości UE są zagrożone.

Parlament Europejski jest przeciwny zarówno "Europie à la carte", jak i "członkostwu drugiej kategorii". 17 stycznia br. przyjęto rezolucję w tej sprawie. Państwo, które chce bliskich stosunków z UE bez pełnego przestrzegania traktatów, powinno otrzymać ofertę „pewnej formy partnerstwa”.

Parlament Europejski przyjął 16 stycznia br. stanowisko w sprawie nowego programu UE na rzecz wspierania inwestycji i dostępu do finansowania w latach 2021-2027. Inicjatywa “InvestEU” ma wspomagać projekty, które miałyby trudności w przyciąganiu inwestycji (np.: projekt długoterminowy lub oparty na nowatorskich rozwiązaniach). Zastąpi ona EFIS (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) stworzony w następstwie kryzysu finansowego.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wystosowali wspólne pismo do premier Zjednoczonego Królestwa Theresy May w spawie brexitu. Poniżej publikujemy jego treść.

Urzędnicy Komisji Europejskiej chcą zbadać decyzję środowiskową, która pozwala na przekop Mierzei Wiślanej. Chcą przeanalizować argumenty przemawiające za realizacją inwestycji. Do tego czasu prosi o wstrzymanie prac - informuje Radio ZET.

"Praworządność w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii będzie wyzwaniem dla Unii Europejskiej w 2019 roku" - oświadczył 9 stycznia br. na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.

Rząd przyjął 8 stycznia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe przepisy są zgodne z zaleceniami grupy G20  (najbogatszych państwa świata i Unii Europejskiej), a także Rady Europy. Umożliwią zdecydowaną walkę z nieuczciwymi firmami, które oszukują zwyczajnych Polaków, a także narażają na straty polskie państwo. Ofiarami bywają np. klienci, często starsi, wprowadzani w błąd co do właściwości produktów, które kupują. Dzięki zmianom w prawie państwo zyska poważny oręż w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

Parlament Europejski apeluje o ustanowienie nowego unijnego systemu wiz humanitarnych, które pozwolą osobom ubiegającym się o azyl na przedostanie się do Europy bez narażania życia.

Po raz pierwszy od wejścia do UE w 2007 r. Rumunia przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie w dniu 1 stycznia. Rumuńscy posłowie do PE powiedzieli nam, czego oczekują.

Bułgarski Płowdiw i włoska Matera będą w 2019 roku rok Europejskimi Stolicami Kultury. „Programy wydarzeń kulturalnych przedstawiają wizję przyszłości tych miast oraz przyszłości Europy, a jednocześnie są świadectwem ich unikalnego dziedzictwa historycznego” – powiedział europejski komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics.

Miały być 103 miliardy na walkę ze smogiem, ale Komisja Europejska już zapowiedziała: Nie będziemy finansować pieców na węgiel, nawet tych nowoczesnych. Program "Czyste powietrze" pójdzie z dymem? - pisze "Gazeta Wyborcza".

Komisja Europejska oczekuje, że polskie władze przekażą do notyfikacji ustawę dotyczącą cen energii w Polsce - poinformowała 3 stycznia br. w Brukseli rzeczniczka tej instytucji Mina Andreewa.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentki i studentów II – V roku prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym. Zgłoszenia przyjmuje do 4 lutego 2019 r. Fundacja szczególnie zachęca do aplikowania na praktyki studentki i studentów zainteresowanych tematyką migracyjną oraz posługujących się językiem rosyjskim.

Pierwszego dnia Nowego Roku 2019 Unia Europejska świętowała dwudziestą rocznicę wprowadzenia euro, wspólnej waluty europejskiej. Dokładnie 1 stycznia 1999 r. 11 państw Unii wprowadziło euro i przyjęło wspólną politykę pieniężną w ramach Europejskiego Banku Centralnego. Było to znaczące osiągnięcie w dążeniu do stabilności i dobrobytu w Europie. Dziś euro jest walutą 340 milionów Europejczyków w 19 państwach członkowskich.

W wydaniu listopadowo-grudniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” rozmowa z dr. Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, m.in. o tym, czy Polsce potrzebna jest jeszcze Unia Europejska, skoro, jak twierdzi Prezydent naszego kraju, to „wyimaginowana Wspólnota, z której dla nas niewiele wynika” i czy z kolei Unii potrzebna jest jeszcze Polska - raz po raz kwestionująca jej założenia, prawa i wartości. O przyszłości Wspólnoty mówi także Rafał Dymek, Dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
Ponadto przeczytacie Państwo o: problematycznej nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obszarach występowania dumpingu socjalnego, jak przetwarzać dane osobowe na blockchainie, prawie żywnościowym w 2019 roku, Copy Fights w Unii Europejskiej, czyli o artykule 13 projektu dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Będzie można również znaleźć materiał o ochronie konsumentów a wprowadzeniu na rynek UE nowej żywności zawierającej wytworzone nanomateriały, a także zapoznać się z glosą do wyroku TSUE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie C-163/13 - kolor i kształt jako przedmiot ochrony znaku towarowego.
Poza tym znajdą Państwo oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2019 rok! Druk zamówienia w zakładce Prenumerata.

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Podnoszone przez Komisję zarzuty faktyczne i prawne uzasadniają zarządzenie środków tymczasowych - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 17 grudnia 2018 r. w postanowieniu w sprawie C-619/18 R Komisja/Polska.

W przyszłym roku bułgarscy i rumuńscy rybacy nadal będą mogli poławiać te same ilości ryb co w 2018 r. Rada UE przyjęła 17 grudnia br. rozporządzenie ustalające limity na 2019 r. dla połowów w Morzu Czarnym gatunków ryb o największym znaczeniu handlowym. Rozporządzenie dotyczy Bułgarii i Rumunii.

Rada Unii Europejskiej przyjęła 17 grudnia br. decyzję upoważniającą unijną misję pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) do aktywnego wspierania władz tego państwa w walce z zorganizowanymi siatkami przestępczymi zajmującymi się przemytem migrantów, handlem ludźmi i terroryzmem. Wcześniej EUBAM Libya powierzono też zadanie zaplanowania kolejnej unijnej misji cywilnej przy współpracy z libijskimi władzami.

13–14 grudnia 2018 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o wieloletnich ramach finansowych, jednolitym rynku i migracji, a także o stosunkach zewnętrznych, zmianie klimatu, bezpieczeństwie i obronie, walce z rasizmem i ksenofobią oraz o konsultacjach obywatelskich. Przywódcy UE-27 spotkali się też na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym brexitowi.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.