Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych” – mówił komisarz Julian King, prezentując 10. sprawozdanie dotyczące unii bezpieczeństwa. Komisja naciska m.in. na walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła, że UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Unijne urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska przesłały wspólne pismo do prezesa Volkswagena, wzywając koncern do szybkiej naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem „dieselgate”. Chodzi o instalowanie oprogramowania w autach z silnikami wysokoprężnymi, które podczas testów fałszowało odczyt poziomu emisji spalin samochodu.

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy Schengen. Pomimo iż przepisy polskiego prawa wyłączają możliwość sądowej kontroli takiej decyzji, to cudzoziemiec złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, wnosząc o dokonanie wykładni przepisów kodeksu wizowego Schengen w świetle Karty Praw Podstawowych UE.

W dniu 4 września 2017 r. w warszawskiej siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się konferencja, na której zaprezentowano raport wykazujący powiązania pomiędzy stopniem niezależności sądów a tempem rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Badanie pokazuje też, że im bardziej ograniczona niezależność sądów, tym słabsza jest ochrona wolności obywatelskich i praw człowieka, a tym samym rośnie możliwości ich naruszania przez organy państwa.

Czechy, Węgry i Polska nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych i nie relokowały ani jednej osoby albo nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji – wynika z najnowszego sprawozdania KE w sprawie kryzysu migracyjnego. Komisja z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym potwierdził on ważność decyzji Rady w sprawie relokacji i oddalił skargi wniesione przez Słowację i Węgry. KE przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac, w których wzywa wszystkie strony do podtrzymania i dalszego przyspieszenia zadowalających postępów w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, ochrony granic zewnętrznych UE i wspierania państw członkowskich pierwszej linii będących pod presją.

Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu łączonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległości pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego. Fakt, iż w rzeczywistości dystans pokonywany w ramach przelotu jest, z powodu przesiadki, większy aniżeli dystans pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego nie ma wpływu na obliczanie wysokości należnego odszkodowania – stwierdził Trybunał w wyroku z 7 września br. w sprawie Birgit Bossen, Anja Bossen i Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV.

Stopy procentowe, cyberzagrożenia oraz zarządzanie zmianą to ryzyka dla biznesu najczęściej wskazywane przez ubezpieczycieli w Europie, wynika z najnowszej edycji badania „Insurance Banana Skins 2017”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI). Z kolei na świecie w pierwszej trójce zamiast stóp procentowanych znalazły się nowe technologie, które w Europie plasują się również wysoko, bo tuż za podium.

W piątek (8.09) wystartuje rządowa kampania informacyjna na temat reformy sądów – podała „Rzeczpospolita”. Przygotowała ją Polska Fundacja Narodowa, organizacja powołana do życia przez 17 państwowych spółek. Kampanię zlecił rząd. Według gazety, kampania ma w kompleksowy sposób docierać z przesłaniem pokazującym, dlaczego zmiany w sądownictwie są niezbędne i „zatrzeć złe wrażenia po burzliwej dyskusji na temat reformy sądownictwa, którą zakończyły prezydenckie weta".

Polskie sądy należą do najłagodniejszych w orzekaniu kar za niezwykle okrutne przestępstwa, jakimi są gwałty” - podkreślił podczas konferencji prasowej, 7 września br., szef MS Zbigniew Ziobro. „Wprowadzimy rozwiązania, które będą obligowały sądy do orzekania wyższych kar dla tego rodzaju przestępstw” - zapowiedział. „Chcemy zwiększenia punktowej kary za wszystkie przestępstwa od miesiąca do 30 lat” - dodał.

Polska polityka zagraniczna musi być spójna" - oświadczyła premier Beata Szydło podczas spotkania z ambasadorami RP 7 września br. Zapewniła również, że polski rząd nie zamierza wyprowadzać Polski z UE, oczekuje jednak poważnych reform wewnętrznych Unii.

