Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego. Znacznie poprawi ona dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych. A to z kolei przyczyni się do rozwoju technologii wymagających dużych ilości danych, takich jak sztuczna inteligencja.

Nowy system środków dyscyplinarnych podważa niezawisłość polskich sędziów, nie zapewniając niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą, wymaganych zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE – uznała KE wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Rząd polski ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

W kolejnym roku szkolnym europejskie szkoły ponownie mleko, owoce i warzywa. W latach 2017/2018 unijny program dotarł do ponad 20 mln uczniów w całej UE. „To ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat” – powiedział komisarz Phil Hogan. W ramach programu Polska ma do wykorzystania ponad 25 mln euro.

Dzięki środkom ochrony handlu Unia chroni przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy w całej Europie – wynika z najnowszego sprawozdania. „Jesteśmy otwarci na wolny handel, ale nie możemy być naiwni. Nie wszyscy nasi partnerzy handlowi pragną działać w oparciu o te same zasady, które my wyznajemy” – powiedział Jean-Claude Juncker.

W środę, 27 marca br., Parlament zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu.

Nie ma mowy o cenzurze w internecie, zakazie korzystania z cytatów czy publikowania memów” – zapewniają członkowie Komisji Europejskiej po przyjęciu przez europosłów znowelizowanych przepisów o prawach autorskich. Dyrektywę musi zatwierdzić jeszcze Rada UE. Potem państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przeniesienie jej przepisów do prawodawstwa krajowego.

Przyszły program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji nabiera kształtu. Ambasadorowie państw UE potwierdzili 27 marca br. na forum Komitetu Stałych Przedstawicieli wspólną interpretację (wspólne rozumienie) wypracowaną przez prezydencję rumuńską z Parlamentem Europejskim, jako część ogólnego kompromisu w sprawie pakietu „Horyzont Europa”, dotyczącą większości operacyjnych przepisów „Horyzontu Europa” – programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027.

Inicjatywa obywatelska „#NewRightsNow” będzie zarejestrowana – zadecydowała Komisja Europejska. Jej inicjatorzy domagają się wzmocnienie praw „zuberyzowanych” pracowników – czyli osób samozatrudnionych, które regularnie wykonują pracę na rzecz platform cyfrowych. Teraz organizatorzy mają rok na zebranie miliona podpisów osób z co najmniej 7 różnych państw UE.

Systemy informujące o senności kierowcy, utrzymujące pojazd na pasie ruchu i alarmujące o niebezpieczeństwie na drodze – takie rozwiązania mają być montowane w pojazdach samochodowych sprzedawanych na rynku UE od 2022 r. Instytucje UE osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w kwestii zmienionego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego.

Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleca Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o krytycznym znaczeniu, takie jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, jak również systemy sterowania produkcją.

UE opracowuje nowe narzędzie finansowe, które będzie wspierać inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Ambasadorzy państw UE zatwierdzili 27 marca br. wspólną interpretację („wspólne rozumienie”), którą wypracowały prezydencja rumuńska i Parlament Europejski w sprawie programu InvestEU, mającego połączyć 14 instrumentów finansowych wspierających obecnie inwestycje w UE.

We wtorek, 26 marca br.,  Parlament Europejski przyjął szczegółowy plan działania na rzecz sprawiedliwszego i skuteczniejszego opodatkowania oraz zwalczania przestępstw finansowych. Rekomendacje Parlamentu, przyjęte 505 głosami za, przy 63 przeciw i 87 wstrzymujących się, zostały przygotowane przez komisję specjalną ds. przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych (TAX3). Komisja przeanalizowała system prawny pod kątem zdolności do zwalczania przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych. Zaleca w szczególności poprawę współpracy między właściwymi organami oraz powołanie nowych organów unijnych i globalnych.

Rok 2021 mógłby być ostatnim rokiem, w którym w UE nastąpi sezonowa zmiana czasu. Posłowie PE zagłosowali za zakończeniem praktyki przesuwania zegarów o godzinę wiosną i jesienią, od 2021 roku. Państwa UE, które zdecydują się na zachowanie czasu letniego, powinny dokonać ostatniej zmiany czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 roku, te, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą przestawić zegary w ostatnią niedzielę października 2021 roku, mówi projekt przepisów przyjęty przez posłów 410 głosami do192, przy 51 wstrzymujących się od głosu.

26 marca br. Parlament Europejski zatwierdził nowe zasady tworzenia ogólnoeuropejskiego rynku energii elektrycznej, który ma być czystszy, bardziej konkurencyjny i odporny na ryzyko. Parlament przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

W następstwie wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ochrony konsumentów pięciu liderów w sektorze wypożyczania samochodów – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz i Sixt – zmieniło sposób, w jaki przedstawiają ceny wynajmu aut. Dzięki temu konsument, który szuka oferty poprzez stronę internetową, od razu otrzyma ostateczną cenę wypożyczenia samochodu.

Przyszedł czas, żeby Polska zainwestowała w rozwiązanie kluczowych problemów strukturalnych, z którymi się boryka” – mówi Joost Korte, dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. zatrudnienia i spraw społecznych. Wśród kluczowych wyzwań na lata 2021–2027 wymienia m.in. niekorzystną sytuację demograficzną, niski odsetek kobiet na rynku pracy, gospodarkę niskoemisyjną czy umiejętności cyfrowe obywateli. Jednak, jak podkreśla, są to tylko rekomendacje, ponieważ Komisja Europejska nie podejmuje w Brukseli jednostronnej decyzji o tym, co musi zrobić kraj członkowski. Jednocześnie ocenia, że Polska dotąd bardzo dobrze radziła sobie z wykorzystaniem unijnych funduszy.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia wpłynie znacznie na mieszkańców i przedsiębiorców w całej Europie. UE przyjęła tymczasowe środki mające na celu złagodzenie skutków brexitu.

21 marca 2019 r. Rada Europejska (art. 50) przyjęła konkluzje w sprawie brexitu.

Niebawem UE wprowadzi ulepszone ramy nadzoru nad europejskimi instytucjami finansowymi, m.in. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zyska szersze uprawnienia nadzorcze w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Prezydencja rumuńska i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie pakietu wniosków dotyczących przeglądu funkcjonowania obecnego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Porozumienie musi teraz zostać potwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich UE.

Ponad połowa z 22 inicjatyw ustawodawczych w obszarze unii bezpieczeństwa została już uzgodniona – wynika z najnowszego sprawozdanie KE . Na domknięcie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego czekają jednak kluczowe wnioski np. dotyczące eliminowania treści o charakterze terrorystycznym w internecie oraz tworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Prawie półtora miliarda euro wyniesie grzywna, jaką zapłacić ma firma Google za złamanie przepisów antymonopolowych. Komisja Europejska uznała, że nadużywa ona swojej dominującej pozycji na rynku, bo w umowach ze stronami internetowymi osób trzecich stosuje wiele klauzul ograniczających. Uniemożliwiają one konkurentom zamieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania na tych stronach.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.