25 maja zaczną obowiązywać ulepszone unijne przepisy w zakresie ochrony danych” – przypomina komisarz Andrus Ansip, prezentując wytyczne dotyczące nowych regulacji w tym zakresie. Dzięki ujednoliceniu przepisów możliwy będzie swobodny przepływ danych na całym jednolitym rynku cyfrowym. Jednocześnie KE uruchomi stronę internetową z poradami dla biznesu jak dostosować się do nowych regulacji.KE opublikowała wytyczne mające ułatwić bezpośrednie i sprawne stosowanie od 25 maja na całym terytorium UE nowych przepisów dotyczących ochrony danych. Komisja uruchomiła również nowe internetowe narzędzie przeznaczone dla MŚP.

Przyjęcie, edukacja, zatrudnienie, zapewnienie mieszkania oraz dostęp do usług publicznych – to filary, na których opierać się ma unijna strategia na rzecz integracji migrantów. Będą ją wspierać m.in. środki z funduszy unijnych. „Aby Europa mogła pozostać zamożnym, spójnym i integracyjnym społeczeństwem w przyszłości, kluczowe jest inwestowanie w politykę integracyjną już dziś” – podkreślił komisarz Dimitris Avramopoulos.

Musimy zająć się problemem terroryzmu u jego korzeni – w kontekście radykalizacji, która może prowadzić osoby w Europie na drogę ekstremistycznych ideologii i przemocy” – mówił komisarz Julian King, prezentując sprawozdanie z postępów w realizacji rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Innymi priorytetami KE w tym zakresie jest m.in. zwiększanie cyberbezpieczeństwa i ochrona przestrzeni publicznej.

Ponad 100 mln euro wyniesie wspólna pomoc Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Unii Europejskiej dla Afryki. Amerykanie chcą wesprzeć projekty inwestycyjne w sektorze ochrony zdrowia. „Partnerstwo między Europą i Afryką to partnerstwo, w którym możemy wzajemnie sobie pomagać w dążeniu do dobrobytu oraz do tego, by świat stał się bezpieczniejszym, bardziej stabilnym miejscem do życia” - powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) opublikowała raport prezentujący skalę i rodzaje zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego i jego rozwoju w krajach UE. FRA zidentyfikowała zagrożenia związane ze stabilnością finansowania dla organizacji pozarządowych, udziałem społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych i ochroną obrońców praw człowieka.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wybrało Dunję Mijatović na stanowisko Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy. Mijatović zastąpi Nilsa Muiznieksa, którego kadencja kończy się w kwietniu tego roku.

Pół miliona kobiet w Unii Europejskiej i 200 milionów na świecie padło ofiarą obrzezania. Posłowie wzywają do walki z tą barbarzyńską praktyką.

Komisja Europejska przychyliła się do wniosku polskiego regulatora i odesłała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) transakcję nabycia Pini Polonia przez amerykański Smithfield. Obie firmy prowadzą w Polsce działalność w zakresie uboju trzody chlewnej. Komisja uznała, że transakcja może mieć wpływ na konkurencję na rynku sektorowym i dlatego powinna zostać przeanalizowana przez krajowego regulatora.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem Rzecznika ustawa jest sprzeczna z zakładanym celem. Przedstawione w opinii zastrzeżenia prowadzą do wniosku, że celem projektodawcy nie było wzmocnienie transparentności władzy publicznej, lecz dokonanie powszechnej lustracji majątkowej obywateli. Ilość i zakres wad legislacyjnych powodują, że projekt ustawy nie powinien w tej postaci podlegać dalszemu procedowaniu. Dlatego RPO wystąpił w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zespół Ekspertów Fundacji Batorego zwraca uwagę na zagrożenia, jakie wiążą się ze zmianą reguł wyborów wprowadzoną przez Ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP mimo poważnych wątpliwości zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje obywatelskie. W ten sposób, zdaniem ekspertów Fundacji, Prezydent wziął na siebie współodpowiedzialność za sposób przeprowadzenia kolejnych wyborów w Polsce, a także zagrożenia dla wiarygodności procesu wyborczego oraz pluralizmu partyjnego w naszym kraju.