Ogłoszony 6 września br., podczas Forum w Krynicy, przełomowy projekt koncepcji wsparcia inwestorów w Polsce w ramach instrumentu zwolnień podatkowych dotyczy nowych inwestycji i będzie funkcjonował równolegle do istniejących obecnie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Docelowo zastąpi je po 2026 r., kiedy obecne Strefy przestaną istnieć. Obecna ustawa o SSE będzie tym samym funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już dotychczas zezwoleń strefowych. Projekt nowych przepisów zakłada m.in. możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT przez firmy lokujące inwestycje w dowolnym miejscu w Polsce, ocenę projektów pod kątem jakościowym i ilościowym oraz konkretny okres na wykorzystanie zwolnienia podatkowego w miejsce sztywnego terminu funkcjonowania Stref.

Kryzysy wymagają doskonale wyszkolonych, wyedukowanych i oddanych sprawie młodych ludzi, którzy ruszą naprzeciw kolejnym wyzwaniom” – mówił w Warszawie Christos Stylianides. Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego był gościem specjalnym konferencji poświęconej międzyuczelnianemu programowi Noha Intensive Programme na Uniwersytecie Warszawskim.

Jeśli kraje UE, które nie przyjęły ani jednego uchodźcy, nie zrobią tego w nadchodzących tygodniach, sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE - zapowiedziała Komisja Europejska.

Trybunał oddalił wniesione przez Słowację i Węgry skargi przeciwko tymczasowemu mechanizmowi obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o azyl. Mechanizm ten skutecznie i w sposób proporcjonalny przyczynia się do sprostania przez Grecję i Włochy kryzysowi migracyjnemu z 2015 r.

Trybunał uchylił wyrok Sądu, którym utrzymał on w mocy grzywnę w wysokości 1,06 mld EUR nałożoną przez Komisję na spółkę Intel z powodu nadużywania pozycji dominującej. Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd w celu rozpatrzenia argumentów wysuniętych przez spółkę Intel dotyczących zdolności spornych rabatów do ograniczenia konkurencji.

Tyle w sumie wyniosą kredyty udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny na modernizację energetycznej sieci dystrybucyjnej oraz na rozwój polskiej nauki. W ramach tzw. planu Junckera 250 mln euro otrzyma grupa Energa, zaś instrument finansowy InnovFin przeznaczy 730 mln EUR na prace badawczo-rozwojowe. O zawartych porozumieniach poinformowano podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

1 września weszła w życie umowa stowarzyszeniowa UE–Ukraina. Daje ona obu partnerom nowe możliwości współpracy gospodarczej i politycznej m.in. pełny dostęp do unijnego rynku dla ukraińskich towarów. „W momencie wejścia w życie układu o stowarzyszeniu UE wywiązuje się z obietnicy złożonej naszym ukraińskim przyjaciołom” – mówił szef KE Jean-Claude Juncker.

Unijne rozporządzenie RODO, które zacznie obowiązywać w maju 2018 roku, wymusi duże zmiany na firmach i organizacjach przetwarzających dane osobowe klientów. Znajdą się one pod szczególną ochroną prawną. Dlatego przedsiębiorstwa muszą zawczasu zadbać o narzędzia IT, które zagwarantują maksymalny poziom bezpieczeństwa. Takim rozwiązaniem może być coraz bardziej powszechna w ostatnich latach chmura obliczeniowa, która dodatkowo usprawnia zarządzanie firmą.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej już po raz jedenasty zaprasza młodzież z całej UE do udziału w konkursie Juvenes Translatores. W tegorocznej edycji konkursu młodzi tłumacze zmierzą się z tekstami poświęconymi 60. rocznicy podpisania traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

We wrześniu br. przedsiębiorcy, w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie projektów rozwojowych w kilkudziesięciu konkursach. Aż w dwudziestu siedmiu firmy mogą starać się o dofinansowanie inwestycji w innowacje lub badania i rozwój. W dwóch konkursach można pozyskać pomoc w wejściu firmy na rynki zagraniczne - wynika z zestawienia przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.