Zderzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność, która może zwolnić przewoźnika lotniczego z ciążącego na nim obowiązku wypłaty odszkodowania w razie znacznego opóźnienia lotu. Jednakże w sytuacji, gdy po takim zderzeniu upoważniony ekspert stwierdził, że dany samolot jest zdolny do lotu, przewoźnik nie może usprawiedliwiać opóźnienia powołując się na konieczność przeprowadzenia ponownej kontroli – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ogólny i całkowity zakaz wszelkiej reklamy świadczeń leczenia ust i zębów jest niezgodny z prawem Unii. Cele ochrony zdrowia publicznego oraz godności zawodu lekarza dentysty mogą jednak uzasadniać ograniczenie form i warunków środków komunikacji używanych przez lekarzy dentystów - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obowiązek zgłoszenia każdej kwoty pieniężnej przekraczającej 10 000 EUR znajduje zastosowanie w międzynarodowych strefach tranzytowych portów lotniczych znajdujących się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym osoba podróżująca z państwa nienależącego do Unii do innego państwa niebędącego członkiem Unii z tranzytem w porcie lotniczym znajdującym się na terytorium Unii podlega temu obowiązkowi zgłoszenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego opowiedziała się 3 maja br. za szerszym otwarciem unijnego rynku na produkty rolne z Ukrainy i przyspieszeniem obniżania ceł na wyroby przemysłowe. Ma to pomóc borykającej się z problemami ukraińskiej gospodarce.

Tylko 42 proc. młodych Polaków i Francuzów jest przekonanych, że demokracja jest najlepszym ustrojem państwowym - wynika z raportu Fundacji TUI przedstawionego w Berlinie. Wśród Greków odsetek zwolenników demokracji jest najwyższy - 66 proc. W sondażu zapytano także o kwestię uchodźców. Polacy są jedyną badaną nacją, w której odsetek zwolenników przyjmowania uchodźców jest niższy (43 proc.) od przeciwników udzielania im azylu (50 proc.).

Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w marcu o 6,4 proc. - podał Eurostat. To mniej niż w lutym, kiedy rok do roku sprzedaż wzrosła o 6,9 proc. Dane różnią się dość mocno od tych opublikowanych przez GUS.

Austria, Niemcy, Dania, Szwecja i Norwegia powinny stopniowo znieść w ciągu najbliższych sześciu miesięcy tymczasowe kontrole graniczne – rekomenduje Komisja Europejska. Kraje te przywróciły niektóre wewnętrzne granice w związku z kryzysem migracyjnym. „Nadszedł czas, aby stopniowo przywrócić w pełni funkcjonującą strefę Schengen” – powiedział komisarz Dimitris Avramopoulos.

W ślad za cięciami budżetowymi i rosnącą liczbą zadań wojskowych i cywilnych Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej korzystają ze wsparcia usług prywatnych firm ochroniarskich (w tym wojskowych). Posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego chcą, by przedsiębiorstwa te spełniały minimalne wymagania, a ich personel podlegał kontrolom. Poza tym zdaniem posłów firmy te nie powinny być angażowane w wykonywanie np. zadań bojowych.

Jak co roku, 3 maja, Parlament Europejski świętuje Światowy Dzień Wolności Prasy. Z tej okazji w czwartek, 4 maja, Podkomisja Praw Człowieka będzie dyskutowała o stanie wolności prasy oraz zagrożeniu dezinformacją i fałszywymi wiadomościami w Unii Europejskiej.

Większość komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki i radcowski ogłosiło już wyniki. Prawie 80% zdających egzamin ukończyło z sukcesem.

Daleko idąca niezręczność. Uważam, że należy się powstrzymać od tego rodzaju apeli i podsumowań" - tak prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oceniła stanowisko prezesów sądów najwyższych UE, którzy wyrazili „zaniepokojenie w związku z doniesieniami o ingerencjach polskich władz w sądownictwo".

Podróżni z krajów europejskich, takich jak Wielka Brytania i Francja, mogą wkrótce być zobowiązani do podania haseł dostępu do swoich kont w mediach społecznościowych, list kontaktów oraz do ujawnienia poglądów politycznych podczas przekraczania granicy USA. W najnowszej ankiecie KAYAK.pl sprawdził, jak zareagowaliby Polacy, gdyby takie zasady miały dotyczyć także ich.

Poziom obsługi klienta w Polsce wzrasta. Jak wynika z badania Daymakerindex Polska 2017 pod względem jakości obsługi i umiejętności sprzedażowych personelu wypadamy najlepiej spośród wszystkich badanych europejskich krajów. Pierwsze miejsce zdobyła sieć sklepów Douglas, ale wśród polskich marek bezkonkurencyjny okazał się sponsor reprezentacji Polski mężczyzn w tenisie – firma Recman.

Jesteśmy jednomyślni co do sposobu prowadzenia przyszłych rozmów. Najważniejsze to zagwarantowanie praw naszych obywateli” – powiedział w Brukseli Donald Tusk, odnosząc się do wytycznych w sprawie Brexitu, jednomyślnie przyjętych przez wszystkie 27 krajów UE.

Program Erasmus+ obchodzi w tym roku swoją 30-stkę, a w Polsce 18-stkę. Jaka była jego geneza? Ile osób uczestniczy w programie? Jak wpłynął on na kształtowanie się Europy? – na te i inne pytania odpowiedzi szukali zaproszeni do Domu Europy goście. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu debat „Z Widokiem na Europę” przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Coraz więcej Europejczyków uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej jest dobrą rzeczą. Według najnowszego badania Eurobarometru, poziom wsparcia dla UE wrócił do poziomu sprzed kryzysu w 2007 roku i sięgnął 57%, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w badaniu z września zeszłego roku. W 2007 roku poziom poparcie wynosił 58%. W badaniu widać też duże zróżnicowanie poziomu poparcia w zależności od kraju.

Zdaniem rzecznika generalnego N. Wahla postanowienie umowy kredytowej przewidujące spłatę pożyczonej kwoty w walucie zagranicznej, w której kredyt został udzielony, nie musi stanowić nieuczciwego warunku. Wymóg, zgodnie z którym klauzule umowne muszą być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem nie może nakazywać przedsiębiorcy, aby przewidział późniejsze nieprzewidywalne zmiany, takie jak wyjątkowe wahania kursów wymiany walut.

27 kwietnia br. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o konfiskacie rozszerzonej - nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która  umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów. Do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę prawo unijne.

28 kwietnia br. przegłosowano na forum Unii Europejskiej nowe, ostrzejsze normy emisji dla przemysłu, w tym elektrowni węglowych. Polska i kilka innych państw opowiedziało się przeciw. Ministerstwo Środowiska twierdzi, że może nas to kosztować 10 mld zł.

Jak obywatele i organizacje pozarządowe mogą wymóc na organach publicznych przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony środowiska? KE opublikowała wytyczne wyjaśniające, jak wnosić do sądów krajowych oskarżenia w związku z decyzjami, działaniami czy zaniechaniami odnoszącymi się do unijnego prawa ochrony środowiska. „To istotny krok wzmacniający pozycję obywateli” – powiedział komisarz Karmenu Vella.

Komisja Europejska ma zastrzeżenia do funkcjonowania rynku transportowego w Polsce. Chodzi o brak krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego i połączenia go z rejestrami innych państw członkowskich. Taki wymóg pojawił się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Podobne zastrzeżenia jak do Polski KE ma również do Luksemburga i Portugali. Te trzy kraje mają teraz 2 miesiące na przedstawienie wyjaśnień.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.