Rośnie siła zagrożenia związanego z wyłudzaniem środków finansowych za pomocą złośliwego oprogramowania szyfrującego dane użytkowników komputerów, czyli tzw. „cryptolocker” albo „ransomware”. Jak podkreślają eksperci PwC, w ostatnich 12 miesiącach w 96% średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce doszło do ponad 50 cyberataków.

Sto trzydzieści dziewięć. Tyle Unia Europejska ma przedstawicielstw dyplomatycznych. Czterdzieści trzy - tylu nowych ambasadorów nominuje niedługo szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Cztery - tyle z tych stanowisk ma obecnie Polska. Zero - tyle zyskamy w nowym rozdaniu.

"Unia Europejska to nie tylko rynek lub waluta, to przede wszystkim wspólnota wartości” – przypominał pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, ogłaszając roczne sprawozdanie ze stosowania w UE Karty praw podstawowych. Dokument określa obszary, w których Komisja Europejska powinna zintensyfikować swoje działania.

Użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci, będą mogli wkrótce obejrzeć je również podczas podróży za granicę.

Umowa o wolnym handlu z Singapurem w swej obecnej formie nie może zostać zawarta przez Unię Europejską działającą samodzielnie. Postanowienia umowy dotyczące inwestycji innych niż bezpośrednie oraz dotyczące rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami nie wchodzą w zakres wyłącznej kompetencji Unii, w związku z czym umowa w obecnym stanie nie może zostać zawarta bez udziału państw członkowskich – stwierdził Trybunał.

Rząd przyjął 16 maja br. dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także odrębnej ustawy o kosztach komorniczych. Zmiany zapobiegają nadużyciom i służą zwiększeniu prestiżu zawodu komornika.

Posłowie Parlamentu Europejskiego 17 maja br. debatowali w sprawie ustaleń Rady Europejskiej na temat Brexitu. Z zadowoleniem odnotowali oni jednomyślność 27 państw i instytucji Unii w sprawie Brexitu. Chcieliby, aby ta postawa stanowiła też punkt wyjścia dla głębokiej i pilnej reformy UE, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

Brak opracowania strategicznych map hałasu oraz niepełne wdrożenie przepisów unijnych w dziedzinie ubezpieczeń – to zastrzeżenia KE do Polski w majowym pakiecie decyzji o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja jednocześnie zamknęła 65 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych stron bez konieczności kontynuowania postępowania.

W następstwie niedawnego globalnego cyberataku KE przyspiesza prace nad przeglądem strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r., aby zapewnić skuteczne reagowanie na zagrożenia cybernetyczne. Komisja określa nowe podejście w zakresie interoperacyjności systemów informacyjnych.

Państwa członkowskie będą mogły inwestować publiczne pieniądze w regionalne lotniska obsługujące do 3 mln pasażerów rocznie bez wcześniejszej kontroli UE – uznała Komisja Europejska. „Te zmiany pozwolą zaoszczędzić czas i trud przy inwestowaniu w porty i lotniska, kulturę i najbardziej oddalone regiony UE, przy jednoczesnej ochronie konkurencji” – uznała komisarz Margrethe Vestager.

Sytuacja na Węgrzech uzasadnia zastosowanie procedury, która może skutkować nałożeniem sankcji na Węgry, uznali posłowie Parlamentu Europejskiego w rezolucji przyjętej 17 maja br.

Mimo że większość państw członkowskich regularnie składa nowe zobowiązania i dokonuje relokacji, Polska, Węgry, i Austria jako jedyne nie dokonały relokacji ani jednej osoby – podsumowuje KE w sprawozdaniu. Jej zdaniem, stanowi to naruszenie ich zobowiązań prawnych, zobowiązań podjętych wobec Grecji i Włoch oraz zasady sprawiedliwego podziału odpowiedzialności.

Zdecydowana większość krajów UE wsparła Komisję Europejską w sporze z Polską o Trybunał Konstytucyjny i przestrzeganie praworządności. Takiej mobilizacji nie spodziewała się ani Warszawa, ani Frans Timmermans.

Zaproponowane przez największych polskich operatorów telekomunikacyjnych nowe ceny usług w roamingu w większości wypadków budzą poważne wątpliwości ze strony regulatorów. Swoje wątpliwości dotyczące zgodności stawek z regulacjami unijnymi wyraża zarówno Komisja Europejska, jak i Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) 7 marca 2017 r. wydał wyrok w sprawie Polyakova i Inni przeciwko Rosji (skargi nr 35090/09, 35845/11, 45694/13 i 59747/14). Trybunał stwierdził, że osadzenie więźniów tysiące kilometrów od ich bliskich naruszyło prawo do poszanowania ich życia rodzinnego.

Ustanowienie dnia europejskiej sieci »Natura 2000« to hołd tej jedynej w swoim rodzaju inicjatywy, która stanowi wielką wartość dla społeczeństwa i gospodarki” – mówił komisarz Karmenu Vella, inicjując pierwsze obchody, które co roku będą przypadać 21 maja. Do sieci »Natura 2000« należy ponad 27 tys. obszarów chronionych obejmujących ponad milion kilometrów kwadratowych na lądzie i morzu

Sytuacja w Polsce to jeden z zaplanowanych tematów dzisiejszego (16.05) spotkania w Brukseli unijnych ministrów do spraw europejskich. O dyskusję wnioskowała Komisja Europejska, która uważa, że w Polsce występuje zagrożenie dla praworządności. W związku ze sporem konstytucyjnym Bruksela rozpoczęła w styczniu ubiegłego roku procedurę przeciwko Warszawie. Polski rząd odpiera zarzuty i odpowiada, że wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami.

Kilka znanych europejskich organizacji pozarządowych napisało do krajów UE z prośbą o zaangażowanie się w walkę o praworządność w Polsce. Według ujawnionego przez Politico listu, organizacje pozarządowe apelują do państw członkowskich UE o "ochronę praworządności i praw człowieka w Polsce

Podczas czwartkowych (11 maja) głosowań Sejm uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa przewiduje, że aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego, z uzupełniającym pozyskiwaniem kandydatów do służby sędziowskiej z innych zawodów prawniczych. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, przyjęte rozwiązania odpowiadają sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej.

W roku 2017 egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski - ponad 79% kandydatów na radców prawnych.

Kraje członkowskie UE nie podpiszą oświadczeń podsumowujących kończący się w Pekinie szczyt Pasa i Szlaku” - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, cytowany przez agencję Reutera.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.