Pszczoły są ważne zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska. Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają do ochrony ich populacji i walki z importem fałszywego miodu.

Zrób zdjęcie, opublikuj je na Instagramie i wygraj wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodzieży #EYE2018 w Strasburgu!

Podział miejsc w PE w kadencji 2019-2024, ograniczenie emisji CO2, zacieśnienie współpracy policyjnej, dobrostan pszczół - to niektóre z tematów prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Posłowie pracują nad propozycjami, które mają wprowadzić wsparcie finansowe dla państw członkowskich, które wspólnie rozwijają technologie i kupują sprzęt wojskowy.

Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne. Wątpliwości budzi to, że przewoźnik mógł już w przeszłości otrzymać pomoc państwa. Zgodnie z unijnymi przepisami przedsiębiorstwo może otrzymać takie wsparcie restrukturyzacyjne raz na 10 lat. Przewozy Regionalne dostały w sumie 770 mln zł.

W dniu 11 stycznia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował sześć orzeczeń w sprawach przeciwko Polsce.

Statystyki Urzędu ds. Cudzoziemców za 2017 r. wskazują na znaczne zmniejszenie się liczby osób ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. O ile w latach poprzednich składanych było ok. 10 tys. wniosków, to w 2017 r. było ich o połowę mniej. W 2017 r. tylko 520 osób uzyskało ochronę w Polsce, z czego nieco ponad połowa pochodzi z Ukrainy.

Unijne programy handlu wspierają rozwój gospodarczy i prawa człowieka – ocenia opublikowane wspólnie przez KE i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych sprawozdanie. Wymiana handlowa pełni rolę siły napędowej wzrostu i pomaga w promowaniu praw człowieka i praw pracowniczych, dobrych rządów oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Internetowi giganci coraz lepiej radzą sobie ze zwalczaniem nielegalnej mowy nienawiści w sieci. Podjęte z inicjatywy Komisji Europejskiej działania sprawiają, że do inicjatywy przystępują kolejne platformy. Obecnie przedsiębiorstwa z branży IT usuwają średnio 70 proc. wszystkich przypadków nielegalnej mowy nienawiści zgłaszanych im przez organizacje pozarządowe i organy publiczne.

Od 2018 roku, jak już Państwa informowaliśmy, magazyn „Prawo Europejskie w praktyce” będzie się ukazywać w formie drukowanej raz na dwa miesiące. Będą tam zamieszczane teksty i opracowania o charakterze naukowym oraz badawczym zarówno wybitnych profesorów, jak i młodych naukowców. Jednocześnie na stronie internetowej czasopisma jako suplement do formy papierowej nadal będzie funkcjonować interaktywny „Serwis aktualności - Prawo Europejskie w praktyce”.
Od 2018 roku ulega również zmianie cena prenumeraty. Jej roczny koszt wynosi tylko 504 zł z 5% VAT.
Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian legislacyjnych, dlatego też warto mieć wsparcie w postaci branżowego czasopisma, które jest wartościową pomocą w praktyce akademickiej, prawniczej, administracyjnej. Nasz miesięcznik nadal posiada status wydawnictwa naukowego, co oznacza, że publikacje na naszych łamach są punktowane.
Zapraszamy Państwa do bezpośredniej prenumeraty w Dziale Kolportażu naszego wydawcy – Notabene Oficyny w Warszawie.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej.
Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat i posiada nadany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego status punktowego wydawnictwa naukowego (decyzja MNiSW z 25 stycznia 2017 roku, poz. 1992 lista B – 3 punkty). Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Chcemy, aby czasopismo stało się autentycznym forum prawniczym, prezentując dorobek instytucji akademickich, naukowców i praktyków z zakresu nauk prawnych, rozwiązań legislacyjnych, funkcjonowania prawa krajowego i unijnego, krajowych i międzynarodowych instytucji wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich etc. etc.
Czekamy na Państwa publikacje do końca stycznia (numer styczeń/luty). Materiały prosimy przesyłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.