Polska w rankingu organizacji Freedom House po raz pierwszy od 1989 roku znalazła się wśród krajów z częściowo, a nie w pełni wolnymi mediami. Jako powody wskazano działania obozu rządzącego zarówno wobec mediów publicznych, jak i prywatnych.

Wyniki wyborów prezydenckich we Francji wpisują się w obecny trend europejskiego przebudzenia – ocenia Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Wygrana Emmanuela Macrona jest potwierdzeniem zahamowania w Unii Europejskiej ruchów populistycznych. Może też oznaczać, że ruszy proces odnowy europejskiej, w której główną rolę odegrają Francja i Niemcy. Tylko współpraca z tymi krajami pozwoli innym państwom zachować wpływ na kształt Wspólnoty.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Ustawa wprowadza zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w Prawie o ruchu drogowym. Regulacje wymierzone są w skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach, a ich ofiarami są niejednokrotnie dzieci.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która umożliwi skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Skuteczność ściągalności alimentów jest obecnie w Polsce niska. Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja Kodeksu karnego oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ma uzdrowić tę sytuację.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja nowelizację ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, która wchodzi w skład przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więźniów. Ustawa wprowadza ulgi dla przedsiębiorców poprzez zwiększenie ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

1345 studentów z całego świata od jesieni rozpocznie studia magisterskie dzięki przyznanym stypendiom Erasmus Mundus. Unijne środki pokryją wszelkie koszty programów nauczania w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego, dzięki czemu można będzie uzyskać wspólny lub podwójny tytułu magistra. Większość programów studiów trwa dwa lata.

W tym tygodniu trzy komisje parlamentarne spotkają się, żeby wspólnie porozmawiać o sytuacji obywateli UE żyjących w Wielkiej Brytanii. Komisja śledcza badająca aferę „papierów panamskich” spotka się z przedstawicielami Wysp Normandzkich, Gibraltaru i Madery, by porozmawiać o ich reżimach podatkowych i współpracą z UE w tej dziedzinie. Poza tym grupy polityczne będą przygotowywać się do sesji plenarnej.

Dom Historii Europejskiej - nowe muzeum w europejskiej dzielnicy Brukseli - został otwarty dla odwiedzających 6 maja br. Ma sprowokować odwiedzających do uważniejszego spojrzenia na historię kontynentu i proces europejskiej integracji. Muzeum jest czynne siedem dni w tygodniu, a wejście - bezpłatne.

Europejczycy zdają sobie sprawę, że najpoważniejsze współczesne problemy można rozwiązać tylko wspólnie, ale nie są przekonani, czy politycy przedstawią najlepsze rozwiązania - takie wnioski płyną z sondażu Eurobarometru przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie Parlamentu Europejskiego. W jakich obszarach obywatele oczekują większej aktywności ze strony UE?

Fundusze europejskie powinny być w większym stopniu przeznaczane na inwestycje, które mogą się same utrzymać. Z kolei w przypadku inwestycji drogowych, władze często przeszacowują wykorzystanie wyremontowanych i wybudowanych dróg - takie wnioski z wizyty w Polsce zaprezentowała szefowa delegacji Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, posłanka do PE Inga Gräßle

Wprowadzone w Polsce z początkiem 2016 r. zmiany w prawie dotyczącym upadłości i restrukturyzacji firm pozytywnie wpłynęły na szybkość podejmowania przez przedsiębiorców działań z zakresu restrukturyzacji sądowych. Okres pomiędzy wystąpieniem sygnału o problemach finansowych przedsiębiorstwa a datą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego skrócił się o 6 miesięcy – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Upadłości i restrukturyzacje w Polsce”.

Nie będzie czasowego zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska nie zgodziła się z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która sugerowała takie kroki w związku z brakiem wzajemności wizowej dla niektórych państw UE. Obecnie Kanada wymaga wiz od Bułgarów i Rumunów, zaś Amerykanie również od obywateli Chorwacji, Cypru i Polski.

Zderzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność, która może zwolnić przewoźnika lotniczego z ciążącego na nim obowiązku wypłaty odszkodowania w razie znacznego opóźnienia lotu. Jednakże w sytuacji, gdy po takim zderzeniu upoważniony ekspert stwierdził, że dany samolot jest zdolny do lotu, przewoźnik nie może usprawiedliwiać opóźnienia powołując się na konieczność przeprowadzenia ponownej kontroli – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ogólny i całkowity zakaz wszelkiej reklamy świadczeń leczenia ust i zębów jest niezgodny z prawem Unii. Cele ochrony zdrowia publicznego oraz godności zawodu lekarza dentysty mogą jednak uzasadniać ograniczenie form i warunków środków komunikacji używanych przez lekarzy dentystów - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obowiązek zgłoszenia każdej kwoty pieniężnej przekraczającej 10 000 EUR znajduje zastosowanie w międzynarodowych strefach tranzytowych portów lotniczych znajdujących się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym osoba podróżująca z państwa nienależącego do Unii do innego państwa niebędącego członkiem Unii z tranzytem w porcie lotniczym znajdującym się na terytorium Unii podlega temu obowiązkowi zgłoszenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego opowiedziała się 3 maja br. za szerszym otwarciem unijnego rynku na produkty rolne z Ukrainy i przyspieszeniem obniżania ceł na wyroby przemysłowe. Ma to pomóc borykającej się z problemami ukraińskiej gospodarce.

Tylko 42 proc. młodych Polaków i Francuzów jest przekonanych, że demokracja jest najlepszym ustrojem państwowym - wynika z raportu Fundacji TUI przedstawionego w Berlinie. Wśród Greków odsetek zwolenników demokracji jest najwyższy - 66 proc. W sondażu zapytano także o kwestię uchodźców. Polacy są jedyną badaną nacją, w której odsetek zwolenników przyjmowania uchodźców jest niższy (43 proc.) od przeciwników udzielania im azylu (50 proc.).

Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w marcu o 6,4 proc. - podał Eurostat. To mniej niż w lutym, kiedy rok do roku sprzedaż wzrosła o 6,9 proc. Dane różnią się dość mocno od tych opublikowanych przez GUS.

Austria, Niemcy, Dania, Szwecja i Norwegia powinny stopniowo znieść w ciągu najbliższych sześciu miesięcy tymczasowe kontrole graniczne – rekomenduje Komisja Europejska. Kraje te przywróciły niektóre wewnętrzne granice w związku z kryzysem migracyjnym. „Nadszedł czas, aby stopniowo przywrócić w pełni funkcjonującą strefę Schengen” – powiedział komisarz Dimitris Avramopoulos.

W ślad za cięciami budżetowymi i rosnącą liczbą zadań wojskowych i cywilnych Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej korzystają ze wsparcia usług prywatnych firm ochroniarskich (w tym wojskowych). Posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego chcą, by przedsiębiorstwa te spełniały minimalne wymagania, a ich personel podlegał kontrolom. Poza tym zdaniem posłów firmy te nie powinny być angażowane w wykonywanie np. zadań bojowych.

Jak co roku, 3 maja, Parlament Europejski świętuje Światowy Dzień Wolności Prasy. Z tej okazji w czwartek, 4 maja, Podkomisja Praw Człowieka będzie dyskutowała o stanie wolności prasy oraz zagrożeniu dezinformacją i fałszywymi wiadomościami w Unii Europejskiej.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.