W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje program, który ma wzmocnić pozycję konsumentów i zapewnić im ochronę. Na realizację projektu w budżecie mają zostać zarezerwowane 4 mld euro. Pieniądze te miałby również wspomóc europejskie małe i średnie firmy (MŚP), aby mogły w pełni korzystać ze sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku.

Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych opublikowała właśnie przygotowany przez Diego Garcię-Sayana raport oceniający niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dokument za dwa tygodnie zostanie oficjalnie przedstawiony na sesji w Genewie, już teraz można jednak mówić o sporym wstydzie - raport wręcz miażdży polskie reformy sądownictwa.

Komisja Europejska zatwierdziła decyzję o nałożeniu karnych ceł na amerykańskie towary w odwecie za cła na stal i aluminium, które wprowadziły Stany Zjednoczone. Takie są ustalenia unijnych komisarzy. KE oświadczyła, że jej decyzja jest zgodna z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Cła nałożone na USA - jak podała KE - będą dotyczyły amerykańskich produktów, których eksport do UE osiągnął wartość 6,4 mld euro. Środowa decyzja dotyczy produktów o wartości handlowej 2,8 mld, decyzja w sprawie dalszych 3,6 mld zostanie podjęta później.

1 czerwca 2018r odbyło się wysłuchanie w Wielkiej Izbie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego Irlandii. Sprawa dotyczy orzeczenia wstępnego w kwestii wydania polskiego obywatela z Irlandii do Polski w trybie europejskiego nakazu aresztowania (sprawa C-216/18 PPU). Trybunał ma orzec, czy podsądny może być wydany do swojego ojczystego kraju w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania, jeśli istnieją wątpliwości co do tego, że kraj ten jest praworządny.

Płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej, jednak będą zmniejszone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo. KE zaprezentowała założenia wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Państwa UE będą dysponować większą swobodą co do sposobu wykorzystania swoich środków, co ma pozwolić skuteczniej reagować na problemy rolników i społeczności wiejskich.

Na 12,2 mln euro z Funduszu Solidarności UE może liczyć Polska w ramach pomocy w likwidowaniu zniszczeń spowodowanych burzami i ulewnymi deszczami w sierpniu 2017 r. Wsparcie otrzymają również Grecja, Litwa i Bułgaria, które w ubiegłym roku także doświadczyły klęsk żywiołowych. „Solidarność jest jedną z podstawowych zasad naszej Unii” – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o kulturę, a skuteczna Kreatywna Europa pomoże nam te ambicje zrealizować” – mówi komisarz Tibor Navracsics, prezentując budżetowe plany wobec sektorów: kultury i kreatywnego. Powstanie m.in. internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. Artyści będą mogli liczyć na wsparcie np. przy promowaniu swoich dzieł.

Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program Erasmus w nowej perspektywie finansowej UE. Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 mln osób – to trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Promowane będą perspektywiczne dziedziny nauk jak energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja.

Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” UE – to nowy element na mapie funduszy europejskich, jakie będą dostępne w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie dysponował budżetem w wysokości 101,2 mld euro. „Propozycje KE są odpowiedziami na podstawowe pytania: jakiej UE chcemy, jak ją będziemy kształtować i jak za nią zapłacimy?” – mówi wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

181 mln euro na rzecz skuteczniejszego zwalczania nadużyć finansowych – to propozycja Komisji Europejskiej w odniesieniu do następnego długoterminowego budżetu na lata 2021–2027. Chodzi o wsparcie wysiłków państw członkowskich w zwalczaniu korupcji i innych nieprawidłowości mających wpływ na finanse Unii Europejskiej. Programem będzie zarządzać Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Pracownicy delegowania czasowo do pracy w innym państwie UE otrzymają takie same wynagrodzenia za tą samą pracę w tym samym miejscu, zgodnie z aktualizacją przepisów przyjętą we wtorek, 29 maja, przez Parlament Europejski.

1 i 2 czerwca, rok przed wyborami europejskimi, młodzi ludzie z UE oraz całej Europy przedstawią swoje najistotniejsze oczekiwania wobec przyszłości.

Parlament Europejski potępia utrzymywanie kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen - to główne przesłanie sprawozdania, które zostanie poddane pod głosowanie w środę, 30 maja.

Wskazania drogomierzy nawet w co drugim używanym aucie poruszającym się po unijnych drogach zostały sfałszowanie, oddziałując na bezpieczeństwo konsumentów i środowisko. Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą nowych rozwiązań prawnych w walce z fałszowaniem przebiegu pojazdów. Zyski z tego procederu są ogromne, ponieważ sztucznie zwiększona wartość ekonomiczna wynosi – w zależności od segmentu pojazdów – średnio od 2000 do 5000 euro.

Rząd przyjął 29 maja br. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która zawiera między innymi kolejne rozwiązania zwiększające skuteczność ściągania alimentów. Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru Zadłużonych – w całości jawnego i dostępnego przez internet.

64,4 mld euro – tyle w ramach nowego, wieloletniego budżetu UE 2021-20127 ma otrzymać Polska na rozwój regionalny i politykę spójności. Zgodnie z założeniem KE, większość środków ma być przeznaczana na innowacje, wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i modernizację przemysłu. „Proponujemy politykę spójności dla wszystkich regionów – politykę, która nie pozostawia nikogo w tyle” – mówi komisarz Corina Crețu.

Ogłaszana w ramach Planu Junckera umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a CVI Dom Maklerski pozwoli zapewnić dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska. Działalność CVI jest zgodna z misją i strategią EFI, którego celem jest ułatwienie dostępu do kapitału innowacyjnym przedsiębiorstwom.

Plastikowe patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów – to przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które będą stopniowo znikać z europejskiego rynku. KE proponuje wprowadzenie nowych przepisów obejmujących 10 produktów, które najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza. „Plastik daje ogromne możliwości, ale musimy z niego korzystać w sposób odpowiedzialny” – mówi wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

„Większa konkurencja poprawi dostęp pacjentów do szerszego asortymentu leków i odciąży budżety publiczne” – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezentując nowe przepisy dotyczące wykorzystania patentów na leki. KE proponuje dostosowanie przepisów dotyczących własności intelektualnej, aby ułatwić europejskim firmom farmaceutycznym uczestnictwo w szybko rozwijających się rynkach światowych.

Utrzymanie praworządności jest jednym z najważniejszych priorytetów UE” – podkreśla komisarz Věra Jourová, przedstawiając unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości 2018. To publikowany co roku dokument przedstawiający przegląd kwestii niezależności i jakości systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE. Ma on pomóc organom krajowym w poprawie skuteczność ich systemów.

W związku z coraz częstszymi niedoborami wody w rolnictwie Komisja Europejska proponuje nowe przepisy, które mają stymulować i ułatwiać bezpieczne wykorzystanie do nawadniania ścieków niezdatnych do picia. „Największym wygranym będzie środowisko, gdyż wniosek przyczynia się do lepszego zarządzania naszym najcenniejszym zasobem – wodą” – mówi komisarz Karmenu Vella.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.