Po raz jedenasty Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowego UE i uznał, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. „Z zadowoleniem przyjmuję ustalenia Trybunału; sprawozdanie dowodzi, że dobrze wydajemy nasze pieniądze” – powiedział komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.

W dniu 5 października 2018 r. Unia Europejska podpisała umowę z Albanią o współpracy w zakresie zarządzania granicami między Albanią a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Umowa została podpisana w imieniu UE przez Herberta Kickla, ministra spraw wewnętrznych Austrii i przewodniczącego Rady, oraz Dimitrisa Avramopoulosa, komisarza ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, a także w imieniu ministra spraw wewnętrznych Albanii Fatmira Xhafaja.

Posłowie Parlamentu Europejskiego za aktualizacją audiowizualnych usług medialnych, skuteczniej chroniącą dzieci i ograniczającą reklamy oraz 30% udziałem utworów europejskich w katalogach platform internetowych. Zgodnie z wynikiem finalnego głosowania, nowe przepisy dotyczyć będą nadawców, jak również platform udostępniających pliki wideo oraz wideo na żądanie, takich jak Netflix, Youtube lub Facebook oraz transmisji na żywo na platformach udostępniania wideo.

W środę, 3 października, posłowie Parlamentu Europejskiego poparli większość propozycji Komisji Europejskiej dotyczących reformy systemu VAT, proponując jednocześnie pewne dostosowania, takie jak ustalenie maksymalnej stawki VAT.

Emisje CO2 z nowych samochodów powinny być zredukowane o 40%, a wzrosnąć powinna liczba pojazdów o zerowej lub niskiej emisji , zdecydowali posłowie Parlamentu Europejskiego w środę, 3 października br.

Rada UE przyjęła 2 października br. rozporządzenie mające zwiększyć kontrolę nad środkami pieniężnymi wwożonymi do UE lub z niej wywożonymi. To wynik czerwcowego porozumienia z Parlamentem Europejskim.

W Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu jest pięć spraw z pytaniami dotyczącymi niezawisłości sędziowskiej w związku z wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami w prawie w Polsce. Zakończenie jednej z nich nie będzie miało wpływu na pozostałe.

Ministrowie krajów UE oficjalnie poparli plany Komisji Europejskiej, aby wspólnie z państwami członkowskimi zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej infrastruktury na potrzeby obliczeń superkomputerowych. „Obecnie większość naszych naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych im komputerów najwyższej klasy poza Europą” – tłumaczy komisarz Andrus Ansip.

Nagroda Rafto za rok 2018 została przyznana polskiemu prawnikowi Adamowi Bodnarowi oraz kierowanemu przez niego Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich za zajęcie zdecydowanego stanowiska w obliczu obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Nagroda Fundacji Rafto zostanie zaprezentowana w niedzielę 4 listopada 2018 na Scenie Narodowej w Bergen.

W sobotę 29 września 2018 r. przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów przed 60 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło niemal 7 000 osób.

Rusza kolejna edycja programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa”, realizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Pracownia Liderów Prawa to cykl seminariów, na których wybitni prawnicy (wykładowcy szkół wyższych i praktycy z renomowanych kancelarii), a także reprezentanci świata gospodarki i polityki, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z młodymi Polakami.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie "Kreatywna Europa". Pilotaż umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na łączną kwotę 525 mln zł. Projekt wspierany z budżetu UE jest częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. Planu Junckera.

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie oraz o zastosowanie trybu przyspieszonego, aby orzeczenie zostało wydane jak najszybciej.

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał rząd Polski do podjęcia niezwłocznych działań, które zapewnią skuteczny dostęp do legalnych zabiegów przerwania ciąży, w tym do informacji o  możliwości skorzystania z takiego zabiegu. Komitet wyraził poważne zaniepokojenie, że Polska jeszcze nie wprowadziła efektywnych procedur w tym zakresie.

Poprawa nastąpi dopiero po przyjęciu reformy systemu VAT, którą zaproponowaliśmy rok temu” – ocenia komisarz Pierre Moscovici w związku z opublikowanymi przez Komisję Europejską danymi. Wynika z nich, iż państwa UE straciły w 2016 r. prawie 150 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej. Luka w podatku VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami z podatku a kwotą faktycznie pobraną.

Ponad 90 proc. pożarów wywołuje działanie człowieka” – przypomina komisarz Karmenu Vella, prezentując roczne sprawozdanie dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W ubiegłym roku żywioł spowodował śmierć 127 osób – cywilów i strażaków – oraz straty gospodarcze rzędu 10 mld euro. Jednym z krajów najpoważniej dotkniętym problemem była Polska.

Airbnb - serwis rezerwacji noclegów – zobowiązał się, że do końca roku wprowadzi zmiany we wszystkich wersjach językowych swojej strony internetowej. To reakcja na lipcowe wezwanie Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów, którzy domagali się zmian w warunkach świadczenia usług i sposobu prezentacji cen. Chodzi o zagwarantowanie, aby działalność Airbnb była dostosowana do unijnych standardów.

W dniu 20 września 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Solska i Rybicka p. Polsce (skargi nr 30491/17 i 31083/17), w której skarżące zarzuciły, iż wydanie przez prokuratora zarządzenia w sprawie ekshumacji zwłok ich bliskich – ofiar katastrofy lotniczej samolotu Tu-154, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, stanowiło naruszenie art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności gwarantującego prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentki i studentów III – V roku prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w swoim dziale prawnym. Zgłoszenia przyjmuje do 14 października 2018 r. Fundacja szczególnie zachęca do aplikowania na praktyki studentki i studentów zainteresowanych tematyką migracyjną oraz posługujących się językiem rosyjskim.

Od pierwszego wysłuchania Polski w procedurze art. 7 traktatu UE obawy KE co do praworządności w Polsce zwiększyły się; sytuacja w Polsce nie poprawiła się” - powiedział we wtorek (18.09) wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans po zakończeniu kolejnego przesłuchania Polski ws. praworządności. Wiceszef KE nie wykluczył skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednak dziś (19.09) Komisja nie podjęła decyzji w tej sprawie.

Sąd Najwyższy wystosował w środę (19.09) do Trybunału Sprawiedliwości UE trzy kolejne pytania prejudycjalne. Dotyczą one m.in. przechodzenia sędziów w stan spoczynku. SN wniósł też o zastosowanie trybu przyspieszonego.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.